SSC

Skuodo vartotojams mažėja šilumos kaina

 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) nustatė UAB ,,Skuodo šiluma“ bazinę šilumos kainą naujam 3 metų reguliavimo periodui – 6,13 ct/kWh (be PVM), t. y. apie 24 proc. mažesnę, palyginus su dabar galiojančia (8,02 ct/kWh be PVM). Tačiau vartotojai už šilumos energiją mokės dar mažiau dėl bendrovės gautų papildomų pajamų, kurios turės būti grąžintos, mažinant šilumos kainą ateities laikotarpiais.

VKEKK bendrovei šilumos tiekimo veiklai vykdyti reikalingas pastoviąsias sąnaudas sumažino 34,9 tūkst. Eur (nusidėvėjimas, investicijų grąža, darbo užmokestis, finansinės sąnaudos ir kt.) – jos nepripažintos kaip būtinos reguliuojamai veiklai vykdyti, įvertinus ankstesnių laikotarpių faktines sąnaudas.

Taip pat nustatyta, kad UAB ,,Skuodo šiluma“ ankstesniais laikotarpiais iš šilumos vartotojų gavo 23,3 tūkst. Eur papildomų pajamų – šis skirtumas susidarė dėl į šilumos kainą įskaičiuotų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti. Sprendimą, per kokį laikotarpį susidariusi permoka bus grąžinta vartotojams, turi priimti Skuodo rajono savivaldybės taryba, nustatydama šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

UAB ,,Skuodo šiluma“ kuro struktūroje biokuras sudaro 100 proc. Bendrovės kuro struktūroje biokuro dalis išaugo 2014 m. pabaigoje Šatrijos katilinėje pradėjus eksploatuoti naują 5,0 MW galios biokuro katilą su kondensaciniu ekonomaizeriu.

Keičiasi ir UAB „Skuodo šiluma“ kašto vandens kaina: suskaičiuota kaina vartotojams daugiabučiuose namuose yra 8,88 Eur/m3.

UAB ,,Skuodo šiluma“  šiluma ir karštu vandeniu aprūpina Skuodo miesto ir rajono vartotojus, iš viso – 1 796 vartotojų (97 proc. gyventojai).  

 

VKEKK informacija

Taip pat skaitykite:

Powered by BaltiCode