Kviečiame siūlyti kandidatus nominacijų Už nuopelnus Mažeikių rajonui 2015 metais konkursui

Mažeikių rajono savivaldybė skelbia Nominacijų konkursą už socialinės-ekonominės plėtros spartinimą 2015 metais Mažeikių rajone.

Kandidatai vertinami už:
1. verslo subjektų plėtrą, darbo vietų kūrimą, Mažeikių rajono gyventojų užimtumo didinimą;
2. žemės ūkio pasiekimus ir kaimo plėtrą;
3. švietimo naujovių diegimą ugdymo procese ir aktyvią kūrybinę pedagoginę veiklą;
4. mokslo ir meno globėjai – už bendrosios gyventojų kultūros, tautinių mažumų kultūros, etnokultūros tradicijų puoselėjimą bei kultūrinių iniciatyvų įgyvendinimą;
5. socialinės infrastruktūros plėtrą (socialinės paramos teikimą, socialinę neįgaliųjų integraciją ir pan.);
6. sveikatos apsaugos plėtrą ir sveikos gyvensenos propagavimą;
7. sėkmingą nevyriausybinių organizacijų ir piliečių bendradarbiavimą su savivaldos institucijomis bei aplinkos kokybės gerinimą;
8. kūno kultūros ir sporto plėtrą;
9. gyvenamosios aplinkos gražinimą;
10. kitą visuomeninę veiklą.

Kandidatus Savivaldybės nominacijoms gali teikti asociacijų, įmonių, įstaigų vadovai ar jų įgalioti asmenys, Savivaldybės taryba, jos komitetai ir komisijos, Savivaldybės meras ir jo pavaduotojai, Savivaldybės administracijos direktorius ir jo pavaduotojai, Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir struktūrinių teritorinių padalinių vadovai.

Iki 2015 m. gruodžio 15 d. (imtinai) reikia pateikti raštu Paraiškos-pasiūlymo Mažeikių rajono savivaldybės nominacijai suteikti anketas Savivaldybės mero potvarkiu sudarytai Nominacijų vertinimo ir skyrimo komisijai (toliau – Komisija).

Pasiūlyme turi būti aprašyti kandidato nuopelnai ir darbai. Už apdovanoti teikiamų asmenų duomenų tikrumą atsako juos teikiančios institucijos ir jų įgalioti atstovai.

Kandidatus Savivaldybės nominacijoms atrinks Komisija. Nominacijos bus įteiktos Vasario 16-osios šventiniame minėjime.

Daugiau informacijos tel. (8 443) 98216.

15-829

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode