Reklama 2
Reklama 1

Malda už Alepą

„Taikos vyrams ir moterims karo draskomoje Sirijoje, kur buvo pralieta per daug kraujo. Visų pirma Alepo miestui, kuriame pastarosiomis savaitėmis virė siaubingiausi mūšiai, kurio civiliams gyventojams reikia garantuoti neatidėliotiną pagalbą ir paramą gerbiant humantiarinę teisę. Laikas ginklams nutilti visiems laikams ir tarptautinei bendruomenei aktyviai siekti sprendimo derybomis, kad pilietinis sugyvenimas būtų atsatytas šioje valstybėje“, – kalbėjo popiežius Pranciškus Romoje per šias šv. Kalėdas.

Sunku įsivaizduoti, ką patiria žmonės, kurių gyvenimus ir ateities svajones sugriovė karo žiaurumai. Kartais netgi norisi pabėgti nuo tų visų naujienų, naujų ir vis baisesnių nuotraukų, kuriose, rodos, tuoj viską padengs storas dulkių sluoksnis.

Sudaužyti žmonių gyvenimai, žuvę artimieji, sužalotos sielos ir kūnai, išdraskytos šeimos, sugriauti namai, mokyklos, ligoninės ir šventovės, statytos šimtmečiais. Viskas virsta pelenais dėl... išdidumo, nemokėjimo susikalbėti, pykčio, garbės troškimo ir noro būti pasaulio valdovais.

Šiandien mes, matydami visa tai, kas vyksta, tik televizorių ir kompiuterių ekranuose, negalime apkabinti, negalime paguosti ten kenčiančių žmonių, bet galime siųsti savo maldas Tam, kuris gali viską. Jurgitos ir Vytauto Salinių šeima dalijasi savo malda, o kartu su jais kviečiame jungtis kiekvieną, svajojantį apie taiką visame pasaulyje.

Gailestingasis Tėve,

Tu matai Alepe kenčiančių ir žūstančiųjų skausmą. Mes nepajėgiame įsivaizduoti, ką patiria ten esantys žmonės, kurie ieško saugesnės priebėgos, nes jų namus ką tik susprogdino bombos. Negalime palengvinti skausmo tų, kurie aprauda šiame baisiame kare žūstančius savo kūdikius, sesutes ir broliukus, tėčius, mamas ir senelius. Jaučiamės bejėgiai nerasdami būdo, kaip galėtume padėti šiems žmonėms. Tačiau mes turime Tave. Ir Tu visa gali.

Ką tik sulaukę tavo gimimo šventės ir sėsdami prie bendrystės stalo savo širdžių malda stipriai apkabiname šiuos neapsakomai kenčiančius Alepo žmones. Meldžiame, būk jų paguoda ir viltis, pripildyk jų kenčiančias širdis savo meile, būk šviesa jų gyvenimus aptemdžiusio karo tamsoje. Tu esi mūsų Vilties Karalius! 

Bernardinai.lt

EPA nuotraukos

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode