Policijos dieną minėjo kartu su socialiniais partneriais

     Penktadienį, minint Policijos – Angelų sargų – dieną, Mažeikių rajono policijos komisariate į šventę susirinko ne tik policijos pareigūnai, bet ir kviesti veteranai, įstaigų ir organizacijų bei socialinio projekto „Nebūk naivus kelyje“ atstovai. Esamus ir buvusius policijos pareigūnus profesinės šventės proga sveikino dvasininkas, Seimo narys ir Savivaldybės vadovai bei kiti svečiai. Dėkota policijos rėmėjams bei kitiems socialiniams partneriams, apdovanoti varžybų nugalėtojai. Šventės dalyviai apžiūrėjo muziejų, policijos amuniciją ir kitas specialiąsias priemones, stebėjo tarnybinių šunų pasirodymą.

 

Dėkojo rėmėjams ir partneriams

Sveikindamas susirinkusiuosius, rajono Policijos komisariato viršininkas Imantas Motiejūnas kalbėjo, jog didžioji šventė vyko išvakarėse Telšiuose, o šios dienos renginys daugiau skirtas socialinių partnerių pagerbimui, pabendravimui, minčių išsakymui: „Malonu, kad toks gausus būrys žmonių rado laiko pas mus atvykti. Jūs visi kiekvienas savo širdyje esate angelai sargai, nes kiekvienas savo namuose nors maža kruopelyte atliekate darbus, kurie yra nematomi, bet labai svarbūs. Policija kaip ir jėgos struktūra, tačiau be visuomenės ji negali gyvuoti. Visuomenės aktyvumas, palaikymas atveria duris į labai svarbius darbus. Visi trokštame saugiai, gražiai gyventi. Linkiu sveikatos, sėkmės, ištvermės, drąsos, ryžto ir gerų darbų.“

Komisariato viršininkas apdovanojo policijos pareigūnus: Operatyvaus valdymo poskyrio viršininkui komisarui Antanui Teniui įteikė I laipsnio Pasižymėjimo ženklą už nepriekaištingą tarnybą, o komisarui inspektoriui Andriui Lupeikai – III laipsnio Atminimo ženklą už ištarnautus metus.

Prevencijos poskyrio vyresnioji specialistė Violeta Grigaitienė džiaugėsi, jog šventėje dalyvauja veteranai, policijos rėmėjai, Saugios kaimynystės grupių atstovai ir socialiniai partneriai, su kuriais bendradarbiaujama: „Drąsiai galiu teigti, jog Policijos diena – šventė ne tik mums, bet ir policijos rėmėjams, nes jie mūsų didžiausi pagalbininkai užtikrinant viešąją tvarką. Norėtume iš didelio policijos rėmėjų būrio išskirti tuos, kurie ypač aktyviai talkina pareigūnams, ir juos apdovanoti.“ Atminimo dovanos įteiktos Ivanui Liauksminui, Redai Žalimaitei, Dariui Butai, Arūnui Matevičiui, Vaidotui Intai. Visam būriui policijos rėmėjų įteikti padėkos raštai.

„Džiugu pastebėti, kad mūsų jaunoji karta taip pat nėra abejinga rūpinantis visuomenės saugumu. Tai mūsų pagalbininkai – jaunieji policijos rėmėjai, kurie taip pat prisideda prie saugios visuomenės aplinkos kūrimo, dalyvauja prevencinėse priemonėse, renginiuose ir akcijose, padeda policijos pareigūnams ginti, saugoti, padėti“, – sakė Prevencijos poskyrio specialistė Audronė Jurdonaitė-Ostrauskienė, įteikdama padėkas jauniesiems policijos rėmėjams.

Pasak renginio vedėjos, Prevencijos poskyrio specialistės Romos Antanavičiūtės, taip pat į šventę pakviesti žmonės, kurie buvo labai pilietiški ir atsakingai ėmėsi užkardyti teisės pažeidimus jiems vykstant: „Už jų drąsą ir atsakingą požiūrį į mūsų visų saugumą bei pagalbą angelams sargams norime apdovanoti Skuodiškių kaimo Saugios kaimynystės grupės narę Vidą Gustienę ir pirmininką Alvydą Strigūną.“

I. Motiejūno teigimu, tai ko gero pirmas atvejis, kai miestelis visas susibūręs saugiai kaimynystei. Susirinko visi ir nutarė, kad gyvens saugiai. Saugus pačių gyventojų iniciatyva. Pasak viršininko, tai pavyzdys kitiems miesteliams imtis iniciatyvos, kad būtų saugūs.

Taip pat apdovanoti Gediminas Janka iš Sedos seniūnijos, kuris sustabdė tuo metu vykstantį nusikaltimą, ir aktyvi policijos veteranė, Naftininkų g. 30 Saugios kaimynystės grupės pirmininkė Danutė Mockienė už nuoširdų bendradarbiavimą, iniciatyvumą, policijos tradicijų puoselėjimą.

Padėkos sulaukė ir įmonių bei įstaigų vadovai ir darbuotojai, su kurių pagalba, pasak renginio vedėjos, vyko įvairios gražios iniciatyvos ir padaryta daug gražių darbų.

Apdovanojo nugalėtojus

     Pasak R. Antanavičiūtės, rengiantis Policijos dienai, vyko įvairūs renginiai: šaudymo ir krepšinio varžybos, konkursas „Sveikas, pilietiškai aktyvus jaunimas“.

Šaudymo varžybos, kaip teigė V. Grigaitienė, organizuojamos jau daugelį metų, tapo tradicinėmis. Jose dalyvauja veteranai, policijos rėmėjai, Savivaldybės atstovai ir kiti norintys.

Tarp moterų nugalėtoja tapo Savivaldybės atstovė Alvyda Purauskytė, antrąsias vietas užėmė vienodai taškų surinkusios policijos rėmėja Rima Pauliukaitė ir Savivaldybės atstovė Alma Tupikienė. Paguodos prizas įteiktas Staselei Gineitienei už didžiulį norą ir pastangas.

Tarp vyrų vyko atkakli kova. Nugalėjo Virginijus Radžius, policijos rėmėjas, laimintis keletą metų iš eilės. 2-ąją vietą užėmė Steponas Kalendra, Savivaldybės atstovas, policijos veteranas, Saugios kaimynystės grupės pirmininkas. Trečias liko Danas Janavičius, policijos veteranas, policijos rėmėjas.

Prevencijos poskyrio specialistė Renata Vasiliauskytė organizavo jaunimo krepšinio varžybas tarp Mažeikių politechnikos mokyklos ir Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių skyriaus. Paaiškėjo, jog stipriausia buvo Viekšnių skyriaus krepšinio komanda, antrąją ir trečiąją vietas užėmė Mažeikių politechnikos mokyklos moksleiviai.

Konkurse „Sveikas, pilietiškai aktyvus jaunimas“ dalyvavo 8 komandos. Geriausiai iš jų pasirodė Gabijos gimnazijos komanda „Gabijos aras“, 2-ąją vietą laimėjo Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos komanda „Seduos žemaitee“ ir trečiąją – Viekšnių gimnazijos komanda.

Sveikino svečiai

Policijos pareigūnus profesinės šventės proga sveikino Mažeikių šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios administratorius kanauninkas Zenonas Degutis, dėkodamas už pakvietimą dalyvauti tokioje ypatingoje, iškilmingoje šventėje: „Prisipažinsiu, ėjau čia su tokia šiurpulinga pagarba, pagalvojau, gerai, kad šiurpulinga, nes, kaip Šventam Rašte parašyta: „Bijokit, bijokite, nes ne be reikalo jie nešioja kardą prie šono.“ Būkit pasveikinti visi, kurie kaip angelai sargai budite kiekvieno žmogaus sargyboj. Ta proga kartu su jumis norėčiau prisiminti tokią Švento Rašto ištrauką, Senajame testamente užrašytą epizodą: „Ir užvirė danguje kova. Mykolas ir jo angelai kovojo su slibinu ir šventė pergalę.“ Galėtume prisipažinti, kiekviename iš mūsų vyksta nuolatinė tų demonų kova. Kiekvienas esame kaip ir savotiški demonų įkaitai. Nuolat ir nuolat nesibaigianti kova mumyse. Nesunku suprasti, kad tai alegorinis išsireiškimas. Tarp gėrio ir blogio mumyse vyksta kova. Kai tie demonai paima viršų žmogaus sieloje, ištrūksta iš žmogaus ir pradeda reikštis viešumon, ateina angelai sargai, tai yra jūs. Ta proga iš visos širdies dėkoju už pagalbą, kada teko kreiptis į jus ir tos pagalbos sulaukti. Ir paskutinį kartą kreipdamasis jaučiau, kad ta situacija komplikuota, bet užteko paskambinti komisarui ir reikalai išsisprendė. Dėkoju už bendras akcijas su bažnyčia. Man malonu matyti, kad tose akcijose dalyvaujame kartu, visuomenė stebi ir sprendžia apie jūsų dvasinį pasaulį ir dvasines vertybes. Už tai, kad jūs nepabijojote viešai parodyti savo dvasinio pasaulio dalelę, mano širdyje jums pagarba ir padėka. Linkiu, kad visados jums užtektų stiprybės stojant į kovą su tais išsiveržusiais demonais.“

      Seimo narys Kęstutis Bartkevičius džiaugėsi dalyvaudamas šventėje: „Puikiai matau, koks yra policijos ryšys su bendruomene, rėmėjais, jaunaisiais rėmėjais, veteranais. Norėčiau palinkėti, kad gyvenimas gerėtų. Pažadu, kad atstovausiu jūsų, jūsų rėmėjų interesams ir sveikinu kiekvieną su Angelų sargų diena. Gražios šventės ir puikios tarnystės.“ Seimo narys apžvelgė įstatymus, kurie reguliuos policijos gyvenimą, ir I. Motiejūnui įteikė Seimo knygą, o Viešosios policijos Kelių policijos poskyrio viršininkui Nerijui Gurauskui ir Operatyvaus valdymo poskyrio viršininkui A. Teniui – padėkas.

Savivaldybės meras Antanas Tenys, sveikindamas policijos pareigūnus, sakė, jog Policijos diena – tai diena, kai atkreipia visos visuomenės dėmesį: „Pats geriausias vertinimas yra visuomenės. Visuomenė jus vertina puikiai, reitingai vis didėja ir didėja ne šiaip sau, kad esat gražūs, kad mokate gerai kalbėti ar panašiai. Man atrodo, dabar keičiasi pats policijos įvaizdis. Džiugu sutikti išsilavinusį, pasitempusį, mokantį bendrauti su žmonėmis policijos darbuotoją. Tai jūsų didžiulis nuopelnas. Iš jūsų šūkio „ginti, saugoti, padėti“ norėčiau atkreipti dėmesį į paskutinį – padėti. Šiandien policininkas tampa kitoks, nes jis yra ne tik baudėjas, bet ir pagalbininkas įvairiose situacijose. Žinome, kaip jūsų laukia tiek maži, tiek pagyvenę žmonės, kai jiems atsitinka nelaimė. Laukia be galo greitai. Jie galvoja, kad viską išspręsite ir padėsite. Taip ir yra. Sveikinu apdovanotuosius. Sveikinu Skuodiškių kaimą, kad jis visas tapo saugus. Būtų fantastiškai puikiai, jei visa savivaldybė būtų saugi. Savivaldybės saugumas yra visų mūsų saugumas.“ Meras įteikė I. Motiejūnui arkangelo skulptūrą ir padėkos raštą.

Policijos pareigūnus sveikino ir kiti svečiai.

Demonstravo amuniciją

      Pasibaigus minėjimui, svečiai apsilankė Policijos komisariato muziejuje, salėje apžiūrėjo ginklus ir kitą amuniciją, o kieme susipažino su specialiosiomis policijos priemonėmis, automobiliais.

      Labiausiai visų dėmesį patraukė kinologų su tarnybiniais šunimis pasirodymas, kurio metu šunys ieškojo pamesto daikto, narkotinių medžiagų, gaudė nusikaltėlį.

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode