Romas

Valstybės kontrolė atliko auditą „Asbesto turinčių gaminių šalinimas“

Valstybės kontrolė atliko auditą „Asbesto turinčių gaminių šalinimas“, kurio metu vertino, kaip užtikrinamas asbesto turinčių gaminių šalinimas Lietuvoje.
Lietuvoje asbesto turintys gaminiai šalinami vykdant Asbesto šalinimo ir Lietuvos kaimo plėtros programas, tačiau, auditorių teigimu, šis procesas nėra kompleksinis, vyksta lėtai, visos valstybės mastu nesukurta bendra, veiksminga šių gaminių šalinimo sistema.  
Asbesto šalinimo programoje numatytus uždavinius 2008–2013 m. turėjo įvykdyti Aplinkos ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė darbo inspekcija, savivaldybės ir apskričių viršininkų administracijos, o Kaimo plėtros programą koordinuoja Žemės ūkio ministerija.
Atsižvelgiant į tai, kad Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijos dar neturi bendro sutarimo dėl audito ataskaitoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo priemonių ir terminų, Valstybės kontrolė kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę prašydama dar kartą išnagrinėti asbesto turinčių gaminių šalinimo problematiką ir iki šių metų kovo 1 d. pateikti Vyriausybės aprobuotas rekomendacijų įgyvendinimo priemones ir terminus.
Įvertinusi audito metu surinktus duomenis, Valstybės kontrolė Vyriausybei pateikė rekomendacijas, padėsiančias sukurti kompleksišką asbesto turinčių gaminių šalinimo sistemą, sumažinti aplinkos taršą asbestu ir užtikrinti sveikesnę aplinką.

Valstybės kontrolė
 

Powered by BaltiCode