Ateitininkų globėjų bendrystė

    Birželio 9–10 d. Kauno krašto ateitininkų globėjos lankėsi Telšių vyskupijoje. Aplankyti Rainiai, istorikės Vilijos Vaičiulienėsgyvas pristatymas stumtelėjo mūsų mintis iš praeities į ateitį. „Alkos“ muziejaus turiningos ekspozicijos byloja apie įvykiais gausią Žemaitijos istoriją, lemiančią žemaičių būdą.

      Telšių katedros klebonas kun. dr. Darius Trijonis ne tik palydėjo pro Gailestingumo metų šventąsias duris į kriptą, kur meldėmės prašydami, kad   a. a. vysk. Vincentas Borisevičius būtų iškeltas į altorių garbę, bet ir aprodė Telšių katedrą. Po pietų kan. Andriejus Sabaliauskas išsamiai pristatė Žemaičių Kalvarijos baziliką bei Kalvarijos kalnus. Ir gyva kalba, ir skambia giesme, ir kopimu į Šv. Jono kalną jis kreipė mūsų žvilgsnį ne tik aukštyn, bet ir į tolį, nuostabiais kalvotosios Žemaitijos vaizdais verčiantį širdis plakti smarkiau. Likusį laiką kun. Sigitas Žilys mums vedė rekolekcijas Dievo gailestingumo tema. Jo gilios įžvalgos ir gebėjimas prakalbinti širdis skatino Dievo ieškoti savyje ir artimiausioje aplinkoje, gyvenimo aktualijose.

      Prieš išvykdamos globėjos su rekolekcijų vedėju kun. Sigitu apžvelgė šio susitikimo patirtis. Pagrindinė mintis buvo ta, kad šis susitikimas buvo labai reikalingas visoms: uždegė širdis toliau dirbti ir aukotis dėl ateities kartų, dėl Tėvynės, dėl Bažnyčios, dėl Kristaus. Akivaizdu, kad susitikti ir bendrauti reikia ne tik Kauno krašto ir Telšių vyskupijos ateitininkų globėjoms, bet ir kitiems kraštams, ateitininkų sąjungoms. Šis poreikis judėti ir vienyti savo jėgas kyla iš apačios, nes pavieniai nekurstomi židiniai gęsta, o šiandieniniai iššūkiai yra dideli ir jų nevalia pražiopsoti.

Džiaugiamės, kad ateitininkų globėjos kaunietės, „Šviesos“ korporacijos narės, skyrė laiko pabūti kartu. Dėkojame pagrindinėms susitikimo organizatorėms sendraugėms Jurgitai ir Loretai Raudytėms bei Kazimierai Sipienei. Kiekvienas susitikimas patirtimi augina, o šis – ypatingai: eidami vienu keliu, stipriname vieni kitus tikėjimo kelionėje.                                          

Jurgita PAULAUSKAITĖ

 

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode