Reklama 2
Reklama 1

Mirė Apaštališkasis nuncijus Justo Mullor Garcia

Romoje penktadienį, eidamas 85 metus, mirė ispanas arkivyskupas Justo Mullor Garcia, buvęs Popiežiškosios Bažnytinės akademijos pirmininkas ir Šventojo Sosto karjeros diplomatas. Velionio diplomatinė tarnystė reikšmingai padėjo Šventajam Sostui atkurti ir puoselėti gerus santykius su Lietuvos, kaip ir su Latvijos ir Estijos valstybėmis, bei su jų katalikų bendruomenėmis. Nemažiau svarbus arkivyskupo indėlis į Bažnyčios atsikūrimą Baltijos šalyse, ypač jo parama atkuriant struktūras ir katalikų drąsinimas visaverčiai sugrįžti į visuomenės gyvenimą.

Arkivyskupas Justo Mullor Garcia buvo pirmasis Šventojo Sosto nuncijus Baltijos šalyse po jų sugrįžimo į nepriklausomų valstybių šeimą praėjusio amžiaus dešimtojo dešimtmečio pradžioje, pirmas nuncijus Lietuvoje rezidavęs Vilniuje ir pirmas nuncijus, kuriam teko garbė lydėti šv. popiežių Joną Paulių II istorinėje jo kelionėje į Lietuvą, Latviją ir Estiją 1993 metais.

Iš Andalūzijos kilęs hierarchas nuo 1967 metų tarnavo nunciatūrose Briuselyje, Lisabonoje, taip pat atstovybėje Strasbūre prie Europos tarybos. 1979 metais jį arkivyskupu konsekravo šv. popiežius Jonas Paulius II, paskirdamas nuncijumi Afrikos valstybėse Dramblio kaulo krante, Burkina Faze ir Nigeryje. 1985 metais nuncijus sugrįžo į Europą tarnauti kaip Nuolatinis stebėtojas Jungtinių Tautų ir tarptautinių organizacijų būstinėje Ženevoje, eidamas šias pareigas JT asamblėjoje labai tvirtai užtarė Baltijos valstybių nepriklausomybę po 1991 metų sausio 13-sios kruvinų įvykių.

Tais pačiais metais lapkričio 30 dieną popiežius jį paskyrė savo nuncijumi Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Atvykęs į Vilnių 1992 metų vasarį ir įteikęs kredencialus Lietuvos valstybės prezidentui, arkivyskupas Justo Mullor Garcia per ateinančius septynerius metus didžiadvasiškai rūpinosi Bažnyčios gerove Baltijos šalyse, užtarė trijų valstybių integravimąsi į Europą. Arkivyskupas nuo 1992 metų taip pat ėjo Estijos Bažnyčios Apaštališkojo Administratoriaus pareigas.  

1994 metais nuncijus sugrįžo į Vatikaną, o po kelerių metų buvo paskirtas Apaštališkuoju nuncijumi Meksikoje. Sugrįžęs į Romą 2000 metais septynerius metus vadovavo Bažnyčios diplomatų mokyklai – Popiežiškajai Bažnytinei akademijai. Baigęs tarnybą ir pasitraukęs iš viešo gyvenimo gyveno Romoje. (Vatikano radijas)

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode