Petreikis

Mažeikiuose lankęsis LAAIF direktorius pažadėjo problemas spręsti ūkiškai

Seimo nario Kęstučio Bartkevičiaus kvietimu penktadienį Mažeikiuose lankėsi naujai paskirtas Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) direktorius Virginijus Šmigelskas. Aptartos LAAIF programos lėšomis finansuojamų investicinių projektų finansavimo bei įgyvendinimo galimybės Mažeikių rajone.

Aktyviai dalyvauja

Susitikime su LAAIF direktoriumi dalyvavo Seimo narys K. Bartkevičius, Savivaldybės mero pavaduotojos Sigutė Bernotienė, Irena Macijauskienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis administracijos direktorių, Saulius Šiurys bei kiti Savivaldybės administracijos atstovai, Mažeikių rajono švietimo įstaigų, viešosios paskirties pastatus valdančių įmonių vadovai.

S. Šiurys susitikimo dalyvius informavo, kad Mažeikių rajonas su LAAIF programa pradėjo dirbti nuo 2012 metų, bei trumpai apžvelgė pagal LAAIF programą finansuotus objektus. Pasak jo, šiuo metu rangos darbai vykdomi Vytauto Klovos muzikos, Pavasario pagrindinėje mokyklose ir lopšelyje-darželyje „Delfinas“, pasidžiaugė, kad mokykloje-darželyje „Kregždutė“ rangos darbai jau baigti ir yra pasirašyti darbų priėmimo-perdavimo aktai.

S. Šiurio teigimu, LAAIF programoje taip pat dalyvavo daug ugdymo įstaigų, kuriose buvo statomi nauji šildymo katilai. Vieniems projektams buvo gautas dalinis finansavimas, kiti projektai nefinansuoti.

K. Bartkevičius užsiminė apie kitos LAAIF programos – Klimato kaitos specialiosios – įgyvendinimą Mažeikiuose. „Iš Klimato kaitos specialiosios programos finansuota nemažai projektų. Beveik visi projektai, kurie papuolė į rezervinį sąrašą, buvo teikiami Valstybės investicijų programai finansuoti ir du trečdaliai šių projektų pradėti įgyvendinti“, – kalbėjo Seimo narys.

Informavo apie projektų įgyvendinimą

V. Šmigelskas pirmiausia visus informavo, jog buvo sustabdyta Klimato kaitos specialiosios programos priemonė „Visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau nei 40 proc“. „Gauta skundų dėl paraiškų teikimo. Sudaryta darbo grupė, kuri dar tęsia tyrimą, bet jau šiandien akivaizdu, kad ne viskas yra taip, kaip turėtų būti. Pastebėta susitarimo, neskaidrumo požymių, – teigė V. Šmigelskas. – Pagal teisinę analogiją 30 dienų pratęsėme projektų teikimą. Sudarysime atrankos komitetą ir paraiškas atrinksime pagal labai aiškius kriterijus. Viskas turi būti vieša ir skaidru. Kiek man žinoma, sąrašuose finansavimui gauti yra ir Mažeikių rajono objektų: Aksūdžio mokykla-daugiafunkcis centras, Mažeikių seniūnija, Merkelio Račkausko gimnazija.“

Kalbėdamas apie projektus, kurie vykdomi iš kitų programų, V. Šmigelskas sakė, kad  UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ įgyvendintas projektas iš Gaminių ir pakuotės atliekų tvarkymo programos: „2014 metais išmokėta pirma subsidijų dalis. UAB „Western fabrication“ atliekamas paraiškos administracinės atitikties vertinimas pagal senąją LAAIF programą. Taip pat yra pateikta ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos paraiška „Pakuočių, atliekų surinkimas iš gyvenamųjų namų ir konteinerių“. Prašoma suma – 187 tūkst. eurų, numatyta įgyvendinti iki gruodžio 7 d. Projektui įgyvendinti didelių kliūčių nemačiau.“

LAAIF vadovas taip pat išvardino pagal Klimato kaitos specialiąją programą įgyvendintus projektus, kuriems pareiškėjai yra pateikę galutinius mokėjimo prašymus: Pavasario pagrindinė mokykla – 560 tūkst. eurų, UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ – 1 mln. 347 tūkst. eurų, darželis-mokykla „Kregždutė“ – 152 tūkst. eurų, lopšelis-darželis „Delfinas“ – 377 tūkst. eurų subsidijų. „Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos projekto įgyvendinimas užsitęsė dėl viešųjų pirkimų. Atliekamas lopšelio-darželio „Buratinas“ paraiškos vertinimas. Prašoma subsidijų suma – 268 tūkst. eurų, bendra projekto vertė – 312 tūkst. eurų.  „Lopšelių-darželių „Eglutė“ ir „Žilvitis“ projektų paraiškos buvo atmestos dėl mažo aplinkosauginio efekto, bet pažadu, kad iš mūsų pusės bus ieškoma būdų padėti išspręsti susidariusią situaciją, nes, kas pradėta, turi būti ir užbaigta. Didelį rūpestį kelia VšĮ Mažeikių ligoninės projektas. Paraiška atidėta dėl lėšų stokos. Prašoma suma siekia 769 tūkst. Eur. Kažką reikės galvoti ir duoti eigą Mažeikių ligoninės pastatų renovacijai“, – kalbėjo V. Šmigelskas.

LAAIF direktorius taip pat informavo, kad įgyvendinamas Urvikių kultūros centro projektas, gautas mokėjimo prašymas nagrinėjamas, ir Ruzgų pagrindinės mokyklos projektas – įrengti du biokuro katilai po 50 kilovatų su priklausiniais, pateiktas mokėjimo prašymas. Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos projekto paraiška buvo atmesta, nes pareiškėjas naudojo biokuro katilą, o ne iškastiniu kuru kūrenamą katilą. Sedos darželio, Ukrinų, Renavo, Žemalės ir Pikelių pagrindinių mokyklų projektai  įgyvendinti, laukiama galutinių mokėjimų prašymų. Atliekamas UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ projekto, kuriam prašoma suma siekia beveik 666 tūkst. eurų, paraiškos vertinimas.

Domėjosi problemomis

Susitikimo metu V. Šmigelskas sulaukė klausimų. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos direktorė Rima Širvinskienė domėjosi, kokioje stadijoje jų paraiška, ar dar gaus lėšų mokyklos renovacijai. V. Šmigelskas pažadėjo padėti: „Būtinai reikia skirti lėšų darbams pabaigti.“

S. Šiurys patikino, kad Savivaldybė deda pastangas ir ieško pinigų, kad visi darbai būtų atlikti: „Jei dar iš jūsų pusės būtų toks požiūris, būtų išspręsta labai daug klausimų.“

V. Šmigelskas užsiminė, kad dar nemažai paraiškų išvis nėra vertinta, viena iš tokių – Mažeikių politechnikos mokyklos renovacija.

Lopšelio-darželio „Delfinas“ direktorė Laima Žiubikienė nuogąstavo, kad darželyje darbai vyksta, tačiau stringa mokėjimas, dėl to rangovai nori nutraukti darbus, nes nebeturi iš ko pirkti medžiagų. Panaši situacija ir sulopšeliu-darželiuBuratinas“, mat projekto paraiškos vertinimas užsitęsė, o rangovai nekantrauja.

LAAIF direktorius pažadėjo pasidomėti visais projektais ir juos išjudinti iš mirties taško: „Šis susitikimas man buvo labai naudingas. Manau, kad mes labai dalykiškai ir konstruktyviai pasikalbėjome.“

Lankėsi objektuose

Po susitikimo Savivaldybėje V. Šmigelskas kartu su Seimo nariu, Savivaldybės vadovais vyko apžiūrėti atnaujinamus Mažeikių miesto viešosios paskirties pastatus bei ikimokyklines ir bendrojo ugdymo įstaigas, kuriose vykdomi energetiniai projektai, finansuojami iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicinio fondo. Svečias lankėsi VšĮ Mažeikių ligoninėje, lopšeliuose-darželiuose „Eglutė“, „Žilvitis“, „Gintarėlis“, „Delfinas“, Vytauto Klovos muzikos bei Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinėje mokyklose, išklausė atsiliepimų apie atliekamus renovacijos darbus, domėjosi esama situacija ir trūkumais.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode