Baigiasi metai. Kas per juos nuveikta?

  Baigiantis 2015-iesiems metams, baigiasi ir tretieji dabartinio Seimo, kuriame dirba ir mažeikiškis Seimo narys Kęstutis Bartkevičius. „Būdas žemaičių“ pasiteiravo Seimo nario apie nuveiktus darbus, pasiektus rezultatus.

  Pradėkime netradiciškai. Kuo asmeniškai buvo ypatingi Jums šie 2015-ieji metai?

  Šiemet pasaulį sukrėtę įvykiai verčia atsigręžti į tradicines vertybes, į gyvenimą, kurį lėmė mūsų tėvų išmintis, artimojo meilė bei pagarba kalbantis širdies balsas, todėl noriu padėkoti savo šeimai – didžiausiam mano turtui, kuris neįkainojamas ir nepakeičiamas. Juk puikiai žinome, kad laimė nėra tokia saldi, jei nėra su kuo ją pasidalinti, o skausmas nėra toks aštrus, jei atsiranda žmogus, kuris išklauso ir pataria.

  Jau baigiasi tretieji Jūsų kadencijos šiame Seime metai. Kas, Jūsų manymu, buvo reikšmingesnio ar įsimintinesnio įstatymų leidyboje?

  Per trejus metus Seime pajutau politikos skonį, perpratau politines intrigas, kurios skatino kritiškai vertinti bei analizuoti ne tik kitų veiksmus, bet ir savo pažiūras, argumentavimo metodus ir būdus, bet nepripratau prie to, kai žmonėms sakai ar darai kažką nuoširdžiai, jie mano, kad taip elgiesi tik dėl to, jog esi politikas.

      Akivaizdu, kad svarbiems darbams atlikti, ypač šios Seimo rudens sesijos metu, trukdė populizmo apraiškos, kurias kursto artėjantys kitų metų spalį vyksiantys Seimo rinkimai. Viena iš jų, tai gruodžio 15 d. vykęs balsavimas dėl Konstitucijos pataisos, kuri būtų atvėrusi kelius asmenims, per apkaltą netekusiems pareigų į aukščiausius politinius postus Lietuvoje, bet jame daugiau kaip pusė Darbo partijos frakcijos narių nepasirodė. Tačiau palikime patiems rinkėjams spręsti dėl tokio Darbo partijos frakcijos narių akibrokšto.

Tarp svarbiausių šių metų Seimo darbų, tai patvirtinti 2016 metų valstybės ir savivaldybių, Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetai. Kitų metų biudžete numatomi mokesčių pakeitimai orientuoti taip, kad didėtų mažiausias algas gaunančių, vaikus auginančių ir neįgaliųjų pajamos.Taip pat numatomas algų didinimas socialiniams darbuotojams, darželių auklėtojams, vidaus tarnybos pareigūnams. Atsižvelgiant į šiandienos situacijądidinamos išlaidos sunkmečiu mažintoms išmokoms kompensuoti, pensijoms didinti, numatoma ir toliau dar kartą didinti darbo užmokestį kultūros ir meno darbuotojams.Didėja ir bendra savivaldybėms tenkanti GPM dalis – nuo šiųmečio 72,8 proc. iki 75,49 proc. kitąmet. Prognozuojama, kad savivaldybių biudžetai GPM kitąmet gaus 94 mln. eurų daugiau nei šiemet, iš jų beveik 55 mln. eurų – papildomos pajamos dėl ekonomikos augimo ir beveik 40 mln. eurų – dėl atlyginimų didinimo ir kitų poreikių finansavimo.

Šiemet Lietuva kaip ir kitos Europos Sąjungos valstybės narės atsidūrė gana neįprastoje situacijoje, spręsdamos pabėgėlių klausimą. Manau, kad pabėgėlių krizė parodė, jog iki šiol nemokame tvarkytis su krizinėmis situacijomis. Didžiausia problema tapo nevaldoma ES sienų kontrolė, kuri veikia tik išskirtiniais atvejais. Plūstant dešimtims tūkstančių pabėgėlių, suvaldyti tokius srautus yra rimčiausias iššūkis pastaruoju metu, su kuriuo Europa kol kas sunkiai susidoroja, todėl, priimdami pabėgėlius, turime prisiimti atsakomybę tiek už juos, tiek už Lietuvos piliečius, kurių kaimynystėje gyvens užsieniečiai.

Kartu su frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ nariais šiais metais aktyviai vykdėme parlamentinę kontrolę ir susitikome su Seimo kontrolieriaus įstaigos vadovu Augustinu Normantu ir Seimo kontrolieriaus įstaigos patarėjais. Kilus abejonėms dėl Seimo kontrolieriaus įstaigoje įvykdytos reorganizacijos, kuri nebuvo teisės aktų nustatyta tvarka suderinta su Seimo valdyba, kreipėmės į Seimo Audito komitetą ir į Seimo valdybą dėl aplaidžios Seimo kontrolierių įstaigos veiklos. Į frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ posėdį taip pat buvo iškviesta sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė. Norėjome išgirsti ministrės paaiškinimus dėl visuomenei susirūpinimą keliančių klausimų, kurie nesprendžiami daugelį metų. Atkreipėme dėmesį, kad šiuo metu nėra sudarytos tinkamos motyvuojančios sąlygos jauniems gydytojams vykti į provinciją bei kėlėme klausimą, kodėl buvo panaikinti felčerių etatai savivaldybėse ir kaip būtų galima felčerių etatus sugrąžinti į savivaldybes. Seimo frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ posėdyje dalyvavusios švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės frakcijos nariai teiravosi, ar parengtos veiksmų programos, kurios padėtų įgyvendinti streikuoti planuojančių profesinių sąjungų keliamus reikalavimus.

  Kokios žinios mūsų rajonui po Seime neseniai priimto šalies biudžeto 2016-iesiems?

Kaip ir kiekvienais metais džiaugiuosi, kad 2016 metams pavyko pritraukti lėšų – 0,5 milijono eurų – Mažeikių rajono savivaldybės švietimo įstaigų infrastruktūrai gerinti. Plačiau apie tai galėsime pakalbėti, kai ministerijos pagal savo valdymo sritis paskirstys numatytas lėšas.

Siekdamas padėti išspręsti susidariusią situaciją UAB „Western Fabrications“, kuri viena iš pirmųjų įmonių Lietuvoje, pradėjusių gaminti traktorines puspriekabes ir kitas metalo konstrukcijas, susiduria su problema, kad norint sertifikuoti gaminamą produkciją reikalingas transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN), kreipiausi į Vyriausybę prašydamas pavesti Vyriausybės įgaliotoms institucijoms, paskirtoms atlikti žemės ūkio ir miškų traktorių atitikties įvertinimą bei išduoti jų tipo patvirtinimą, dėl žemės ar miško ūkio traktorių, jų priekabų VIN struktūros ir WMI kodo suteikimo ir teisinio reglamentavimo įtvirtinimo poįstatyminiuose teisės aktuose.

Kreipiausi į Generalinę prokuratūrą prašydamas imtis visų priemonių apginti galimai pažeistas Mažeikių miesto Naikių kvartalo teritorijos asmenų teisėtus lūkesčius, nes valstybė turi prisiimti bet kokių valstybės institucijų padaromų klaidų riziką ir padarytos klaidos negali būti taisomos privataus asmens sąskaita.

Noriu pasidžiaugti, kad šiemet kaip ir kiekvienais metais Seimas turėjo galimybę nors dalinai susipažinti su nuostabiu Mažeikių kraštu. Seime rugsėjo mėnesį organizavau Mažeikių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos „Gyvenimo spalvos“ dailės darbų parodą, skirtą Pasaulinei psichikos sveikatos dienai. Džiaugiuosi, kad mažeikiškių menininkų piešiniai sulaukė didelio susidomėjimo, beje, vienam iš paveikslo autorių pirkėjas atsirado išsyk – dar neprasidėjus oficialiam parodos atidarymui. Tęsiant tradiciją, kitais metais ketinu organizuoti Jono Strazdausko tarptautinę fotografijų parodą, kuri dar 2014 m. sulaukė didelio populiarumo. Išduosiu paslaptį, labai tikiuosi, kad kitais metais dar pavyks Seime surengti „Mažeikių dienas“, kuriose bus eksponuojami talentingiausių ir produktyviausių Mažeikių rajono tautodailininkų – kalvių – darbai bei parodyti etnografiniai dainų ir šokių ansambliai.

  Jūsų palinkėjimai laikraščio skaitytojams artėjančių švenčių proga.

  Noriu visiems mažeikiškiams palinkėti jaukių ir šiltų artėjančių Šv. Kalėdų bei sėkmingų ir tvarių Naujųjų Metų. Būkite vieningi, draugingi, šeimyniški ir įgyvendinkite svajojamus savo siekius 2016-aisiais!

Kalbino Ernesta JANKAUSKAITĖ

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode