Ssc pirmasis
Laisvės gynėjų dienai – atminimo lenta

Vakar paminėta Laisvės gynėjų diena. Šia proga padaryta ir pritvirtinta atminimo lenta, žuvusiems prie bokšto tą atminties naktį.

Dar pernai rudenį vykusiame Lietuvos Sąjūdžio Mažeikių skyriaus tarybos posėdyje buvo susirūpinta, kaip pažymėti Laisvės gynėjų dienos 30 metų sukaktį, nutarta kreiptis į Švc. Jėzaus Širdies bažnyčios kleboną Donatą Stulpiną, kad leistų kokias koplytėles pastatyti, ar dar ką nors. Klebonas mums parodė griūvantį tremtinių kryžių bažnyčios kiemelyje, ir pasiūlė jį atrestauruoti Sausio 13-osios aukų atminimui, mūsų skyriaus taryba pritarė šiam projektui. Projekto užsakovų ir pagalbininkais tapo Mažeikių Sąjūdžio skyrius, projekto vykdytoju ir autoriumi – Vytautas Gargasas, projekto koratoriumi – klebonas Donatas Stulpinas.

Šv. Kalėdoms užsakymas buvo baigtas, padaryta ir pritvirtinta atminimo lenta Sausio 13-osios aukoms, liko pašventinti, dabar jau stogastulpi tremtinių ir Sausio 13-os aukoms atminti. Vakar po Šv. Mišių buvo pašventintas (klebonas Donatas Stulpinas), po to Mažeikių Šaulių kuopa 14 kartų paskambino Laisvės varpu žuvusiems laisvės gynėjams atminti.

Nuoširdus ačiū skyriaus vardu klebonui Donatui Stulpinui, meistrui Vytautui Gargasui, kranininkams, Algimantui Šuipiui, Vytautui Jovaišai, skardininkui Juozui Štikeliui, kurie be atlygio padėjo mūsų projekte. Gaila, kad dėl karantino renginys nebuvo viešas.

Saulius Poškus

Lietuvos Sąjūdžio Mažeikių skyriaus pirmininkas

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode