UAB „Tavo pastogė“ bylą pralaimėjo visiškai

2014 m. spalio 20 d. Mažeikių rajono apylinkės teismas priėmė sprendimą civilinėje byloje, kurioje ieškovės UAB „Tavo pastogė“ iniciatyva atsakove buvo patraukta mūsų įmonė – UAB „Mažeikių butų ūkis“. Teismo sprendimo esmė buvo tokia: ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovės UAB „Tavo pastogė“ visas bylinėjimosi išlaidas, kurios, įskaitant ieškovės sumokėtas sumas savo advokatui, sudarė virš 10.000 Lt.

 

Nežiūrint akivaizdaus pralaimėjimo ir visapusiškai pagrįsto teismo sprendimo, didelių bylinėjimosi išlaidų, UAB „Tavo pastogė“ nusprendė tęsti procesą apeliacinėje instancijoje. Šiaulių apygardos teismas 2015 m. balandžio 23 d. priėmė galutinę neskundžiamą nutartį - Mažeikių apylinkės teismo sprendimą pripažino teisingu ir jis įsiteisėjo. Viso UAB „Tavo pastogė“ bylinėdamasi patyrė išlaidų daugiau kaip už 14.000 Lt (virš 4000 Eur), nes teks sumokėti ir už mūsų advokato paslaugas.

Kadangi UAB „Tavo pastogė“ ne kartą viešosiose informavimo priemonėse, savo teikiamoje administruojamų namų gyventojams bendrojoje sąskaitoje ir kitur pateikdavo netikslią (švelniai sakant) informaciją apie mūsų įmonę, minėdavo bylą, kurią tikėjosi laimėti, dabar, kai priimtas mums visiškai palankus teismo sprendimas, norime priminti daugiabučių namų gyventojams ir visuomenei, kodėl kilo ginčas, kokia jo esmė ir kodėl UAB „Tavo pastogė“ bylą pralaimėjo.

Jau prieš daug metų Mažeikių m. daugiabučių namų gyventojai pirmieji Lietuvoje pradėjo gauti vieną sąskaitą ir įgijo galimybę nemokamai pagal šią sąskaitą atsiskaityti mūsų įmonės kasose bei internetu. Kadangi UAB „Mažeikių butų ūkis“ turi didelę patirtį bei technines galimybes, abi administruojančios įmonės (UAB „Admituras“ ir UAB „Tavo pastogė“) šią paslaugą užsakė pas mus. Kitos įmonės, teikiančios komunalines paslaugas gyventojams (šilumą, elektrą, vandenį, dujas ir t.t.) sutiko, kad jų sąskaitos gyventojams būtų įtrauktos į bendrąją sąskaitą. Mūsų įmonė organizavo ir įmokų iš gyventojų surinkimą bei pervedimą paslaugų teikėjams. Rajono savivaldybė, suvokdama naudą gyventojams, administravimo nuostatuose numatė, kad administruojančios įmonės privalo teikti tokią sąskaitą, tačiau nereglamentavo jos parengimo, palikdama laisvę rinktis: pati administruojanti įmonė ją parengs ar samdys kitą įmonę.

Mūsų parengtą bendrąją sąskaitą UAB „Tavo pastogė“, kaip ir kita administruojanti įmonė UAB „Admituras“, pateikdavo daugiabučių namų gyventojams.

2013 m. rugsėjo mėn. UAB „Tavo pastogė“ nusprendė ne tik pateikinėti administruojamų namų gyventojams bendrąją sąskaitą, bet ir pati organizuoti jos rengimą ir informavo mus, kad nuo 2013 m. lapkričio 1 d. nutraukia galiojančią sutartį. Turėdami ilgametę patirtį ir žinodami, kaip nelengvai pavyko įdiegti bendrąją sąskaitą, tuo labiau, kad joje dalyvauja ne tik Mažeikių m. įmonės, bet ir AB LESTO, UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ ir kt., mes informavome rajono savivaldybę, kad skuboti UAB „Tavo pastogė“ veiksmai gali sugriauti egzistuojančią sistemą ir sukelti gyventojų nepasitenkinimą. Tuo klausimu savivaldybėje organizuotame pasitarime siūlėme atidėti sutarties nutraukimą, suderinti su paslaugų teikėjais būsimas sutartis, atlikti bandomąjį bendrosios sąskaitos parengimą, įsigyti Lietuvos Banko licenciją pinigų rinkimui ir, tik gerai pasirengus būsimai veiklai, nutraukti galiojančią sutartį. Rajono savivaldybės vadovai sutiko su mūsų nuomone, tačiau UAB „Tavo pastogė“ sutarties nutraukimo neatsisakė netgi po to, kai gavo rašytinį rajono savivaldybės administracijos išaiškinimą, jog informaciją iš paslaugų teikėjų (elektra, vanduo, šiluma, dujos ir t.t.) gali gauti tik sutartiniais pagrindais.

Kaip ir reikėjo tikėtis, nė vienas iš paslaugų teikėjų, nebūdamas įsitikinęs, kad UAB „Tavo pastogė“ yra tinkamai pasiruošusi naujai veiklai, nesutiko skubotai nutraukti galiojančias sutartis su mūsų bendrove ir sudaryti naujas sutartis su UAB „Tavo pastogė“. Įmonių atsargumas suprantamas: už jų teikiamas paslaugas gyventojai per mėnesį sumoka nemažas pinigų sumas, todėl netikslumai galėjo rimtai sutrikdyti įmonių piniginius srautus.

Kadangi UAB „Tavo pastogė“ neatšaukė pranešimo dėl sutarties su mūsų įmone nutraukimo, mes buvome priversti nutraukti bendrosios sąskaitos parengimą šios bendrovės administruojamų namų gyventojams ir toliau pagal sutartis su paslaugų teikėjais rengėme gyventojams informacinę sąskaitą apie mokėtinas sumas už šilumą, vandenį, elektrą, dujas ir kt. Tokiu būdu UAB „Tavo pastogė“ administruojamų namų gyventojai pradėjo gauti dvi sąskaitas: administratoriaus parengtą bendrąją sąskaitą – pranešimą už jo suteiktas paslaugas (administravimas, priežiūra, kaupimo fondas) ir mūsų parengtą paslaugų teikėjų (elektra, šiluma, vanduo, dujos ir kt.) sąskaitų suvestinę. Tai sukėlė daug klausimų gyventojams bei didelį jų nepasitenkinimą dėl nusistovėjusios ir juos tenkinusios tvarkos suardymo. Negana to, UAB „Tavo pastogė“ neteisėtai nusprendė priiminėti gyventojų įmokas už vandenį, elektrą, šilumą bei kitas paslaugas, kai gyventojai atvykdavo į kasą susimokėti pagal jos bendrąją sąskaitą – pranešimą. Neturėdama Lietuvos Banko licencijos, sutarčių su paslaugų teikėjais dėl jų pinigų surinkimo, savavališkai rinko svetimas lėšas, tikėdamasi tokiu būdu priversti gyventojams paslaugas teikiančias įmones pasirašyti sutartis.

Neteisėta UAB „Tavo pastogė“ veikla savivaldybės administracijos ir įmonių–paslaugų teikėjų pastangomis buvo sustabdyta, o tokia elgsena, be abejo, negalėjo paskatinti įmones sudaryti sutartis ir pateikti savo sąskaitų informaciją bendrosios sąskaitos – pranešimo parengimui. Tada UAB „Tavo pastogė“ nusprendė išsireikalauti įmonių informaciją iš mūsų ir kadangi (visai teisėtai) atsisakėme tai padaryti, kreipėsi į teismą su ieškiniu. Ieškinyje buvo pateikta 15 reikalavimų: ne tik perduoti įmonių – paslaugų gyventojams teikėjų informaciją, bet ir uždrausti mums rengti ir teikti gyventojams šių įmonių sąskaitas, t.y. užsiimti teisėta ir sutarčių laisvės principu paremta veikla. Nors mes pateikėme ieškovei ir teismui išsamų atsiliepimą, kuriame motyvuotai atskleidėme ieškovės reikalavimų neteisėtumą bei absurdiškumą, UAB „Tavo pastogė“ neatsisakė ieškinio, nusisamdė garsią advokatų kontorą Vilniuje ir tęsė teismo procesą, kurio metu įvyko 9 posėdžiai. Į bylą trečiaisiais asmenimis buvo įtrauktos visos įmonės – paslaugų gyventojams teikėjos ir bereikalingai gaišo laiką teikdamos procesinius dokumentus.

Suvokdama, kad pralaimės bylą, UAB „Tavo pastogė“ pradėjo mažinti savo reikalavimus ir po keleto ieškinio patikslinimų liko iš esmės tik du nesąmoningi reikalavimai. Keista, kad nežiūrint mūsų motyvuoto atsiliepimo į patikslintą ieškinį, kuriame nurodėme, kad daugelio iš reikalavimuose paminėtų veiksmų mes neatliekame, o tai daro pati ieškovė (pvz., teikia bendrąją sąskaitą – pranešimą, tvarko lėšų bendrojo naudojimo objektams atnaujinti apskaitą), bylinėjimasis buvo tęsiamas ir taip didinamos apmokėjimo advokatams išlaidos, gaišinamas teismas.

Kaip jau paminėjome, UAB „Tavo pastogė“ ieškinį teismas atmetė, netenkino nė vieno reikalavimo. Galime tuo pasidžiaugti, nes įrodėme, kad užsiimame teisėta veikla, tačiau gaila, kad šios bendrovės administruojamų namų gyventojai dėl skubotų, neatsakingų ir nepagrįstų UAB „Tavo pastogė“ veiksmų patyrė ir tebepatiria daug nepatogumų: jie gauna dvi sąskaitas, kurias reikia apmokėti skirtingose kasose.

UAB „Tavo pastogė“ savo iniciatyva sugriovė daugelį metų sėkmingai egzistavusią ir gyventojus tenkinusią sąskaitų parengimo, pateikimo bei pinigų surinkimo sistemą, ne kartą viešai nebūtais dalykais kaltino mūsų bendrovę, klaidino gyventojus, kenkė mūsų įmonės prestižui, apie ką esame surinkę daug rašytinių įrodymų, todėl svarstome galimybę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo.    

Atitinkamai UAB „Tavo pastogė“ vadovo poelgį turėtų įvertinti ir bendrovės valdyba. Akivaizdu, kad beprasmiškas, vienasmeniu A.Naujoko sprendimu pradėtas, bylinėjimasis įvairių instancijų teismuose savivaldybės valdomai įmonei kainavo daugiau kaip 4000 Eur.

UAB „Mažeikių butų ūkis“ informacija            

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode