Pensijų ir kitų išmokų gavėjai bus aptarnaujami kitais būdais

AB Lietuvos paštas informuoja, kad karantino laikotarpiu išmokų gavėjų neaptarnaus jų gyvenamųjų patalpų viduje. Išmokų gavėjams išmokos bus išmokamos prie gavėjo buto durų laiptinėje arba prie namo durų lauke, neįeinant į išmokos gavėjo gyvenamąsias patalpas.

Senyvo amžiaus žmonių globos namuose gyvenantiems asmenims, kuriems pensija ir kitos išmokos būdavo pristatomos kiekvienam gavėjui atskirai jo kambaryje, rekomenduojama suteikti įgaliojimą kitiems asmenims priimti jiems skirtas pinigines lėšas, pvz. globos įstaigos vadovui, jo pavaduotojui, kitam administracijos darbuotojui ir kt. Tokius įgaliojimus gali tvirtinti toje seniūnijos teritorijoje veikiantis seniūnas ir nėra reikalingas notarinis tvirtinimas.

Seniūnai neatlygintinai atlieka seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus (tvirtina įgaliojimus, kuriuos fiziniai asmenys duoda siunčiamiems pinigams ir siuntiniams gauti, taip pat darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms, pensijoms, pašalpoms, stipendijoms, išmokoms už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją gauti). 

Įgaliojimo atsiimti pensijas ir kitas socialines išmokas, kai jas pristato bendrovė, šablonas. 

Siūlome pateikti bendrovės parengto įgaliojimo šabloną kartu su šiuo bendrovės siunčiamu informaciniu pranešimu seniūnams ir kitiems atsakingiems asmenims, kad kiltų kuo mažiau su išmokų gavimu susijusių problemų. 

AB Lietuvos paštas

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode