Ateitininkų federacijos suvažiavimas

 Balandžio 1–3 d. Vilniuje vyko Ateitininkų federacijos suvažiavimas. Iš susirinkusių apie pusantro šimto dalyvių 50 ateitininkų buvo iš Telšių vyskupijos: Skuodo, Ylakių, Ukrinų, Mažeikių, Viekšnių, Papilės, Kaltinėnų, Šilalės, Gargždų ir Klaipėdos ateitininkų kuopų.

Suvažiavimo metu pirmą kartą keturios AF sąjungos atsiskaitė už veiklą bei išrinko naujas valdybas vieno renginio metu. Antrai kadencijai perrinktas Ateitininkų federacijos pirmininkas dr. Vaidotas A. Vaičaitis. Naujai perrinkta AF taryba, valdyba ir Kontrolės komisija. Į AF tarybą išrinktas ir Telšių vyskupijos ateitininkų valdybos pirmininkas, Viekšnių ateitininkų kuopos globėjas Paulius Auryla.

Be galo įspūdingas renginys – Šviesos kelias. Šeštadienio vakarą, Dievo Gailestingumo sekmadienio išvakarėse, nuo Aušros Vartų iki Dievo Gailestingumo šventovės minia žmonių su žvakėmis rankose, liudydami savo tikėjimą, giedodami žengė paskui Velykų žvakę ir vyskupus. Teko patirti begalinį džiaugsmą, kad priklausome gyvai, šviečiančiai Bažnyčiai, kur kiekvienas asmuo – brangus, per gautus uždavinius galintis pasiekti gyvenimo tikslą – laimingą amžinybę.  

Per tris dienas aplankėme keturias Jubiliejiniais Gailestingumo vartais pažymėtas šventoves Vilniuje: Arkikatedrą, Aušros Vartų koplyčią, Dievo Gailestingumo šventovę ir Šv. Ignoto bažnyčią, kur pelnėme Jubiliejinių metų suteiktus atlaidus.

Džiugu sutikti bendraminčius iš visos Lietuvos ir net Amerikos. Graži bendrystė, telkianti jėgas išlikti savimi.

Jurgita PAULAUSKAITĖ

Ukrinų ateitininkų kuopos globėja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode