Reklama 2

Atlaidai Grūstėje

 Sekamadienį į Šv. Marijos Magdalenos atlaidus kaip ir kasmet susirinko nemenkas būrys tikinčiųjų. Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ. Jo teigimu, dar XVI - XVII a. Žemaitiją puldinėjo iš vienos pusės Rusija, iš kitos – Švedija. „Šių užpuolimų metu nelygiose kovose žuvo nemažai žemaičių. Telšių vyskupijoje tuos susirėmimus su svetimšaliais žymi keturios vietovės: Žemaičių Kalvarija, Židikai, Ylakiai ir Grūstė. Jau daugybę metų šiose vietovėse kasmet vyksta atlaidai“, – kalbėjo vyskupas.

 

  Marija Magdalietė buvo Velykų žinios – Kristaus prisikėlimo skelbėja. Už Jėzaus evangelijos skelbimą ji buvo suimta ir mirė tremtyje. „Tyras ir pamaldus Marijos gyvenimas po atsivertimo įkvepia mus pripažinti savo nuodėmes, todėl melskimės, kad Dievas priimtų mūsų auką. Kilnus šventųjų pavyzdys skatina mus siekti gyvenimo pilnatvės“, – sakė vyskupas. Baigdamas šv. Mišias Telšių vyskupas palinkėjo tikintiesiems gražaus palaimingo gyvenimo žemėje ir ramybės danguje kartu su tais, kurių kapus lankome.

Sedos parapijos klebonas kun. Modestas Ramanauskas dėkojo Telšių Vyskupui gausiai susirinkusiems tikintiesiems, bažnyčios tarnams, adorantėms ir visiems, kas padėjo pasiruošti atlaidams, o ypač – bažnyčios chorui.

Valerija KVEDARAITĖ

(Nuotrauka) Kartu su Telšių vyskupu J. Boruta SJ šv. Mišias aukojo ir Sedos parapijos klebonas kun. Modestas Ramanauskas. Patarnavo Telšių vyskupijos kurijos sekretoriai diakonai Vidmantas Daugėla bei Gediminas Paulius.

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode