Kard. Sandri laiškas dėl Didžiojo penktadienio rinkliavos Šventajai Žemei

Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektas kardinolas Leonardo Sandri paskelbė laišką dėl Didžiojo penktadienio rinkliavos, kuri skiriama Šventosios Žemės krikščionims paremti ir išlaikyti Šventąsias vietas.

Gavėnios kelias mus ragina pažvelgti į savo tikslą: esame kviečiami sekti mūsų Viešpatį iki Golgotos, nusileisti su Juo iki kapo, galiausiai patirti visada gyvą ir atnaujinančią Jo Prisikėlimo jėgą. Šventosios mūsų tikėjimo vietos yra apčiuopiamas šio ypatingo įvykio, pakeitusio žmonijos istoriją ir atvėrusio naują viltį, liudijimas,  - rašo kardinolas Sandri. Iš šių vietų Velykų žinia pasklido ir tebesklinda po visą pasaulį. Šiuose regionuose visada išliko krikščioniška bendruomenė, nors kartais tai pareikalaudavo didelių aukų ir kankinystės.

Bendrystė mirusiame ir prisikėlusiame Kristuje skatina mus ir šiemet tęsti svarbią iniciatyvą – rinkliavą Šventajai Žemei, - tęsia kardinolas Sandri, pažymėdamas, kad nelengva šiandien būti krikščionimi Artimuosiuose Rytuose, ypač Irake, Sirijoje, Egipte, kur krikščionių bendruomenės patiria kraujo ekumenizmą, kur tikintieji turi kasdien kovoti su gundymu palikti savo žemę ar tikėjimą, dažnai patirdami diskriminaciją, išbandymus.

Bažnyčios dosnumo dėka, kuris konkrečiai pasireiškia Didžiojo Penktadienio rinkliavoje, katalikų institucijos ir bendruomenės, veikiančios Šventojoje Žemėje - Jeruzalės Lotynų patriarchatas, Pranciškonų kustodija, Rytų Bažnyčios - galės konkrečiai padėti kenčiantiems, parapijos tęs savo sielovadinį darbą, ypatingą dėmesį skirdamos vargšams, mokyklos toliau galės būti susitikimo lauku tarp krikščionių ir musulmonų, ligoninės, ambulatorijos galės priimti sergančius, bėgančius nuo karo. Kitas svarbus dalykas, išlaikantis Bažnyčios Šventojoje Žemėje gyvumą – piligrimystė, kuri nuolat turi būti skatinama. Kelionė į šventąsias vietas, sekant Jėzaus pėdomis, ne tik atgaivina tikėjimą, bet yra ir naujosios evangelizacijos įrankis.

Rinkliava Šventajai Žemei gimė kaip popiežių troškimas išlaikyti stiprų brolybės ryšį, siejantį Visuotinę Bažnyčią  su Jeruzalės Bažnyčia. Rinkliava, renkama Didįjį penktadienį, yra pagrindinis šaltinis jai paremti. Šventosios Žemės kustodija ir kitos institucijos rinkliavos dėka gali vykdyti savo misiją: rūpintis šventosiomis  vietomis, padėti išlaikyti krikščionių, gyvųjų akmenų buvimą Šventojoje Žemėje, per daugybę solidarumo, sielovadinių, socialinių, švietimo veiklų, priimti piligrimus. (Vatikano radijas)

Nuotrauka: Betliejus - ANSA

 

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode