Ssc pirmasis
Pradėtas projektuoti BMX dviračių ir riedlenčių parkas

Kaimyninių rajonų – Mažeikių ir Saldaus (Latvija) – jaunimas laukia naujų pramogų – BMX dviračių ir riedlenčių parkų. Darbai juda į priekį – pasirašius statybos projekto parengimo ir statybos darbų sutartį, jau pradėta projektuoti. Mažeikiuose parkas iškils buvusio taip vadinamojo Skate parko vietoje – Juodpelkio parke, Pavenčių g. 38. Planuojama, kad atidarymo šventė vyks dar šią vasarą. 

Parkai abiejuose miestuose atsiras įgyvendinus bendrą Mažeikių rajono ir Saldus (Latvija) savivaldybių projektą „Mažeikiai ir Saldus. Aktyvi ir įsitraukusi bendruomenė“, finansuojamą „Interreg VA Latvija–Lietuva“ 2014–2020 m. programos lėšomis. Bendra projekto vertė – per 230 tūkst. Eur. Mažeikių rajonui tenkanti vertė – kone 127 tūkst. Eur, iš kurių beveik 108 tūkst. Eur – Europos regioninės plėtros fondo lėšos, likusi dalis – savivaldybės biudžeto lėšos. 

Ne tik įrengti dviračių ir riedlenčių parkai padės gerinti kaimyninių Mažeikių ir Saldus rajonų bendruomenių gyvenimo sąlygas bei gyvenamąją aplinką – numatoma organizuoti įvairius edukacinius užsiėmimus bei mokymus abiejų kaimyninių rajonų jaunimui, senjorams ir kitiems vietos gyventojams, sudaryti galimybes bendrauti ir bendradarbiauti, užmegzti naujus ryšius. 

MS-34

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode