Reklama 2
Reklama 1

Jaunimas kviečiamas Naujuosius metus sutikti be svaigalų

Kiekvieną gruodžio 31 d. vidurnaktį vyksta tie patys pasikartojantys procesai – metai iš metų Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, alkoholis, prekyvietės fejerverkais ir naktiniai barai okupuoja gausią mūsų tautos, o ypač tautos jaunimo dalį. Girtavimas ir nepažabotos linksmybės tapo neišvengiamu procesu, kurio metu jau normaliu reiškiniu tampa įvykstantys nelaimingi, o kartais net labai skaudūs atsitikimai.

Šią naktį kartu su fejerverkais mes į dangų paleidžiame labai daug savo laiko ir ne paslaptis, kad dažniausiai tame laike, kuris yra duotas Dievo, didelė dalis žmonių būna apsvaigę nuo alkoholio ar kitų cheminių medžiagų. Švęsti nevartojant svaigiųjų gėrimų tapo neišvengiamai sunku, tik retas jaunas žmogus savo pasirinkimo ir  tikėjimo galia drįsta duoti atsaką masiniJam paplitimui ir nusisukti nuo naikinančios šventimo kultūros.

„Kaip dieną elkimės padoriai, saugodamiesi apsirijimo, girtavimo, palaidumo, neskaistumo, nesantaikos ir pavyduliavimo. Apsivilkite Viešpačiu Jėzumi Kristumi ir nelepinkite savo kūno, netenkinkite jo geidulių.” Rom 13, 13–14.

Laiške Romiečiams „kaip dieną“ apibrėžiamas laikas – kasdieną, visada, vadinasi, kalbama ir apie Naujųjų metų naktį. Pirmieji du sakiniai iš Naujojo testamento suteikia mums galimybę pamatyti tiesą, kad šių laikų kultūros miglotomis vertybėmis ir joje kuriama atmosfera stengiamasi sunaikinti Dievo atvaizdą žmoguje. Tamsos pasauliui nėra reikalingas žmogaus šventumas ir nuolankumas. Pasauliui, kuriame dabar gyvename, reikalingas tarnavimas savo kūno geiduliams ir maištas prieš Dievo tvarką. Taip traktuojama  LAISVĖ, kurioje kiekvienas žmogus, o ypač jaunimas trokšta gyventi, nė nenumanydamas, kad laikui bėgant tai tampa vergavimu pasaulio kuriamai tuštybei ir tampa sunkiai sustabdomu savęs naikinimo mechanizmu.

Kvietimas sutikti Naujuosius metus kitaip, skirtas kiekvienam asmeniškai ir visiems be išimčių. Žodis „kitaip“ – reiškia kažko kito pasirinkimą, išėjimą iš savo įprastos komforto zonos ir sutikimą priimti iššūkį išgyventi Naujųjų metų naktį kitokioje – sakralinėje aplinkoje – laisviems, Dievo namuose, šlovinant mūsų Kūrėją giesmėmis ir psalmėmis.

Sąvoka „šlovinti“ biblijinėje kalboje reiškia pagarbinti, garsinti, apgiedoti. „...Dievas žengia, lydimas džiaugsmo šauksmų, lydimas ragų gaudesio. Giedokite šlovės giesmes Dievui, giedokite šlovės giesmes! Giedokite šlovės giesmes mūsų Karaliui, giedokite šlovės giesmes!“ Ps 47,6–7. O pasikartojantis raginimas giedoti – šlovinimo reikalingumą ir kad tai yra tikrai prasminga ir didinga, kai šloviname, Dievas žengia link mūsų, Dievas leidžiasi į santykį su mumis – į asmeninį, labai glaudų ir ypatingą. Šio santykio dėka surandame jėgų leisti savo širdims suvirpėti, nurimti, išlaisvėjame ir tampame greičiau surandami Dievo meilės. Šlovinimo metu ateiname pas Dievą tokie, kokie esame, ir sienos, kuriomis buvome apsistatę, pradeda byrėti. Giedodami Dievui, apie Dievą ir Dieve atrandame džiaugsmą ir padėką, nes jis mus priima, paguodžia, pripildo ramybe ir veda gyventi naujai. Šventai.

Idėją Naujųjų metų naktį suburti maldos bendruomenes, vienuolius ir pasauliečius švęsti kartu į Vilniaus Išganytojo bažnyčią pasiūlė Žvėryno parapijos jaunimas kartu su Šv. Jono broliais. Dažnai Lietuvos maldos bendruomenės Naujuosius metus švenčia užsidariusios. Todėl šios idėjos pagalba norima suburti visus į vieną terpę, susipažinti ir pasitikti artėjančius metus su viena galinga jėga ir malda!

Į Naujų metų vakarą kviečiami visi šlovinti Dievą giesmėmis. Giedoti ir šokti bus galima visą naktį, o pailsusiems visada atsiras vietos pailsėti ir pabendrauti prie vaišių stalo. Tai puiki galimybė pakviesti ir jaunimą, ir jaunas šeimas susitikimui su Dievu ir sutikti Naujuosius metus neįprastai. Šv. Mišių metu ir šlovinant kiekvienas galės atnešti savo intencijas mūsų Viešpačiui, atnešti troškimus ir palikti jam savo sunkumus, o padėkojant už senuosius metus atnešti šviesą į artėjančius.

...Šlovinant atsiveria Dangus, kartu užgieda tūkstančiai angelų, ir mūsų maldos pasiekia Tą, kuris sukūrė mus ir laiko vertais Jo meilės. Todėl apsirenkite nuolankumo rūbą, pasiimkite su savimi tai, kas šiandien per sunku. Pakeliui užkalbinkit vienišą ir  tolyn nueinantį liūdnų akių brolį ar seserį, šūktelkit būriui ir ateikit Naujuosius sutikti su Dievu, nes čia laukiami visi! Aleliuja!

Šventės vieta: Vilniaus Išganytojo bažnyčia, Antakalnio g. 27, Vilnius, gruodžio 31 d.

Šventė prasidės 22 val. ir tęsis iki 6 val. ryto.

Programoje:

23 val. Šv. Mišios, o po jų – šlovinimas, smilkalų, vandens ir žvakių liturgija, vaišės.

Agnė STANKEVIČIENĖ

Bernardinai.lt

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode