Naujų sprendimų – keliasdešimt

Tarybos posėdyje patvirtintas kolumbariumo mokestis

Penktadienį vykusiame Mažeikių rajono savivaldybės tarybos posėdyje tarp daugelio klausimų buvo patvirtintas įkainis už urnos laidojimą kolumbariume.

Skyrė sportui

Posėdyje iš 27 Tarybos narių dalyvavo 23. Svarstyti 43 klausimai. Pirmuoju klausimu patikslintas Savivaldybės biudžetas, įtraukiant į jį 40 tūkst. eurų, skirtų sportui. Kur jie bus panaudojami konkrečiai, lapkritį spręs Sporto taryba.

 

Veiks jaunimo klasės

Nuspręsta nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. Sodų pagrindinėje mokykloje įsteigti 9 ir 10 jaunimo mokymosi klases. Tam, pasak Savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjo Apolinaro Stonkaus, papildomų lėšų nereikia, pakaks iš mokinio krepšelio.

Maitinimo lengvatos

Opozicijai kilo neaiškumų dėl maitinimo lengvatos Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos mokiniams suteikimo. Keturi moksleiviai visai atleisti nuo mokesčio, o 29 suteikiama 50 proc. mokesčio lengvata. Pasak Tarybos narės Linos Rimkienės, kyla klausimas, ar iš tikrųjų ten yra tiek vaikų, kuriems reikia lengvatos. A. Stonkus tvirtino, jog komisija nuolat tikrina ir pažeidimų nenustatė.

Nustatė įkainius

Patvirtinta Mažeikių ligoninės teikiama mokama kineziteipavimo (elastinių juostų aplikacijos) kaina 5,00 Eur, pacientui atsinešus savo elastinę juostą – 3,50 Eur.

Posėdyje patvirtinta Kultūros veiklos ir sporto plėtros programa, taip pat ir Renavo dvaro sodybos, Viešosios bibliotekos, Kultūros centro bei muziejaus ir jo filialų teikiamų paslaugų kainos. Pasak pranešėjos, Savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus vedėjos Angelės Rupkutės, įkainius didinti būtina, nes paskutinį kartą jie tvirtinti 2007 m., o per tą laiką keitėsi sąnaudos, minimalus darbo užmokestis. Metodikos paskaičiuoti, anot pranešėjos, nėra: „Bandėme įvairiais būdais ir įsitikinome, jog priklausome nuo atlikėjų. Domėjomės kitų miestų ir rajono kultūros įstaigų teikiamų paslaugų kainomis ir išvedėme vidurkį.“

Opozicijos atstovas, Tarybos narys Sigitas Kaktys teigė, jog kultūriniai renginiai yra žemo lygio. „Jų nuostata, jog dėl lėšų stygiaus negali sukurti ko nors geresnio. Toks nihilistinis požiūris verčia Savivaldybę ieškoti kitos pozicijos“, – sakė S. Kaktys. Savivaldybės meras Antanas Tenys prieštaravo: „Kviesčiau dažniau nuvykti į kaimus. Aš matau kitokį vaizdą. Nesutinku, kad kultūros centrai nereikalingi, kad juos reikia uždaryti, atiduoti privatininkams, o gyventojams būtų renginiai mokami.“

Nuspręsta uždaryti Viešosios bibliotekos Ventos filialą. Priežastis – septintas aukštas, nepatogu lankytojams, kai tuo tarpu mieste yra daugiau bibliotekų, galinčių aptarnauti visus norinčius skaitytojus.

Keitė kapinių tvarkymo taisykles

Tarybos sprendimu keitėsi keturi Kapinių tvarkymo taisyklių punktai: 13, 37, 38, 39. 13-ajame punkte nauja, kad kremuotiems palaikams (urnoje) gali būti skiriama mažesnių matmenų – 1 kv. metro (1x1), neįskaitant praėjimų (dvi kapavietės vienoje žmonių palaikų laidojimo vietoje) arba pagal veikiančių kapinių planą kitokio dydžio kapavietė.

37-ajame punkte pakeitimų daugiau – fizinis ar juridinis asmuo, atsakingas už kapavietės priežiūrą, pageidaujantis statyti, rekonstruoti ar remontuoti kapo paminklą, antkapį, kitą kapavietės objektą, privalo pateikti seniūnui prašymą pritarti kapavietės įrengimo, pertvarkymo, remonto darbų vykdymui, pridėti kapavietės sutvarkymo projektinius sprendimus (planą, schemą su išdėstytais projektuojamais kapavietės statiniais, nurodyti statinių aukštį, medžiagas. Jeigu keičiamos kapavietės ribos, pridedamas rašytinis išankstinis seniūno sutikimas. Visi kapavietės statiniai, įskaitant suoliukus ir trinkelių dangas, gali būti įrengiami tik kapavietės ribose. Praėjimus tarp kapaviečių, nurodytus Taisyklių 13 punkte, galima padengti smulkios skaldos, smėlio ar smulkaus žvyro sluoksniu, gavus išankstinį rašytinį seniūno sutikimą.

Kapavietės įrengimo, pertvarkymo, remonto darbų vykdymui pritaria bei šiame punkte nurodytus sutikimus išduoda seniūnas arba seniūno pavaduotojas.

38-asis punkto pakeitimas informuoja, kad visi darbai, vykdomi šiose kapinėse, derinami su seniūnu ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus specialistu, atsakingu už Mažeikių rajone esančių kultūros vertybių išsaugojimą.

39-asis punktas papildytas apie norimus vykdyti darbus ne darbo laiku ir poilsio dienomis. Būtina apie tai iš anksto pranešti kapinių prižiūrėtojui.

Niša – pusė tūkstančio

Taryba nustatė vienkartinį mokestį už kremuotų žmogaus palaikų laidojimą kolumbariumo nišoje – 500 Eur, kuris turės būti sumokamas į seniūnijos, vykdančios kolumbariumo priežiūrą, nurodytą sąskaitą. Lėšos, gautos už šios paslaugos teikimą, bus naudojamos seniūnijos kapinių ir kolumbariumo infrastruktūros plėtrai.
Niša kremuotiems žmonių palaikams laidoti kolumbariume skiriama laidojančio asmens prašymu, jeigu yra laisvų vietų ir miręs asmuo gyveno arba mirusiojo tėvai, įtėviai, sutuoktinis, broliai, seserys, vaikai, įvaikiai gyvena Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje.

Laidojantis asmuo, norėdamas gauti leidimą laidoti kremuotus žmogaus palaikus kolumbariumo nišoje, seniūnijai turi pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, rašytinį prašymą, mirties liudijimą, žmogaus palaikų kremavimo dokumentus, mokesčio už urnos su kremuotais palaikais laikymą kolumbariumo nišoje apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (laidojant pirmą urną nišoje), įgaliojimą arba sutartį, jeigu laidojimo paslaugas organizuoja laidojimo paslaugų tiekėjas, ir už kolumbariumo nišos priežiūrą atsakingo asmens sutikimą, jeigu prašoma išduoti leidimą laidoti nišoje, kurioje jau yra palaidoti mirusio asmens palaikai.

Kolumbariumo niša pareiškėjui skiriama neterminuotam laikui. Atsakingas už kolumbariumo nišą asmuo, raštu informavęs seniūnijos seniūną, turi teisę urną ar visas nišoje esančias urnas atsiimti. Nelikus nišoje laikomų urnų su kremuotais palaikais, sumokėta suma negrąžinama, o niša skiriama kitiems asmenims.
Už kolumbariumo teritorijos priežiūrą – švarą ir tvarką – atsakinga seniūnija.

Kolumbariumo nišos akmens plokštėje daromi įrašai ir tikėjimo simbolis bus derinami su Mažeikių rajono savivaldybės administracijos vyriausiuoju architektu. Visi įrašai bus daromi vienodo dydžio lietuviškomis raidėmis, nustatytu šriftu.

Draudžiama prie kolumbariumo sienelių ir pagrindo tvirtinti projekte nenumatytus objektus (vazas, žvakides, dirbtines gėles ir pan.), akmens plokštėje kalti, klijuoti ar kitaip tvirtinti nuotraukas, atvaizdus, užrašus, statyti žvakes, dėti gėles ir kitus daiktus ant praėjimo tako prieš kolumbariumą

Į vieną nišą telpa 4 urnos, išsipirkti iš anksto negalima.

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode