„Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas, o jei apmirs, jis duos gausių vaisių“ (Jn 12, 24)

Penkto gavėnios sekmadienio Evangelija primena, kad žmogaus gyvenimo prasmė glūdi aukos ir kančios įprasminime. Žmonės ieško laimės formulių Rytuose ir Vakaruose, bet vienintelė laimė atrandama tik tada, kai ateina suvokimas gyventi dėl kitų. Jėzus atidavė savo gyvybę dėl pasaulio išganymo. Lygiai taip pat ir mes esame kviečiami dalyvauti ir tęsti Jėzaus išganymo darbą aukojant savo jėgas ir žinias bei žingsnis po žingsnio kantriai keičiant žemės veidą. Šis, penktasis, gavėnios sekmadienis primena, kad žvakei geriau degti negu smilkti.

Kartą gyveno moteris, kuri taip troško taikos pasaulyje ir savo širdyje. Deja, gyvenimo tikrovė buvo priešinga jos svajonėms. Vieną dieną, kad pabėgtų nuo slegiančių minčių, nutarė išeiti ir apsipirkti. Patekusi į didelį prekybos centrą pasuko į pirmą pasitaikiusią parduotuvėlę. Savo nuostabai už prekystalio išvydo patį Jėzų. Priėjusi prie prekystalio ji nedrąsiai paklausė: „Ar tu Jėzus?“ Jis atsakė: „Taip.“ Toliau ji klausė: „Ar tu čia dirbi?“ Jis atsakė: „Ne. Aš esu šios parduotuvėlės savininkas.“ „O tai ką tu parduodi?“ – paklausė vėl moteris. „Viską, ką tik nori ir ko tik geidžia tavo širdis, – atsakė Jėzus, – jauskis laisvai ir jei tik rasi tai, ko trokšta tavo širdis, mielai daryk užsakymą.“ Tada moteris grįžo prie parduotuvėlės lentynų ir pradėjo domėtis prekių srautu, gulančiu lentynose. Čia ji užtiko tokias „prekes“: taika pasaulyje, daugiau jokių karų, šalin badą ir vargą, taika šeimoje, jokių narkotikų, švarus oras, atsakingas žemės turtų naudojimas. Taigi, ji sudarė sąrašą trokštamų prekių ir sugrįžo prie prekystalio, už kurio stovėjo Jėzus. Išvydęs sąrašą Jėzus nusišypsojo ir atsakė, kad visa tai yra Jo parduotuvėje. Pasilenkęs žemai Jis ištraukė mažus, tačiau pilnus maišelius. „Kas tai?“ – paklausė moteris. „Tai sėklos, – atsakė Jėzus. – Čia yra tik užsakymų parduotuvė.“ Tada nustebusi moteris paklausė, ar tai reiškia, kad čia ji negaus užbaigto produkto? „Ne, – atsakė Jėzus, – čia yra tik žmogaus svajonių išpildymo parduotuvė. Kai žmogus išsirenka tai, ko jis nori, jis gauna sėklas. Tada jis pats augina ir stebi jas. Ir dar. Derlių nuims kiti, ne tu.“ „Ai... – nusivylusiu balsu prasitarė moteris, – tada aš čia nieko neperku.“ Ji išėjo tuščiomis ir patraukė į kitas pirkimo vietas...

Gavėnios penktas sekmadienis kviečia apmirti šiam pasauliui, idant savo gyvenimo kelionės prasmių paieškose pajaustume Dievo rankos vedimą.

Kun. Egidijus ARNAŠIUS

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode