Posėdyje pristatyti liekamojo užterštumo po Černobylio AE avarijos tyrimų rezultatai

Kovo 31 d. Radiacinės saugos centro Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento direktorius Julius Žiliukas dalyvavo Plungės rajono savivaldybės tarybos posėdyje, kur tarybos nariams pristatė tyrimų rezultatų, gautų vertinant liekamąjį Černobylio atominės elektrinės (AE) avarijos poveikį Plungės rajono ir gretimų teritorijų užterštumui bei gyventojų apšvitai, išvadas.

Siekdami įvertinti po 30 metų likusį užterštumą Cs-137 bei jo galimą įtaką gyventojų apšvitai, Radiacinės saugos centro specialistai vykdė Lietuvos teritorijos liekamojo užterštumo po Černobylio AE avarijos įvertinimo 2012–2014 m. programą. Ši 1986 m. įvykusi avarija turėjo didžiausią įtaką Lietuvos teritorijos užterštumui Cs-137 radionuklidu. Atlikti detalūs dirvožemio tyrimai labiausiai užterštose teritorijose – Pietų, Pietvakarių ir Vakarų Lietuvoje, taip pat ir Plungės rajone. Įvertinti Cs-137 kiekio bei vertikalaus užterštumo pasiskirstymo pokyčiai, kurie įvyko per laikotarpį po avarijos. Nustatyta, kad Cs-137 vis dar aptinkama viršutiniuose dirvožemio sluoksniuose iki 30 cm gylyje, todėl per augalus mitybos grandine jo gali patekti į žmogaus organizmą. Tyrimų rezultatai parodė, kad dirvožemyje esantis Cs-137 radionuklidas skyla, tačiau per 30 metų dirvožemio užterštumas Cs-137 sumažėjo tik per pusę. Tai lėmė paties
  Cs-137 radionuklido pusėjimo trukmė. Nustatyta, kad Cs-137 kiekis dirvožemyje nėra didelis ir jo lemiama apšvita Cs-137 patekus iš dirvožemio per augalus ir gyvulių pašarą į maistą yra nežymi, tačiau tyrimų rezultatai patvirtina, kad užterštumas įvykus avarijai, kai radioaktyviosios medžiagos pasklinda aplinkoje, išlieka ilgą laiką.
Plungės rajono savivaldybės tarybos posėdyje taip pat buvo pateikti siūlymai dėl tolimesnio Radiacinės saugos centro ir Plungės rajono savivaldybės bendradarbiavimo gamtinių radono dujų tyrimų pastatuose, paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių paieškos, pacientų apšvitos mažinimo, radiacinės saugos mokymo, avarinės parengties ir kitose srityse.
Radiacinės saugos centro specialistai nuolat dalyvauja renginiuose, kuriuos organizuoja savivaldybės, visuomenės sveikatos biurai ir visuomenės sveikatos centrai. Susitikimuose pristatoma Radiacinės saugos centro veikla užtikrinant Lietuvos gyventojų saugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio, pateikiami atskirų veiklų, programų rezultatai.
Radiacinės saugos centro specialistai kviečia bendradarbiauti ir kitas savivaldybes radiacinės saugos klausimais ir yra pasirengę dalyvauti renginiuose, kuriuose jie supažindintų su Radiacinės saugos centro veikla, atliekamais tyrimais ir kita gyventojams aktualia informacija.


Radiacinės saugos centras

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode