Festivalis
Ministras E. Misiūnas Graikijoje domėjosi prieglobsčio prašytojų perkėlimu

Graikijos migracijos ministras Ioannis Mouzalas ir Lietuvos vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas kartu su viceministru Giedriumi Surpliu vasario 13–14 dienomis su oficialiu vizitu lankosi Graikijoje. Vizito tikslas – įvertinti, kaip vyksta užsieniečių, kuriems reikia prieglobsčio, perkėlimai. Lietuva iš Graikijos jau perkėlė 229 užsieniečius, iš viso pagal Europos Sąjungos (ES) Tarybos priimtus sprendimus į Lietuvą iš Graikijos numatyta perkelti 649 užsieniečius.

Vizito metu ministras E. Misiūnas susitiko su Graikijos migracijos ministru Ioannisu Mouzalasu ir aptarė prieglobsčio prašytojų perkėlimo iš Graikijos į Lietuvą klausimus, apžvelgė migracijos iššūkius bei tendencijas.

Ministras I. Mouzalas pabrėžė, kad Graikija vertina Lietuvos pastangas sprendžiant migracijos krizę Europoje. Ministras E. Misiūnas pažymėjo, kad solidarumas ES viduje sprendžiant pabėgėlių krizę yra būtinas, todėl kiekvienai valstybei narei, patekusiai į sudėtingą situaciją, turi būti teikiama įvairiapusė parama.

Ministras E. Misiūnas pakvietė Graikijos kolegą apsilankyti Lietuvoje ir įvertinti Lietuvos pastangas vykdant pabėgėlių perkėlimą.

Dviejų dienų vizito Graikijoje metu ministro E. Misiūno vadovaujama delegacija susitiko su Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (FRONTEX) ir Europos policijos biuro (EUROPOL) atstovais ir aptarė Lietuvos indėlį Graikijoje vykdomose operacijose. Agentūrų atstovai pasidžiaugė, kad Lietuva aktyviai prisideda prie vykdomų operacijų, ir akcentavo Lietuvos, kaip patikimos partnerės, vaidmenį sprendžiant Graikijoje susidariusią migracijos krizę. Taip pat pabrėžė reikšmingą Lietuvos įnašą ir rodomą pavyzdį kitoms ES valstybėms narėms. 

Lietuvos delegacija apsilankė pabėgėlių stovykloje Eleone, iš kurios vykdomi Sirijos piliečių perkėlimai ir į Lietuvą. Stovyklos administracijos atstovai supažindino su gyvenimo sąlygomis stovykloje bei aptarė egzistuojančias problemas. 

Vizito metu delegacijos nariai taip pat susitiko su Graikijos lietuvių bendruomenės atstovais. Lietuvos ambasadoje Graikijoje vykusiame susitikime buvo aptartos ryšių stiprinimo su lietuvių bendruomene galimybės, diskutuota apie problemas, skatinančias išvykti iš Lietuvos, ir būdai išlaikyti ryšius su Tėvyne, taip pat vyko diskusijos kitais aktualiais bendruomenei klausimais.

VRM informacija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode