Už aplinkosauginius pažeidimus administracinėn atsakomybėn bus traukiami ir juridiniai asmenys

Praėjusį ketvirtadienį Seimas priėmė Aplinkos ministerijos parengtus įstatymus dėl juridinių asmenų atsakomybės. Jais nustatyta atsakomybė už aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą ne tik asmeniškai juridinio asmens vadovui ar jo įgaliotam asmeniui, bet ir pačiam juridiniam asmeniui. Juridinių asmenų atsakomybė jau yra nustatyta kai kuriuose šakiniuose įstatymuose – Statybos, Alkoholio kontrolės, Konkurencijos įstatymuose, tačiau ji fragmentiška, be vientisos procedūros.


Aplinkos apsaugos įstatyme reglamentuota nauja speciali juridinių asmenų atsakomybės procedūra – aplinkosaugos pažeidimų nustatymo, nagrinėjimo, sankcijos skyrimo taisyklės, sprendimų apskundimo tvarka. Pinigines baudas skirs aplinkos apsaugos pareigūnai, jų sprendimai galės būti skundžiami administraciniam teismui. Šiame įstatyme išdėstyta 70 aplinkosaugos pažeidimų sudėčių - už atliekų ir pakuočių tvarkymo reikalavimų pažeidimus, teršalų išmetimus į aplinką, cheminių medžiagų tvarkymo reikalavimų pažeidimus, gamtos išteklių naudojimo reikalavimų pažeidimus, ūkinės veiklos vykdymą neturint leidimo, aplinkos monitoringo, aplinkosaugos ženklinimo reikalavimų pažeidimus. Dauguma pažeidimų suformuluoti perkeliant Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus nustatyti efektyvias ir atgrasančias sankcijas už tam tikrus aplinkosaugos pažeidimus. Už juridinių asmenų padarytus pažeidimus projekte nustatytos baudos nuo 30 iki 150 000 e
 urų.
Prezidentei pasirašius Seimo priimtus įstatymus, naujosios nuostatos įsigalios nuo š. m. rugpjūčio 1 d.

Brigita Stankevičiūtė
Komunikacijos skyriaus vedėja
LR Aplinkos ministerija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode