Viekšnių gimnazija tapo pasaulinio tinklo dalimi

Iš viso Lietuvoje didžiuosiuose miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose) yra 12 (PASCH/DSD I tinklo) mokyklų, kuriose moksleiviai turi galimybę nemokamai laikyti tarptautinį vokiečių kalbos egzaminą I ir II lygį. Viekšnių gimnazija tapo 13 – ąja tokią teisę turinčia mokykla, tačiau ypatinga tuo, kad ji kol kas vienintelė toks centras, atidarytas provincijoje.

Ėjimas tikslo link

Kaip pasakoja šios idėjos iniciatorė vokiečių kalbos mokytoja ekspertė Gilma Plūkienė, prieš trejus metus vienos vokiečių kalbos konferencijos metu Michael Brehm, koordinatorius ir patarėjas Lietuvoje tokių egzaminų klausimais, garsiai pasvarstė, kad esą gal ir ne visai teisinga, kad šitie egzaminų centrai sutelkti didmiesčiuose, todėl galbūt ateityje galima būtų pamąstyti ir apie provincijų galimybes. G. Plūkienė ėmėsi „kalti karštą geležį“ ir priėjusi prie pranešėjo apibūdino Viekšnių gimnazijos situaciją: esą mokykloje daug moksleivių, besimokančių vokiečių kalbą kaip pirmąją ar antrąją, o tarp jų yra daug stiprių, norinčių ir galinčių laikyti tarptautinį egzaminą. Žinia, po to sekė nuolatinis bendravimas elektroniniu paštu, pono M.. Brehm vizitas į Viekšnių gimnaziją, pokalbiai su administracija bei moksleiviais, perspektyvos analizė ir panašiai. Tačiau puikus įspūdis, kurį susidarė ponas M. Brehm buvo tik ilgo kelio pradžia, toliau sekė kreipimosi rašymas į Vokietijos DSD egzaminų centrą, tokio sumanymo svarus argumentavimas ir kiti žingsniai, kad pačios aukščiausios institucijos patikėtų, jog kažkur mažo Lietuvos miestelio gimnazijoje prasminga atidaryti tarptautinio kalbos egzamino laikymo centrą.

Pritvirtinta lentelė

Į Viekšnių gimnaziją atvykę Vokietijos Ambasadoriaus Lietuvoje pavaduotojas Peter Ziegler bei minėtasis koordinatorius M. Brehm atvežė suteiktą statusą bylojančią lentelę, kuri iškilmingai įteikta gimnazijos direktoriui Rimantui Griciui ir pakabinta šalia gimnazijos, kaip įstaigos, pavadinimo lentelės. Šita ypatinga proga neliko ir be rajono valdžios dėmesio . Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Saulius Šiurys bei Švietimo skyriaus vedėjas Apolinaras Stonkus atsivežė ir dovanų svečiams iš ambasados, ir gražių žodžių progos kaltininkams.

„2015 metai į mūsų mokyklos istoriją bus įrašyti kaip ypač reikšmingi“, - įvykio svarbą pabrėžė renginį vedę moksleiviai. Vedėjų žodžius patvirtino R. Gricius, primindamas, kad Viekšnių mokykla nuo seno turėjo gilias vokiečių kalbos mokymosi tradicijas. Apžvelgęs kai kuriuos mokyklos istorijos momentus, moksleivių, besimokančių vokiečių kalbą, laimėjimus, padėkojęs svečiams, direktorius užbaigė sakydamas: „Džiaugiamės, kad ir šiandien galime mokytis gražios, tvarkingos vokiečių kalbos, turėdami gabius moksleivius ir nuostabią vokiečių kalbos mokytoją ekspertę Gilmą Plūkienę, kurios pastangų dėka ir vyksta šiandieninė šventė.“ Taip pat R. Gricius pabrėžė, kad siūlydama mokytis tris užsienio kalbas, gimnazija gali tenkinti įvairius bendruomenės moksleivių poreikius. Vokietijos ambasadoriaus Lietuvoje pavaduotojas P. Ziegler pasidžiaugė galimybe perduoti Viekšnių mokyklai lentelę, liudijančą, kad gimnazija tampa didelės šeimos, kuri vadinasi „Partnerių mokykla „Partner der Zukunft“ nare. „Mane ypač džiugina, kad šįkart nauja mokykla, priimta į šį projektą, yra ne dideliame mieste, o povincijoje“, – kalbėjo ambasadoriaus pavaduotojas. – Pasaulyje Partnerių mokyklų tinkle iš viso yra 1800 mokyklų, o tai reiškia , kad jose mokosi daugiau kaip 50 000 moksleivių. Šis faktas rodo ypatingą susidomėjimą vokiečių kalba daugelyje pasaulio regionų.” Svečias papsakojo apie tinklui priklausančių mokyklų galimybę bendradarbiauti, stiprinti vokiečių kalbos žinias.

Koordinatorius ir patarėjas vokiečių kalbos dėstymo Lietuvoje klausimais M. Brehm prisipažino vizito į gimnaziją metu buvęs nustebęs, jog tokios nedidelės mokyklos moksleiviai laisvai kalba vokiškai, todėl suprato, kad idėją įkurti centrą mažame miestelyje būtina įgyvendinti ir „aš labai didžiuojuosi, kad prie to prisidėjau.“ M. Brehm taip pat padėkojo visiems, padėjusiems siekti šio tikslo.

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas S. Šiurys pasidžiaugė, „jog šaunuoliai viekšniškiai neišviję vokiečių kalbos iš savo mokyklos.“ Padėkodamas svečiams įteikė knygų apie Mažeikių kraštą. Švietimo skyriaus vedėjas garbingiems svečiams prisipažino džiaugiąsis dvigubai, nes ir pats esąs šios mokyklos mokinys. „Gyvenimas eina į priekį – mokykla tapo gimnazija ir ne veltui. Labai džiaugiamės, kad tokiame mažame miestelyje turime rimtą gerą gimnaziją.” Baigdamas pasisakymą vedėjas padėkojo garbiems svečiams, o gimnazijai palinkėjo tęsti prasmingus darbus.

„Būdo žemaičių“ pakalbintas Vokietijos ambasadoriaus Lietuvoje pavaduotojas Peter Ziegler pažymėjo, kad “labai svarbu, jog ši nedidelė mokykla tapo projekto dalimi. Tai rodo, kad ir mažuose miesteliuose vokiečių kalbai skiriamas didelis dėmesys ir tai sudaro nemažą konkurenciją didmiesčiams. Anglų kalba šiandien yra pasaulio kalba ir ją, be abejo, reikia mokytis, tačiau vokiečių kalbos mokėjimas suteikia gyvenimui kokybės. Ypač svarbu šią kalbą mokėti Europos Sąjungos valstybėse, kur yra aktyviai bendradarbiaujama ir kalbos mokėjimas padeda šiuos ryšius stiprinti. Briuselyje kalbama daugeliu nacionalinių kalbų, bet pačios kertinės kalbos, kuriomis bendraujama aukštuosiuose sluoksniuose yra anglų. prancūzų ir vokiečių. Vokietija turi labai tamprius ryšius su Lietuva ir mes gauname daug užklausimų, kuriais ieškoma gerai vokiečių kalbą mokančių žmonių, kad būtų galima plėtoti įvairių sričių veiklą.”

Dalyvauja projektuose

„Šitas DSD egzaminų projektas atvėrė dar labai daug durų, – pasakojo mokytoja G. Plūkienė. – Kadangi šitų egzaminų organizatoriai labai skatina besiruošiančius egzaminą laikyti mokinius dalyvauti ir kituose projektuose.“ Vienas iš tokių – tarptautiniai jaunimo debatai, kuriuose vokiečių kalba yra debatuojama įvairiausiomis temomis. Debatai pirmiausia vyksta regioniniuose, vėliau respulikiniame ture. Tai individų protų kova. Šiemet pasižymėjo net trys gimmazijos mokiniai – Džiugilė Kersnauskaitė, Justas Žilinskas ir Agnė Marcinkevičiūtė – regioniniame ture laimėjo prizines vietas. Finale dalyvo keturi respublikoje stipriausi moksleiviai ir viekšniškė D. Kersnauskaitė laimėjo pirmąją vietą, pralenkdama Lietuvos elitinių gimnazijų moksleivius. Taigi, anot mokytojos, Džiugilės pasiekimas reikšmingesnis net už olimpiados laimėjimą, nes reikėjo ne tik žinių, bet ir bendro išprusimo, proto lankstumo, greitos reakcijos. Beje, debatų regioniniame ture dalyvavo dvi moksleivės, kurių gimtoji kalba vokiečių, tačiau viekšniškiai jas pralenkė, nes buvo pranašesni gebėjimu argumentuoti, laiku reaguoti.

Taip pat įdomus buvo projektas, kurį organizavo Getes institutas. Kad į jį patektum, reikėjo rašyti argumentuotą laišką, kodėl Vokietijos menininkas, kuriantis muziką moderniomis technologijomis, turėtų atvykti į nedidelę gimnaziją (vieną iš išrinktų respulikoje keturių mokyklų) pravesti interaktyvų seminarą. Argumentai buvo įtikinantys, tad Viekšnių gimnazijos vaikai išbandė pačias netikėčiausias muzikos kūrimo galimybes.

Be to, tebesitęsia draugystė su senu bičiuliu profesoriumi Kašade. Nors profesorius, nusivylęs valdininkų abejingumu, iš aktyvios veiklos pasitraukė, tačiau draugystės su Viekšnių gimnazistais nenutraukė. Jis viekšniškius suvedė su Štendalio Comenius mokykla, su kuria rudenį numatomas pirmasis projektas. Pagal jį keletas gimnazistų rudenį vyks keletą savaičių mokytis drauge su vokiečių moksleiviais. Taip pat vasarą profesoriaus dėka Eglė Šiaulytė beveik mėnesį Štendalyje dalyvaus vasaros stovykloje. Čia reikėtų prisiminti, jog šio profesoriaus dėka per keletą pastarųjų metų Vokietijoje lankėsi jau šimtai Viekšnių gimnazijos moksleivių.

Įdomus ir studijų galimybių vokiškai kalbančiose šalyse informacinis renginys, vykstąs Vilniuje. Čia jau studijavę ar tebestudijuojantys atsako į moksleivius dominančius klausimus. Pristatantys tokias studijas be kitų privalumų pabrėžia studentų galimybes lanksčiau susidaryti studijų programas, ryšį su praktine veikla, kolegiškus santykius su dėstytojais. Taigi dabar moksleiviams, išlaikiusiems tarptautinį DSD egzaminą, atsiveria realios galimybės studijuoti Vokietijos, Austrijos ar kitų užsienio šalių aukštosiose mokyklose.

Beje, Viekšnių gimnazijos abiturientai D. Kersnauskaitė ir J. Žilinskas jau išsilaikė aukščiausio lygio tarptautinio vokiečių kalbos egzamino visas keturias dalis ir ambasadoje gavo diplomą, pripažįstamą visame pasaulyje. Jis, beje, prilyginamas valstybinio brandos vokiečių kalbos egzamino šimtukui. Kiti aštuoni abiturientai laikė pirmąjį lygį, tačiau rezultatai paaiškės tik rugsėjo mėnesį. „Laukia rimti projektai, kad tik užtektų jėgų ir laiko“, – priduria mokytoja G. Plūkienė.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode