Reklama 2

Rugpjūčio viduryje maudyklų vanduo vėl buvo ne visur švarus

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras informuoja, kad 4,4 proc. rugpjūčio mėnesio pirmoje pusėje tirtų maudyklų vandens kokybė neatitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimų (gauti rezultatai apie 111 maudyklų vandens kokybę iš 112 į stebėsenos sąrašą įtrauktų maudyklų).

Vandens kokybė neatitiko Lietuvos higienos normoje HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytų mikrobiologinių parametrų šiose maudyklose: Vilniaus miesto Tapelių ežero maudykloje rugpjūčio 17 d. buvo nustatyta daugiau žarninių enterokų kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, negu leidžiama higienos normoje, Lazdijų rajono Metelio ežere esančioje maudykloje rugpjūčio 6 d. buvo nustatyta 1,1 karto daugiau žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, negu leidžiama higienos normoje, Biržų rajono Apasčios upės Dauguviečio parko maudykloje rugpjūčio 10 d. buvo nustatyta 2,2 karto daugiau žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, negu leidžiama higienos normoje, Kelmės rajono Kražantės užtvankoje rugpjūčio 3 d. buvo nustatyta 2,9 karto daugiau žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, negu leidžiama higienos normoje, Giliaus ežero maudykloje − 1,1 karto daugiau žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, negu leidžiama higienos normoje. Atlikus pakartotinius tyrimus rugpjūčio 6 ir 10 d. Kražantės užtvankos ir Giliaus ežero maudyklose, rugpjūčio 14 d. Apasčios upės Dauguviečio parko maudykloje, nustatyta, kad vandens kokybė atitiko reikalavimus.

Informacijos apie maudyklų vandens kokybę rugpjūčio mėnesio pirmoje pusėje nėra gauta iš Vilkaviškio, Ignalinos, Švenčionių rajonų.

Tiriant vandens kokybę rekreacijai skirtose zonose, rastas didesnis, nei leidžiama higienos normoje, žarninių lazdelių ir/ar žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius vandenyje Kėdainių rajono Babėnų karjere (rugpjūčio 5; 10 d.), Jonavos rajono Zatyšių tvenkinyje (rugpjūčio 12 d.), Pakruojo rajono Guostagalio tvenkinyje (rugpjūčio 4 d.), Šiaulių rajono Paežerių tvenkinyje (rugpjūčio 3 d.). Atlikus pakartotinius tyrimus Guostagalio tvenkinyje (rugpjūčio 7 d.) ir Paežerių tvenkinyje (rugpjūčio 6 d.), paaiškėjo, kad vandens kokybė atitiko reikalavimus.

Visuomenė informuojama ir supažindinama su informacija apie vandens kokybę per žiniasklaidą, savivaldybių interneto svetainėse, taip pat stenduose prie paplūdimių turi būti skelbiami naujausi vandens kokybės tyrimų rezultatai bei rekomendacija nesimaudyti ar draudimas maudytis, jei nustatyta tarša.

Informaciją apie maudyklų vandens kokybę kiekvienoje apskrityje rasite Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos cento interneto svetainės skiltyje „Aplinkos sveikata – Maudyklos – Maudyklų vandens kokybė“. Ji atnaujinama iš karto gavus duomenis iš savivaldybių ir laboratorijų.

Parengė Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Aplinkos sveikatos skyriaus

vedėjo pavaduotoja Gražvydė Norkienė

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode