Petreikis

Taryboje patvirtintos lengvatos ir išmokos

Penktadienį Savivaldybės tarybos posėdyje paskelbta apie mišrios frakcijos įkūrimą, patikslintas Savivaldybės biudžetas, nustatytos žemės mokesčio lengvatos, paskirtos išmokos seniūnaičiams.

Iš viso svarstyti 37 klausimai, dalyvavo 24 Tarybos nariai.

Įkūrė frakciją

Į mišrią frakciją, apie kurią informavo Savivaldybės mero pavaduotoja Sigutė Bernotienė, susibūrė valdančiajai daugumai priklausantys devyni nariai: trys „tvarkiečiai“ ir po du atstovaujančius Darbo partijai, Liberalų sąjūdžiui bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai. Frakcijai vadovaus S. Bernotienė, jos pavaduotojas bus Virgilijus Eidimtas.

Viena frakcija jau buvo įregistruota tik prasidėjus šios kadencijos Tarybos veiklai. Ją įkūrė vienuolika socialdemokratų. Seniūnu buvo išrinktas Deivydas Vyniautas. Šeši Tarybos nariai – du iš visuomeninio judėjimo „Kitaip“ ir keturi iš Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionys demokratai – yra įkūrę opoziciją, jos lydere paskirta Lina Rimkienė.

Gauta papildomų pajamų

Finansų skyriaus vedėja Julija Balvočienė pateikė 2015 m. Savivaldybės biudžeto patikslinimą, kuriuo 84 tūkst. 231 euru didinama biudžeto apimtis, dėl to biudžeto pajamos sudarys 46222252 Eur, o asignavimai – 49215042 Eur. „Yra su esminiai patikslinimai – gautos papildomos pajamos ir tuo pačiu perskirstomi kai kurie asignavimai tarp tų pačių asignavimų valdytojų. Gauta papildoma dotacija, t. y. kompensacija išlaidoms, patirtoms pritaikant informacines sistemas euro įvedimui – 11601 Eur, kita dotacija – 56330 Eur – gauta Savivaldybės švietimo įstaigų pedagoginių darbuotojų išeitinėms išmokoms išmokėti. Minėta suma paskirstyta Kazimiero Jagmino, „Vyturio“ ir „Žiburėlio“ pradinėms mokykloms, Balėnų, Kalnėnų, „Jievaro“ ir Ukrinų pagrindinėms mokykloms, „Jaunystės“ vidurinei mokyklai bei Gabijos gimnazijai. Kadangi gauta viršplaninių pajamų iš mokesčio už aplinkos teršimą, pajamų dalyje 15700 Eur padidintas mokesčio už aplinkos teršimą planas ir ta pačia suma padidinti asignavimai Savivaldybės administracijai Aplinkos apsaugos ir sveikatos programai vykdyti. Be to, 600 Eur padidintos įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose. Šios rūšies pajamos nukreipiamos Vaikų našlaičių ir senelių globos namams Socialinės paramos įgyvendinimo programai vykdyti“, – apie pakeitimus informavo J. Balvočienė.

Seniūnaičiai gaus išmokas

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Eimantas Salatka informavo, kad LR vietos savivaldos įstatyme nuo šiol numatyta, jog Savivaldybė seniūnaičiams gali kompensuoti patirtas išlaidas. Tarybai pritarus nustatyta, kad seniūnaičiui su jo, kaip seniūnaičio, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidoms apmokėti, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka Savivaldybės administracija, mokama 20 Eur išmoka per mėnesį. „Išmoka bus mokama vieną kartą per metus, pateikus išlaidų ir veiklos ataskaitas“, – teigė E. Salatka.

Nustatytos žemės mokesčio lengvatos

Patvirtintos žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos. Nutarta nustatyti neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžius iki 0,10 ha ploto Mažeikių, Sedos, Viekšnių miestuose bei 1 ha ploto rajono seniūnijose (kaimo vietovėse) tiems žemės savininkams, kurių šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų (prie darbingų asmenų nepriskiriami mokymo įstaigų dieninių skyrių moksleiviai bei studentai), senatvės pensininkams, asmenims, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, nepilnamečiams vaikams.

Pasak Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjos Daivos Štakonaitės, taip pat nustatyta, kadnuo valstybinės žemės nuomos mokesčio atleidžiami tokie valstybinės žemės nuomininkai ar naudotojai, kurių mokėtinas valstybinės žemės nuomos mokestis už visus nuomojamus ar naudojamus žemės sklypus neviršija 1,50 Eur bei nuomojantys ar naudojantys kitos paskirties žemės sklypus, kurių žemės sklypų naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos.

Lengvatos nebus taikomos apleistų visų paskirčių valstybinės žemės sklypų nuomininkams,valstybinės žemės sklypų naudotojams, kuriems žemės sklypai suteikti teisės aktų nustatyta tvarka arba kuriems žemę administruojančių institucijų sprendimais leista žeme naudotis žemės reformos metu (iki nuomos ar pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo).

Bendruomenei perduotas turtas

Taryba taip pat sprendė klausimą dėl turto suteikimo pagal panaudos sutartį Reivyčių „Ašvos“ bendruomenei. Kaip teigė Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Laura Samoškaitė, Reivyčių „Ašvos“ bendruomenei dešimčiai metų būtų suteiktas Tulnikių kaime, Žemupio g. 7, esantis administracinis pastatas, garažas, tvartas, viralinė ir malkinė.

Tarybos narius domino, kokia veikla šiuose pastatuose bus vykdoma bei kaip bendruomenė ketina išlaikyti patalpas.

Reivyčių „Ašvos“ bendruomenės pirmininkė Janina Mikutienė informavo, kad tas patalpas bendruomenė jau dvejus metus tvarko, prižiūri, remontuoja: „Dar liko padaryti keletą darbų, o vėliau planuojame rašyti projektą. Minčių turime labai daug, tačiau, kol neturime patalpų, nieko konkrečiai nenusprendėme.“

Tarybos narė Genoveita Gricienė nuogąstavo, kad bendruomenė gali nesugebėti išlaikyti patalpų, nes projektų nebus tiek daug, kaip atrodo pradžioje: „Aš ne prieš patalpų suteikimą, bet jos, mano nuomone, turėtų būti seniūnijos pavaldume, o dėl patalpų panaudos užtektų susitarimo su seniūnu. Tuomet bendruomenė rūpintųsi veiklos vystymu neužsikraudama pastato išlaikymo problemų. Juk bendruomenė dirba visų tos vietovės žmonių naudai, todėl būtų logiška, kad pastatų išlaikymu rūpintųsi seniūnija“, – kalbėjo G. Gricienė.

23 balsavus „už“, vienam susilaikius patalpos bendruomenei suteiktos.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode