Lietuva reiškia susirūpinimą dėl nesiliaujančio smurto prieš žurnalistus

Lietuva reiškia rimtą susirūpinimą dėl nesiliaujančio smurto prieš žurnalistus ir ragina tarptautinę bendruomenę dėti daugiau pastangų įgyvendinant konkrečius žingsnius, skirtus žurnalistų saugumui didinti. Remiantis tarptautinės žurnalistų teises ginančios organizacijos „Reporteriai be sienų“ (ReportersWithoutBorders) gruodžio 29 dieną paskelbta ataskaita, šiais metais buvo nužudyta 110 žurnalistų, iš jų 67 – dėl tiesiogiai vykdomos veiklos.

Ypač didelį susirūpinimą kelia tai, kad jei praėjusiais metais du trečdaliai žurnalistų buvo nužudyti karo zonose, tai šįmet panašus skaičius žuvo taikiomis laikomose valstybėse.

Nemažėjantys kruvinų išpuolių prieš žurnalistus mastai rodo, kad visos šiuo metu esamos iniciatyvos ar apsaugos mechanizmai yra nepakankami. Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) duomenimis, kas savaitę žūsta bent vienas žurnalistas, net 95 procentai kaltųjų už šiuos nusikaltimus lieka nenubausti. Nebaudžiamumui sustabdyti būtina nuosekli parama teisės viršenybės, demokratinių institucijų ir žmogaus teisių įtvirtinimui. Tais atvejais, kai valstybės pačios negali užtikrinti atsakomybės už nusikaltimus prieš žurnalistus, gali būti pasitelkti tarptautiniai mechanizmai, įskaitant Tarptautinį Baudžiamąjį Teismą.

Lietuva remia Specialaus Jungtinių Tautų Generalinio Sekretoriaus atstovo žurnalistų saugumui mandato įsteigimą, kuris prižiūrėtų valstybių tarptautinių įsipareigojimų, įskaitant Saugumo Tarybos rezoliucijų, įgyvendinimą.

Žurnalistų apsauga yra tęstinis Lietuvos žmogaus teisių prioritetas. Šių metų gegužės mėnesį JT Saugumo Taryba vienbalsiai priėmė Lietuvos pateiktą rezoliuciją dėl žurnalistų apsaugos konfliktų zonose, įpareigojančią valstybes atlikti nepriklausomus ir efektyvius nusikaltimų prieš žurnalistus tyrimus, kovoti su nebaudžiamumu. Žodžio laisvei ir žurnalistų saugumui bus skiriamas didelis dėmesys Lietuvos narystės UNESCO Vykdomojoje taryboje metu 2016–2019 m.

URM Informacijos ir viešųjų ryšių departamentas

Visuomenės informavimo skyrius

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode