Pašalpas leidžiantiems ne pagal paskirtį socialinė parama bus teikiama nepinigine forma

Šiandien Alytaus miesto savivaldybės taryba pritarė sprendimui keisti pašalpų mokėjimo tvarką Nakvynės namų gyventojams, pašalpas leidžiantiems ne pagal paskirtį. Juo remiantis, jeigu socialines paslaugas teikianti įstaiga informuos Socialinės paramos skyrių, kad asmuo socialinę pašalpą naudoja ne pagal paskirtį, socialinė pašalpa bus išmokama pašto skyriuose socialines paslaugas teikiančios įstaigos įgaliotam socialiniam darbuotojui. Pastarasis tvarkytų gautos socialinės pašalpos pajamų ir išlaidų apskaitą ir pašalpą naudotų tik socialinės pašalpos gavėjo poreikiams.

Pasak Alytaus nakvynės namų direktoriaus Artūro Galakvoščiaus, tokio sprendimo būtinybę rodo įstaigos socialinių darbuotojų patirtis. „Į Nakvynės namus patekę asmenys dažniausiai būna be asmens dokumentų, pajamų, nuolatinės gyvenamosios vietos. Socialiniai darbuotojai daug dirba tarpininkaudami dėl asmens dokumento pagaminimo, registruojant asmenį darbo biržoje, padedant susitvarkyti dokumentus gauti socialinę pašalpą. Tačiau asmuo, gavęs paramą pinigais, ją dažnai pradeda naudoti alkoholiniams gėrimams ar psichotropinėms medžiagoms įsigyti. Taigi suteikta pagalba atsisuka prieš darbuotojus: tenka dirbti su neblaiviais, agresyviais klientais, daugėja konfliktinių situacijų, klientams pasireiškia įvairios psichozės, gadinamas įstaigos inventorius“, – sakė A. Galakvoščius. Tikimasi, kad toks sprendimas sumažins problemą ir pašalpų gavėjų piktnaudžiavimą, o socialiniai darbuotojai turės dar vieną įrankį gerinti esamą padėtį.

Piniginės socialinės paramos teikimo Alytaus miesto savivaldybės nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašas buvo patvirtintas dar 2015 metų gegužę, jame numatyti socialinės pašalpos teikimo būdai – pinigais, nepinigine forma (socialinėmis kortelėmis), pinigais ir (ar) nepinigine forma. Šiandien vykusio tarybos posėdžio metu pritarta sprendimui papildyti šį aprašą papunkčiu, nustatančiu minėtą pašalpos teikimo būdą socialines paslaugas įstaigoje gaunantiems asmenims, kurie piktnaudžiauja alkoholiu, neatsiskaito už suteiktas socialines paslaugas ir pan.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų ir užsienio ryšių skyriaus informacija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode