Jurbarkiškiai bendruomenių metus pradėjo sueiga

Š. m. kovo 4 d. Jurbarko kultūros centre vyko tradicinė Jurbarko rajono bendruomenių sueiga, kuria oficialiai buvo atidaryti Lietuvos Respublikos Seimo paskelbti Vietos bendruomenių metai.Jurbarko rajono savivaldybės bei vietos veiklos grupių „Nemunas“ ir „Jurbarkas“ organizuotame renginyje pristatytos vietos veiklos grupių strategijos, pasidžiaugta nuveiktais bendruomenių darbais.

Bendruomenių sueigoje dalyvavęs Lietuvos Respublikos Seimo narys Bronius Pauža džiaugėsiprasminga bendruomenių veikla beiuž nuoširdų darbą apdovanojo Paskynų, Žindaičių ir Juodaičių kaimo bendruomenes.

Jurbarko rajono meras Skirmantas Mockevičius, kreipdamasis į gausiai susirinkusias bendruomenes, kalbėjo:„Bendruomene gali būti ne tik oficiali įstaiga, bet ir neformali organizacija, grupė draugų, kuriuos jungia bendros idėjos ar bendras tikslas. Pagrindinis šių Vietos bendruomenių metų tikslas – burti, skatinti ir vienyti žmones bendrai veiklai. Visus metus vyks įvairūs renginiai, kurių metu kalbėsime apie tai, kaip su bendruomenių pagalba galėtume įgyvendintimūsų bendrą misiją – grąžinti Jurbarko miestą, rajoną, telkti žmones bei mažinti socialinę atskirtį.Metų pabaigoje taip pat surengsime bendrą šventę, kurios metu išrinksime aktyviausias ir daugiausiai Jurbarko kraštui nusipelniusias bendruomenes“. Dėkodamas vietos veiklos grupės „Nemunas“ administracijos vadovui Arūnui Stasiūnui ir vietos veiklos grupės „Jurbarkas“ administracijos vadovei Gaivai Mačiulaitienei,rajono meras įteikėmedinius šaukštus,išdrožtus iš šimtamečių Jurbarko krašto medžių, simbolizuojančius bendrą visų darbą.

Lietuviško šokio pynėmis renginio dalyvius džiugino Jurbarko kultūros centro liaudiškų šokių studija „Nemunėlis“ (vad. J. Telišauskienė), o skambias dainas dovanojo suaugusiųjų dainavimo studija (vad. R. Šličkutė), renginį vedė Jurbarko kultūros centro kultūrinių renginių organizatorius Gintaras Zareckas.

Ragaudami gardžius pačių pagamintus ir atsineštus pyragus, bendruomenių nariai kartu su valdžios atstovais dalijosi patirtimi bei artimiausiais 2016 metų planais.

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė) Rasida Kalinauskienė sueigos dalyviussupažindino su Jurbarko rajono savivaldybės indėliu į bendruomeninį gyvenimą irinformavo apie bendruomenėms skirtų lėšų paskirstymo tvarką.

Jurbarko rajone yra 39 aktyviai veikiančios bendruomenės. 21 iš jų šiuos metus pradėjo rašydamos projektus 2016 m. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bendruomeninės veiklos stiprinimo konkursui. Ministerijos patvirtintiems projektams Jurbarko rajono savivaldybė skirs dalinį 10 proc. finansavimą. Teikiamuose projektuose bendruomenės suplanavo tvarkyti viešąsias erdves, organizuoti stovyklas, plenerus, išvykas, veiklas, stiprinančias bendruomeniškumą, sprendžiančias socialinės atskirties problemas.

Lina Lukošiūtė

Jurbarko rajono savivaldybės

Tarybos ir mero sekretoriato viešųjų ryšių specialistė

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode