Jokių žinių apie Malyje pagrobtą vienuolę misionierę

„Mes nepamiršome sesers Glorijos Cecilijos“, - kovo 27 dieną patikino Kolumbijos vyskupų konferencijos generalinis sekretorius Elkin Fernando Álvarez Botero, Medelino vyskupas augziliaras. Kelias dienas prieš tai Malio ganytojai išsiuntė viešą kreipimąsi per žiniasklaidos priemones, kviesdami atsiliepti tuos, kurie žino apie Nekaltai Pradėtosios Marijos seserį pranciškonę iš Kolumbijos Gloriją Ceciliją Narváez.

Ši vienuolė buvo pagrobta vasario 7 dieną Malyje, Karangaso vietovėje. Čia veikė seserų pranciškonių vienuolynas, kuriame gyveno keturios misionierės, visos iš Kolumbijos. Kaip patikslino vienuolijos vyresnybė, Karangase seserys vienuolės prižiūrėjo 32 našlaičius ar pamestinukus iki penkerių metų amžiaus, jaunas merginas ir moteris mokė skaityti bei rašyti, taip pat tokių amatų, kaip siuvimas, padėjo įgyvendinti keletą projektų bendruomenei, kaip kad vandens šulinių įrengimą, taip pat teikė medicininę priežiūrą. Karangaso apylinkėse nemažai katalikų, bet taip pat kitų krikščionių,  musulmonų ir animistų – tradicinių religijų išpažinėjų.

56 metų amžiaus misionierę, Malyje dirbusią nuo 2002 metų, išsivedė keturi vyrai. Kaip pasakojo viena iš seserų, vasario 7 dienos vakare jos išgirdo triukšmą ir tuoj pat susidūrė su užpuolikais: trys buvo jaunesni ir vienas vyresnis vyras, su šaunamaisiais ginklais ir mačete.

Jie pareikalavo pinigų ir sesuo Glorija Cecilija atidavė ką turėjo: tai buvo maždaug 50 dolerių suma. Ji paaiškino, kad seserys daugiau pinigų neturi. Užpuolikai paėmė kompiuterį, kitus daiktus, kurie jiems pasirodė vertingi ir išvyko pagrobę ligoniams vežti pritaikytą seserų automobilį, kuris vėliau buvo atrastas paliktas. Su savimi jie išsivedė ir Gloriją Ceciliją, ir nuo to laiko nėra žinių apie ją.

Nėra aišku ir kas tokie pagrobėjai. Vienas iš jų pasakė, kad jie esą islamo džihadistai. Tačiau tai galėjo būti ir priedanga paprastiems nusikaltėliams, nes jie užsiminė apie išpirką už vienuolę. Kaip katalikų žinių agentūrai „Fides“ komentavo vienas šaltinis iš Malio, tai dvi pagrindinės hipotezės: pagrobėjai arba džihadistai, arba vietiniai nusikaltėliai, abiem atvejais, pamatę kaip jų ieškoma, pasislėpę ir laukiantys patogesnio laiko išsakyti savo reikalavimus dėl išpirkos, kurių kol kas nėra pateikta. Tikimasi, kad pranciškonė dar gyva.

Kolumbijos vyriausybė pranešė, kad pasiuntė į Malį du policininkus, specializuotus žmonių pagrobimų bylose.   

Nekaltojo Prasidėjimo Marijos seserys pranciškonės paskelbė tokią maldą už savo pagrobtą bendražygę: „Brangus Dieve, šiandien meldžiu dėl sesers Glorijos Cecilijos gyvybės, apsaugok ją nuo kiekvieno blogio, leisk jai sugrįžti pas mus, jos seseris, sveikai, Jėzaus vardu“, užtariant, priduria jos, kongregacijos motinai steigėjai, palaimintajai Marijai Meilei Brader. (Vatikano radijas)

Nuotrauka: Pagrobtoji misionierė iš Kolumbijos, Glorija Cecilija Narváez, Nekaltai Pradėtosios Marijos seserų pranciškonių kongregacijos narė - RV

 

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode