Pakeistas Mokėjimų įstatymas

Seime pakeistas Mokėjimų įstatymas leis Lietuvos gyventojams pigiau naudotis būtiniausiomis mokėjimo paslaugomis. Žinoma, kiekvienas galės pats nuspręsti, ar naudotis nauja pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslauga, kurios didžiausia kaina bus reguliuojama. Šiuos įstatymo pakeitimus nuosekliai palaikė Lietuvos bankas. Jis paskirtas priežiūros institucija, kuri nustatys didžiausią galimą pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugos kainą ir šią paslaugą sudarančių operacijų skaičių. Šiuo metu mes analizuojame šalies gyventojų mokėjimų poreikius ir rengiame išsamų pagrindinės mokėjimo paslaugos aprašą bei didžiausios kainos nustatymo metodiką.

Taip pat labai palaikome kitas įstatymo nuostatas, prisidedančias prie mokėjimų rinkos konkurencingumo didinimo ir sąlygų vartotojams gerinimo. Nuo šiol įmonėms bus paprasčiau konsoliduoti savo mokėjimus viename banke ir jos turės didesnę derybinę galią, nes lėšų įskaitymo į sąskaitą įkainis negalės skirtis priklausomai nuo mokėtojo banko.

Kredito unijų sektoriaus reforma:

Priimti įstatymų pakeitimai atveria kelią gyvybiškai svarbiai 160 000 narių vienijančio kredito unijų sektoriaus reformai, kuri būtina siekiant tvarios jų raidos. Pakeisti įstatymai skatina atlikti didelį darbą ir pertvarkyti šį finansų  sektorių taip, kad kredito unijos ir toliau galėtų veikti kaip paprastos ir savo bendruomenės poreikius tenkinančios bendrovės, tačiau neliktų spragų prisidengus kredito unijos pavadinimu užsiimti banko ar investicinio fondo veikla. Svarbiausia tai, kad sustiprėjęs kredito unijų sektorius taps rimta alternatyva komerciniams bankams ir leis išvengti mokesčių mokėtojų lėšų panaudojimo atskiroms kredito unijoms susiduriant su problemomis.

Vienas svarbiausių reformos aspektų, įtvirtintų naujuose teisės aktuose, yra tai, kad apibrėžiamos sąlygos naujų centrinių kredito unijų steigimuisi (iki šiol veikė tik viena centrinė kredito unija, dabar ją galės steigti 5 tai sutarusios daryti kredito unijos) ir numatoma, kad visos kredito unijos taps centrinių kredito unijų narėmis. Be to, centrinėms kredito unijoms bus suteiktos veiksmingos ir aiškiai apibrėžtos savo narių kontrolės ir priežiūros teisės ir pareigos. Įgyvendinus reformą, centrinės kredito unijos ir jų narės kredito unijos taps solidariai finansiškai atsakingos viena už kitą, todėl jos bus suinteresuotos veiksminga savireguliacija, skirta apsaugoti šias įstaigos nuo bankrotų. Kredito unijų reforma sustiprins kooperaciją, savireguliaciją, valdymo kokybę ir integraciją tarp kredito unijų.

Kartu su kredito unijų reformą įgyvendinančiais teisės aktais buvo priimti ir nauji bankų įstatymo pakeitimai, kuriais yra sudaromos sąlygos steigtis specializuotiems bankams. Specializuotais bankais galės tapti paprastesnes banko paslaugas teikti norinčios įstaigos, joms bus taikomas mažesnis – 1 mln. Eur – nuosavo kapitalo reikalavimas. Tokių įstaigų įteisinimas padidins konkurenciją rinkoje, nes steigti ir vystyti banką (įskaitant ir kredito unijas, kurios nuspręs veiklą tęsti kaip nedideli bankai) taps lengviau.

Lietuvos bankas

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode