Veikia komunalinių atliekų rūšiavimo įrenginys

Plungės rajono savivaldybės Babrungo seniūnijoje, Jėrubaičių kaime, šalia veikiančio Telšių apskrities regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno, pastatytas naujas mišrių komunalinių atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo su žaliosios energijos išgavimu įrenginys.

Įrenginys, kuris skirtas sumažinti į sąvartyną patenkančių biologiškai skaidžių atliekų kiekį, jau veikia ir jame  apdorojamos ir sutvarkomos mišrios komunalinės atliekos. Įrenginyje numatoma per metus apdoroti iki 50 000 tonų mišrių komunalinių atliekų iš viso Telšių regiono.

Įrengtame mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo įrenginyje iš bendro mišraus komunalinio atliekų srauto atskiriamos šešios frakcijos. Biologiškai skaidi atliekų frakcija toliau bus apdorojama biologinio apdorojimo įrenginyje ir bus išgaunama energija. Inertinė frakcija bus šalinama sąvartyne arba perduodama į atliekų deginimo įrenginius. Metalai kaip ir iš lengvos atliekų frakcijos PE, PVC, popierius bei kartonas bus perduodami šias atliekas tvarkančioms įmonėms. Degi frakcija – lengvoji atliekų frakcija be PVC plėvelių ir dalis sunkiosios frakcijos, tokios kaip medis, guma, tekstilė, sunkieji plastikai ir pan., bus perduodami atliekų degintojams. Likutinė sunki frakcija bus šalinama sąvartyne.

Atliekas rūšiuojantis įrenginys dirba ištisą parą.

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode