Karalaite
Poniai

Paaiškinimas dėl sutarčių tarp užstato sistemos administratorių ir pakuočių pardavėjų sudarymo

Aplinkos ministerija paskelbusi informaciją dėl užstato už vienkartines pakuotes sistemos veiklos, gavo nemažai klausimų dėl privalomų sutarčių tarp užstato sistemos administratorių ir pakuočių pardavėjų sudarymo. Taip pat, iš pranešimo spaudai išimtos atskiros citatos ir pateiktos kitame kontekste, kurios galimai klaidina ir sudaro įspūdį, kad sutartys tarp užstato sistemos administratorių ir pakuočių pardavėjų turi būti besąlyginės ir, kad tai yra nauji reikalavimai užstato sistemos dalyviams. Reaguodami į pateiktus klausimus, Aplinkos ministerijos specialistai teikia papildomą aiškinimą dėl sutarčių sudarymo.
Aplinkos ministerijos sudaryta komisija suteikė galimybę kurti užstato sistemą 2 užstato sistemos administratoriams VšĮ „Užstato sistemos administratorius“ ir VšĮ „Užstatas“. Abu šie administratoriai kuria užstato sistemą, o oficialios informacijos, kad kuris nors vienas užstato sistemos administratorius stabdo savo veiklą ar laikinai jos nevykdys Aplinkos ministerija nėra gavusi.


Atkreipiame dėmesį, kad sudaromos sutartys tarp užstato sistemos administratorių ir pakuočių pardavėjų nėra besąlyginės. Atsižvelgiant į Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo nuostatas, sutartis turi būti sudaroma abipusiu sutarimu, sutartyje suderinus sąlygas siekiant įvykdyti įstatyme įtvirtintas užstato sistemos administratoriaus ir pakuočių pardavėjo pareigas. Tarpusavio sutartys sudaromos Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
Užstato sistemos administratoriai pagal Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymą vykdo šias pareigas: administruoja užstatą už vienkartines pakuotes; organizuoja užstato sistemoje surinktų vienkartinių pakuočių atliekų sutvarkymą; viešo konkurso būdu parenka vienkartinių pakuočių atliekų tvarkytojus, kurie perdirba šias pakuotes; vykdo Vyriausybės nustatytas užduotis; vykdo visuomenės švietimą ir informavimą; aprūpina pakuočių pardavėjus pakuotėms priimti skirtomis priemonėmis; užtikrina automatizuoto (nedalyvaujant žmogui) pakuočių atliekų priėmimo priemonių remontą ir techninę priežiūrą savo lėšomis arba kompensuoja pakuočių pardavėjams jų įsigytų ir (ar) išsinuomotų automatizuoto (nedalyvaujant žmogui) pakuočių atliekų priėmimo priemonių, atitinkančių užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriaus nustatytus techninius reikalavimus, remonto bei techninės priežiūros sąnaudas; kompen
 suoja pakuočių pardavėjams jų patiriamas teisės aktų nustatytų pareigų užstato už vienkartines pakuotes sistemoje vykdymo sąnaudas, susijusias su vienkartinių pakuočių, už kurias nustatytas užstatas, atliekų priėmimu (įskaitant šių pardavėjų patirtas sąnaudas, susijusias su automatizuoto (nedalyvaujant žmogui) pakuočių atliekų priėmimo priemonių, atitinkančių užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriaus nustatytus techninius reikalavimus, įsigijimu ir (ar) nuoma), užstato grąžinimu ir visuomenės informavimu.
Pakuočių pardavėjai (prekybos vietos) pagal įstatymą vykdo šias pareigas: priima vienkartinių pakuočių, už kurias nustatytas užstatas, atliekas; užstato pakuotes priima ne tik 300 kv. metrų ar daugiau užimančiose prekybos vietose, bet ir visose kaimo parduotuvėse; užstato priėmimą ar grąžinimą negali vykdyti didesniu nei 150 metrų atstumu nuo prekybos vietų. Būtina pažymėti, kad užstatas yra grąžinamas grynaisiais pinigais, o vartotojui pageidavus suteikiama teisė įsigyti prekių ar paslaugų.
 
LR Aplinkos ministerija

Powered by BaltiCode