Šokiruojantys faktai, dėl ko atleista Širvintų ligoninės direktorė

Vakar, vasario 3 d. pasirašiau potvarkį dėl VšĮ Širvintų ligoninės direktorės Laimos Meškauskienės atleidimo iš einamų pareigų. Tokią teisę man, kaip tiesiogiai išrinktai merei, suteikė Lietuvos Respublikos įstatymai ir pasitikėjimą manimi išreiškę 67 procentai Širvintų rajono rinkėjų.
Viešai reikalaudama paneigti interneto portale ir laikraštyje „Lietuvos žinios“ publikuotą informaciją „Atleisti ligoninės vadovę padėjo kavos aparatas“, informuoju, kad tie patys Lietuvos Respublikos įstatymai neleidžia man būti abejingai dėl sunkioje finansinėje situacijoje esančios įstaigos vadovės šiurkščių veiklos pažeidimų bei nerūpestingai atliekamų pareigų. Būtent tokį komentarą apie Laimos Meškauskienės atleidimą iš pareigų išplatino Širvintų rajono savivaldybė tiek „Lietuvos žinių“, tiek kitiems besiteiraujantiems žurnalistams.


Tad kokie yra tie šiurkštūs pažeidimai, dėl kurių imtasi griežtų veiksmų?
VšĮ Širvintų ligoninės vadovė, būdama tiesiogiai atsakinga už tinkamą įstaigos veiklos organizavimą, leido ligoninėje dirbti trims gydytojams, neturintiems licencijų verstis ta praktika, kurią vykdė Širvintose! Sutikite, taip L. Meškauskienė pažeidė ne tik galiojančius teisės aktus, bet ir kėlė tiesioginį pavojų Širvintų rajono gyventojams, negarantuodama jiems kvalifikuotos medicininės pagalbos suteikimo.L. Meškauskienei skirta drausminė nuobauda už netinkamą ir aplaidų pareigų vykdymą atliekant įstaigos veiklos rizikos valdymą, veiklos kontrolę, reglamentavimą, planavimą, atskirų veiklos rodiklių įgyvendinimą.Širvintų rajono savivaldybės kontrolierei atlikus VšĮ Širvintų ligoninės veiklos efektyvumo auditą, išvadose įvardinti faktai: 
-          2015 m. VšĮ Širvintų ligoninės veiklos rezultatas yra neigiamas. Deficitas išaugo iki 114,5 tūkst. Eur.
-          2015 m. ligoninė neįvykdė ambulatorinių paslaugų teikimo plano ir negavo sutartyje numatytų lėšų.
-          VšĮ Širvintų ligoninė neįvykdė Tarybos nustatytos užduoties mažinti sąnaudas darbo užmokesčiui. Įstaiga beveik 2 proc. viršijo nustatytą ribą. Darbo apmokėjimo sistema VšĮ Širvintų ligoninėje nekeista nuo 2008 m. Ji visiškai neskatina paslaugų plėtros, specialistų pritraukimo dirbti Širvintose. Nepaisant to, darbo užmokesčio dalis pagal bendras išlaidas nuolat auga.
-          VŠĮ Širvintų ligoninės direktorė, būdama atsakinga už efektyvų turto naudojimą, neorganizavo klinikinės laboratorijos paslaugų pirkimo, kai laboratorijos išlaikymas ligoninei yra ypač nuostolingas.
- Aptikta grubių LR Viešųjų pirkimų įstatymo ir LR Konkurencijos įstatymo pažeidimų.
-  Nesiimta priemonių efektyvinti Vaikų ligų skyriaus darbą. Skyriuje yra 12 lovų, iš kurių realiai užimtos būna vos 2, o pagal lovų skaičių skyriuje dirba šeši medicinos darbuotojai.
Tai tik keli punktai, kurių sąrašas kaupiasi nuo pat 2015 metų balandžio mėnesio, kai pradėjus dirbti naujai išrinktai Širvintų rajono savivaldybės tarybai, valdančioji koalicija ėmė atsakingai spręsti skolose grimztančios ligoninės klausimus. Į Savivaldybės, t.y. VšĮ Širvintų ligoninės steigėjo, keliamas užduotis bei rekomendacijas buvo numojama ranka. Maža to, savo veiksmais buvusi ligoninės direktorė darė neigiamą įtaką darbuotojų požiūriui į įstaigos administraciją, teikiamų paslaugų kokybei, bandė pakirsti visuomenės pasitikėjimą ir ligonine, ir Širvintų rajono savivaldybe.
Tai, kad nebuvo jokios kalbos apie bendradarbiavimą ir tikslo – išsaugoti Širvintų ligoninę, kaip nepriklausomą, artimiausią paslaugas Širvintų rajono gyventojams teikiančią įstaigą – siekimą įrodo ir vasario 2 d. gautas pranešimas iš Savivaldybės kontrolierės. Juo pažymima, kad VšĮ Širvintų ligoninės direktorė Laima Meškauskienė, norėdama paneigti audito ataskaitos išvadas, teikė klaidingą informaciją apie sutarties su Vilniaus teritorine ligonių kasa vykdymą.  
Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje vyksta sveikatos sistemos pertvarka, į kurią patenka ir Širvintų ligoninė, o buvusi vadovė nesiėmė jokios atsakomybės siekiant įgyvendinti rekomendacijas optimizuoti ligoninės veiklą, sprendimas atleisti ją iš įstaigos vadovo pareigų buvo logiškas ir būtinas.
Esu tvirta ir nesitaikstysiu su tokiais pažeidimais, įstatymų nesilaikymu ir neskaidrumu. Todėl, kai reikėjo rinktis, ar išsaugoti širvintiškiams ligoninę, ar išlaikyti pareigose įstatymus pažeidžiančią direktorę, žinoma, pasirinkau ligoninę. Įstaigą, teikiančią būtiniausias paslaugas širvintiškiams, išsaugoti būtina.

Aušrinė Miliukaitė-Janovskienė
Viešųjų ryšių vyriausioji specialistė
Širvintų rajono savivaldybės administracija

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode