Romas

Diskutavo apie globos pertvarkos procesą

Gegužės 17 d. Mažeikių rajono savivaldybėje lankėsi ir su Savivaldybės vadovais bei įvairių įstaigų atstovais bendravo Telšių regiono Pertvarkos procesų ekspertė, kuri pristatė Institucinės globos pertvarkos procesą bei tikslus, kalbėjo apie teikiamas paslaugas bei pagalbą bendruomenėje.

Apžvelgė veiklą

Savivaldybės mero pavaduotoja Irena Macijauskienė apžvelgė Mažeikių rajone esančias socialinių paslaugų ir globos įstaigas, pateikė globos įstaigose ir šeimose gyvenančių vaikų skaičiaus statistinius duomenis, taip pat informavo susirinkusiuosius apie jau birželio 1 dieną Mažeikiuose atidaromą Krizių centrą, kuriame nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje bus suteiktas prieglobstis.

Pristatė procesą ir tikslus

Telšių regiono Pertvarkos procesų ekspertė Laima Jurytė-Zakarauskiene susirinkusiesiems pristatė Institucinės globos pertvarkos procesą bei tikslus, socialinių globėjų parengimo kriterijus, kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemos sukūrimą, kuri sudarytų galimybes kiekvienam vaikui, neįgaliajam ar jo šeimai gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje. 

Viešnia akcentavo darnios aplinkos ir sąlygų kiekvienam vaikui augti savo šeimoje užtikrinimą, o likusiems be tėvų globos vaikams augti globėjų, įtėvių šeimoje ar šeimynoje.
L. Jurytė-Zakarauskienė džiaugėsi Mažeikių rajono savivaldybės atstovų iniciatyva įkurti Krizių centrą ir svaria pagalba, kad kuo mažiau vaikų patektų į globos institucijas.

Dalyvavo diskusijose

Susitikime dalyvavę Mažeikių rajono savivaldybės meras Antanas Tenys, vicemerės I. Macijauskienė ir Sigutė bernotienė, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Liudvika Lapienė, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Jolanta Kekytė, Vaikų našlaičių ir senelių globos namų direktorė Birutė Vaičkienė, Socialinių paslaugų tarnybos direktorė Zita Jonauskienė, „Žemynos“ ir „Ąžuoliukų“ šeimynų Mažeikių rajone steigėjos Teresė Šeputienė ir Irena Vaičienė su L. Juryte-Zakarauskiene diskutavo Institucinės globos pertvarkos klausimais, teikė pasiūlymus dėl socialinių paslaugų gerinimo.

Dėkojo už rūpestį

Savivaldybės meras A. Tenys pasidžiaugė rajone mažėjančiu socialinės rizikos šeimose gyvenančių vaikų skaičiumi, dėkojo Telšių regiono Pertvarkos proceso ekspertei L. Jurytei-Zakarauskienei, rajono socialinių ir globos įstaigų vadovams, pirmųjų šeimynų Mažeikių rajone steigėjoms už produktyvų susitikimą ir rūpestį beglobiais vaikais.

Parengta pagal Savivaldybės informaciją

Powered by BaltiCode