Tarybos posėdyje – konstruktyvus darbas

Penktadienį vykusiame paskutiniame šių metų Tarybos posėdyje dalyvavo 25 Tarybos nariai. Priimti 29 sprendimai, išklausytos dvi informacijos. Beveik visiems Tarybos sprendimams pritarta vienbalsiai. Pasak Savivaldybės mero, tai buvo vienas trumpiausių posėdžių, kuriame svarstyta ir palyginus nedaug klausimų, be to, matyt, visi jie gerai išanalizuoti ir aptarti komitetuose, nes posėdžio metu diskusijų nekilo.

Būtina patikslinti

Tarybos posėdyje patikslintas 2015 metų biudžetas, kurį, pasak Finansų skyriaus vedėjos Julijos Balvočienės, kuri teikė Tarybai sprendimą „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ patikslinimo“, patikslinimus buvo būtina padaryti dėl iš valstybės biudžeto papildomai gautų lėšų, dėl dotacijų sumažinimo, asignavimų paskirstymo.

Taip pat patikslintas sprendimas dėl Investicijų programos patvirtinimo. Pasak sprendimo patikslinimą pristačiusios Strateginio vystymo ir investicijų skyriaus vedėjos Sandros Ramanauskienės, patikslinimas reikalingas, kadangi pastaruoju metu labai intensyviai vyksta pasiruošimas 2014–2020 metų europinių lėšų įsisavinimui, Savivaldybę labai dažnai pasiekia finansavimo sąlygų aprašai arba jų projektai: „Vadovaujantis jais, rengiami investiciniai projektai, projektiniai pasiūlymai, planuojamas paraiškų teikimas.“ Programoje numatyti projektai Choreografijos ir Dailės mokyklų sutvarkymui, socialinio būsto įrengimui ir kt.
      Tarybos nariai pritarė ir Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 metų sąmataos patikslinimui.

Patvirtintos programos

      Posėdyje patvirtintas Savivaldybės 2016–2018 m. strateginis veiklos planas, kuriame numatytos 9 programos, jos patvirtintos, taip pat 2014–2020 m. numatyti įgyvendinti projektai.

      Tarybos nariai pritarė ilgalaikėms programoms: Dėl vaikų sveikos gyvensenos įtvirtinimo vasaros poilsio stovyklose 2016–2019 m., Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų žalos mažinimo Mažeikių rajone 2016–2019 m.

Perduotas turtas

Aptarti ir keli klausimai dėl Savivaldybei priklausančio turto perdavimo pagal panaudos sutartį bei patikėjimo teise. Panaudota kompiuterinė technika perduota Mažeikių dailės mokyklai bei Moksleivių techninės kūrybos centrui.

Patikėjimo teise uždarajai akcinei bendrovei „Mažeikių vandenys“ perduotas valdyti teismo bešeimininke pripažinta Gyvolių kaime esanti vandenvietė. Seimo nariui Kęstučiui Bartkevičiui pasiteiravus dėl jos rekonstrukcijos, meras Antanas Tenys paaiškino, jog vandenviečių rekonstrukcijai skirta labai mažai lėšų, todėl numatyta tik Krakių vandenvietės rekonstrukcija. Administracijos direktorius Bronius Kryžius papildė, jog turtas tik dabar perimtas, todėl jo pertvarka negalėjo būti įtraukta į jokius projektus: „Bus teikiamos programos ir pagal galimybes bus tvarkoma.“

Taip pat Taryba patvirtino sprendimą pagal panaudos sutartį perduoti Mažeikių rajono ugniagesių komandai gaisrinį automobilį, kurį Savivaldybei už simbolinius 29 euro centus pardavė akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“. Ši transporto priemonė bus perduota Laižuvos ugniagesiams, kurie neteko savo automobilio. Du gaisriniai automobiliai buvo nurašyti kaip netinkami naudoti.

Tarybos nariai pritarė dėl buto pirkimo šeimai, neturinčiai kur gyventi, ir dėl Savivaldybės būsto pardavimo jame gyvenančiai šeimai.

Išklausytos informacijos

      Posėdžio pabaigoje išklausytos dvi informacijos: apie savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimą ir apie Administracinės komisijos veiklą. Pasak Švietimos skyriaus vedėjo Apolinaro Stonkaus, sistemoje užregistruota apie 480 tokių vaikų, tačiau nelankančių mokyklos vaikų iki 16 metų nėra: „Sistema neišregistruoja 12-tokų ir išvykusių mokinių, todėl yra toks skaičius, tačiau piktybiškai nelankančių mokyklos rajone iš tikrųjų nėra.“

 

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode