Reklama 1

G. Gricienė: „Gyvenimas gražus – gyvenkim jį su džiaugsmu“

Gražina VERŠINSKIENĖ

 

Žemaičiui būdinga savybė – užsispyrimas. Šio bruožo netrūksta ir mūsų kraštietei žemaitei, Sedos miesto vardo puoselėtojai Genoveitai Gricienei, kurios iniciatyva sukurtas Sedos herbas ir Sedos vėliava, įkurta Sedos bendruomenė ir pan. Atrodo, dabar galėtų ilsėtis, bet... „Atsimenu, kad esu sakiusi: tiek prisidarbuosiu, kad į pensiją išėjusi nieko nebenorėsiu. Pasirodo, klydau. Veiklos, jeigu nesikankini, kad iš to nieko neuždirbi, per akis. Įsisteigėme Sedoje Trečio amžiaus universitetą. Esam per keturiasdešimties žmonių kompanija, kuriems nesinori atsisėdus prie lango „smerčio“ laukti“, – sako pašnekovė, kuriai 2007 m. buvo suteiktas titulas „Bendruomeniškiausia metų mažeikiškė“, akcentuodama, kad apie senatvę būtina kalbėti, nes tai neišvengiamas gyvenimo tarpsnis.

– Jus galėtų pavadinti nerimstančia siela, kuri negali gyventi be veiklos. Kuo dabar užsiimate? Ar šiandien esate užimtas žmogus?

Atradau kraštotyrą, bet tai nėra vien faktų rinkimas, prisiminimų užrašymas. Sudomino kaimų istorijos. Kai jau susirenku kažkiek informacijos, o ją renku kalbėdamasi su žmonėmis, atgyja senojo kaimo vaizdas. Su malūnais, pirtimis, kalvėmis, siuvėjomis, muzikantais ir gaspadinėmis... Ieškau kelių žmonių, kuriuos sudominu kaimo susitikimo organizavimu. Renkamės, tariamės, planuojam. Po to, kai šventė praeina, ilgam lieka šviesa širdyje. Nuo žmonių susitikimo džiaugsmo. Nuo Ketūnų kaimo šventės praėjo penkeri metai, bet viskas gyva... Jie taip sutvarkė nugriautos bažnyčios šventorių, nuvalė pamatus ir sutvirtino akmenis, kad atėjus atrodė – išplovė bažnyčios grindis. Toks šventas buvimas po senais medžiais. Šiuo metu ruošiuosi Grūstės kaimo šventei. Didelis, įdomus kaimas, su nepaprasta praeitimi. Ir datą šventimui parinkome neeilinę – per Mindaugines.

– Buvote viena iš Sedos bendruomenės kūrimo iniciatorių. Kam Jums toks „vargas“ buvo reikalingas?

Man atrodo, kad Sedos bendruomenės pirmininke niekada nebuvau. Pirmininku buvo Leonas Derkintis. Leonas – ramus žmogus, tai ir susidarė toks vaizdas. Aš dešimt metų buvau rajono bendruomenių sąjungos pirmininke. Bendruomenių judėjimas – daug pilietinio susipratimo, daug pažinčių su kaimo žmonėmis iš visos Lietuvos. Daug kur dalyvauta, būta, važiuota. Įdomus laikas buvo. Pilietiškumo ir drąsos mums pritrūko pakovoti už kaimo žmonių teises, kai įsisteigė Vietos veiklos grupė. Lyg ir dėl kaimo, lyg ir kaimo interesus atstovaujančios, bet sulindo ten Savivaldybės valdininkai, miestiečiai. Ne kažin kiek ir ne kažin kam kaimas ten rūpi.

– Gerai pažįstate savo gimtąjį miestą Sedą, kas ji Jums ir kaip garsinate savo miestą? Kas paskatino?

Esu kilusi iš Domėnų kaimo. Mano mama buvo tikra sediškė. Vaikai lyg ir sediškiai, nors mūsų gyvenama gatvė priklauso ne Sedai o Užežerės kaimui, bet laikom save sediškiais. Šiaip jau visą amžių esu kaimietė. Tik kelerius metus gyventa Telšiuose. Niekaip savo miesto negarsinu. Stengiuosi gyventi, kaip man atrodo teisingai. Atsimenu, kad esu sakiusi: tiek prisidarbuosiu, kad į pensiją išėjus nieko nebenorėsiu. Pasirodo, kad klydau. Jei jau duota to durnumo, tai, matyt, iki amžiaus galo. Veiklos, jeigu nesikankini, kad iš to nieko neuždirbi, per akis. Įsisteigėme Sedoje Trečio amžiaus universitetą. Esam per keturiasdešimties žmonių kompanija, kuriems nesinori atsisėdus prie lango „smerčio“ laukti. Skirtingus darbus dirbę, kartu suėję puikiai jaučiamės. Gražu žiūrėti, kaip per amžių dailiųjų amatų nesimokę, tautodailininkės Vilijos Juočytės pamokyti, dabar piešia, tapo, velia. Jau planuojam Sedos malūne, su savininko Dariaus Lauraičio palaiminimu, atidaryti Kasdienybės meno galeriją. Malūne rugsėjo pradžioje planuoju organizuoti kraštotyrinę konferenciją apie generolą Povilą Plechavičių. Man atrodo, kad per mažai jį atmename.

– Kai užsiminiau apie Jūsų vaikystę, pertarėte, kad geriau apie senatvę pakalbėkime. Tai ir pakalbėkime apie ją, kokia ji Jums? Kaip mūsų visuomenė žiūri į senjorą?

Pirmiausia, nevadinu senų žmonių senjorais. Suprantu, kad nieko tuo nepakeisiu, bet savo nuomonę kiekvienas galime turėti. Visada Lietuvoje gyveno senukai, visada jiems užteko vietos, o dabar panorom, kad jų nebūtų. Ar senjoras jaučiasi jaunesnis, gražesnis, protingesnis, o jeigu būtų vadinamas seneliu, bočeliu ar kitu tradiciniu lietuvišku žodžiu, iš karto pasentų, sulinktų ir pan.? Kvailystės. Kiekvienas amžiaus tarpsnis turi privalumų ir trūkumų, gražumo ir sunkumo. Senatvę priimkim kaip dovaną, kurią gavome už praėjusį gyvenimą. Juk kiek miršta jaunų žmonių, nesulaukę tos Dievo dovanos. Aišku, kad senatvė dažnu atveju nekelia estetinio pasitenkinimo. Tampam nerangūs, suvytę, negaluojantys, bet, jei moki su tuo susitaikyti, gali ir linksmai dienas leisti. Svarbu dirbti tik tai, kas patinka, bendrauti su tais, kurie įdomūs ir neerzina amžinu bambėjimu. Vėl atnaujinti vaikystės ir jaunų dienų draugystes, valgyti skanius valgius, eiti, važiuoti... Ir būtinai pavaikščioti basomis po žolę... Gyventi be galo gera ir senatvės sulaukus.

– Jūsų išskirtinė savybė, kurią iškart pašnekovas pastebi – žemaitiška šnekta... Kas Jums Žemaitija, kaip pasitinkate Žemaitijos metus?

Į savo tapatybės susivokimą atėjau pamažu. Tai su metų branda kintantis dalykas. Kai tas suvokimas ateina, ištinka toks savotiškas džiaugsmas, kad norisi apie tai garsiai skelbti, kviesti, raginti. Nori, kad ir kiti susivoktų. Po to ramia veikla užsiimi. Ta veikla reikalauja daug laiko, pastangų. Ir ateina metas, kai imi suprasti: nereikia nieko specialiai daryti. Tai tiesiog kasdienis tavo gyvenimas. Gyvenk paprastai. Kalbėk savo kalba, saugok senuosius žodžius, valgius, gėles. Žodžiu, kaip sakė Leonidas Donskis: „Susitvarkyk savo kiemą ir pasaulis pats pasikeis.“ Žemaitijos metams ant Sedos piliakalnio pasodinome ąžuolyną. Metai pasitaikė sausi, tai kartą per savaitę einam laistyti. Laimė, kad seniūnija traktorių turi ir vandens atveža.

– Ar Jūs tipiška žemaitė, kokias savo būdo savybes įvardytumėte kaip teigiamas, o kokių norėtumėte atsisakyti?

Mano senelė iš mamos pusės buvo tikra aukštaitė nuo Anykščių, pagal bočių iš mamos pusės ir pagal bočius iš tėvo pusės esu tikrų tikriausia žemaitė. Žemaitiškumą savyje jaučiu ne vien iš „rokavėmuos“. Žemaitis į viską žiūri paprastai. Nedaro problemų, kur jų nėra, kalba savo teisybę tiesiai. Lyg ir gruboki žmonės esam. Bet yra tikslesnis lietuviškas žodis: rūpus. Rūpi mūsų kalba ir būdas toks, bet man patinka sutikti kur tai kaime kokį grynuolį. Jis taip tiksliai keliais žodžiais didelę teisybę pasako... Vaikštau po Grūstę, užrašinėju, stengiuosi įsiminti ir, žiūriu, visi vieną žmogų pamiršę. Stengiamės atsiminti tą pavardę, sukam galvas, o viena moteris ir sako: „Nevertas, kad atmintume“... Turiu ne žemaitišką savybę: karštai ir staigiai sureaguoju, taip pat greitai atsileidžiu. Erzina ši savybė, bet niekur nedingsi, negaliu savęs permokyti ir gana.

– Pasukote ir į politiką... Kodėl? Ką supratot, ką tai davė?

Taip, buvau rajono tarybos narė. Ne man šitas reikalas. Nemoku nei politikuoti, nei politika užsiimti. Atrodo, tikrai nori žmogui padėti, kad žmonėms palengvėtų gyvenimas, problemą išsprendus, bet nieko negali: esi opozicijoje. Kiekvienas tavo pasiūlymas savaime nepriimtinas. Toks buvo valdančiosios daugumos požiūris, todėl galėjai tik klausinėti, nors niekada nebuvai tikras, kad gavai teisingą atsakymą. Klausantis dabartinio mero, atrodo, kad padėtis taryboje keisis. Jeigu būtų dirbama ne dėl partinių, o dėl rajono žmonių interesų, padaryta būtų žymiai daugiau. Žmonės turi tikėti, kad valdžia ateina jiems dirbti. Nesigailiu pabuvus politikoje. Stengiausi įsigilinti, perprasti. Ten nėra lengva. Daugybė svarstomų klausimų... Ne viską perpranti iki galo, o balsuoti reikia. Ir dar „prastas tonas“, jei per tarybos posėdį uždavinėji klausimus. Mat, reikėjo per komiteto posėdį išsiaiškinti, o Kaimo reikalų komitete dažnai nebuvo ko svarstyti, nes kaime problemų kaip ir nėra...

– Kaip manote, Jūs gimėte „pačiu laiku“ ar, jei būtų įmanoma, norėtumėte savo žingsnius pradėti žengti jau laisvoje Lietuvoje?

Geri dainos žodžiai, kad „gimstam pačiu laiku, o mirštam visada per anksti“. Vaikščiodama po žmones išklausiau daugybę tremties istorijų, iš tėvų žinojau ir Telšių archyve perskaičiau kolūkių steigimo siaubą. Pati nieko to lyg nepatyriau, nes gimiau 1951 metais. Savaime aišku, kad neturėjom žieminių batų, kad ant duonos tepėm „smelčių“ ir barstėm cukrų, kad užtrūkus karvei mama virė juodą „kunkolynę“, kad iki penktos ar šeštos klasės neturėjome elektros, o Domėnuose Visockis kiekvieną vakarą pasakodavo nutikimus apie užkeiktus šunis ir vaikštančias dūšeles. Žibalinė tik siaurą ratą apšviesdavo, o baidymo buvo pilnos kertės... Iš to, ką iš žmonių girdėjau, kiek sugriautų gyvenimų mačiau, supratau, kokie sulaužyti Lietuvos žmonių gyvenimai... Visom prasmėm ir ilgam. Tapom neįgalūs. Net pripratom prie tokios būsenos. Aišku, būtų gerai, jeigu būtų to nebuvę.

– Negaliu nepasidomėti ir Jūsų šaknimis – kokioje šeimoje augote ir kokias vertybes įdiegė tėvai, mokykla?

Tėvai buvo paprasti kolūkiečiai, bet žemdirbiškų šaknų kaip ir neturiu. Tėvas buvo stalius. Dirbo statybos brigadoje. Nuo jaunumės ėjo trobas statydamas, nors medinės, bet dar tvirtai stovi. Mano senelė iš mamos pusės buvo audėja, siuvinėtoja. Nepaprasto dailumo jos austos drobės, rankšluosčiai, staltiesės. Mamos tėvas klumpes, medpadžius darė, batus siuvo, taisė. Ir dėdė geras šiaučius buvo. Mama gražiai mezgė, mėgo skaityti, keliauti. Prie gyvulių eidama atsidusdavo: ir vėl į lažą. Jos gyvuliai visada buvo labai gražiai prižiūrėti, nors viso savo dėmesio niekada jiems neskyrė. Mokykla yra mokykla. Nesisekė tikslieji mokslai, ypač matematika. Laimei, kad turėjom protingą mokytoją Povilavičienę. Nesiseka ir nereikia, mokykis tai, kas sekasi. Nuo mažumės mėgau ir tebemėgstu skaityti. Malonumas neišpasakytas. Tik kad senatvė akių neatimtų...

– Dalindama save kitiems, manau, nepamirštate ir saviškių. Kaip švenčiate šventes, ar mėgstate suktis virtuvėje?

Per amžių daug savęs išdalinau. Tikrai nereikėjo, bet kad protelio nebuvo. Kai vaikai augo, kepiau daug pyragų, visada ruošiau pusryčius. Pietus ruošė mama... Virtuvę mėgau ir dabar mėgstu. Tik sūnus juokiasi, kad viską ne taip padarau. Iš tikrųjų, dabar kitaip valgis ruošiamas. Kartais skanu ir paprastas, senoviškas. Šventes švenčiam. Ir vaikų, ir savo. Gimtadienis sutampa su Vasario šešioliktąja. Tik apsisukimai nebe tie. Geriausia padėjėja, kai sueiname didesniu būriu, yra indaplovė.

– Nueinantys metai priverčia bent trumpam susimąstyti ir įvertinti, kas jau padaryta. Kokios mintys, nuėjus gražų gyvenimo kelią, aplanko – gal kažkam pritrūko laiko?

Nesu kokia nors valdiška veikėja, ėjusi ar einanti aukštas pareigas, kad reikėtų įsivertinti nuveiktus darbus. Gyveni žmogus, kaip išeina, kaip aplinkybės susidėlioja. Reikia sakyti, kad esu laiminga, nes neturėjau nelaimių: niekas nežuvo, neturėjom gaisrų, mirtinų ligų ar kitokių bėdų. Negraužiu savęs dėl kokių nors nepasiektų tikslų, nenuveiktų darbų. Kam sukti galvą dėl to, ko jau negali pakeisti. Beje, ir nemiga nekankina. Jei kurią naktį nesimiega, knygą skaitau, o kitą naktį išmiegu už dvi.

– Kokiose kompanijose Jūs pati jaučiatės geriausiai ir kokios Jums kelia didžiausią nuobodulį?

Geriausiai jaučiuosi tarp bendraamžių. Žinau, kad jie jaučiasi taip, kaip aš, ir pasaulį mato tokį, kaip ir aš. Nemėgstu būti tarp Mažeikių „ponių“. Jos tokios netikros, taip „poniškai‘ elgiasi, taip „protingai“ kalba, yra tokio man nepasiekiamo lygio. Neilgai išbūnu kompanijoje, kur garsiai skamba lietuviškas popsas. Nieko blogo prieš jį neturiu, bet yra ir malonesnės ausiai muzikos.

– Jūsų palinkėjimas...

– Nebūsiu originali: gyvenimas yra gražus ir gyvenkim jį su džiaugsmu.

Komentarai  

0 #1117 amaccirl 2019-11-15 11:40
Ez payday loan locations payday loans native american loans
Cituoti
0 #1116 lerFrils 2019-11-15 11:32
Get loans with bad credit http://paydaymyonline.com legitimate payday loan companies
Cituoti
0 #1115 fuecaub 2019-11-15 11:12
Generic soft cialis buy cialis online taking viagra young cialis pills
Cituoti
0 #1114 Slerne 2019-11-15 11:02
Loans for self employed with bad credit payday loans online paycheck loan
Cituoti
0 #1113 Obedlomb 2019-11-15 09:55
Melon and viagra cialis pills buy generic cialis online cialis pills cheap
Cituoti
0 #1112 unopsy 2019-11-15 08:51
One hour payday loan payday loans private personal loan
Cituoti
0 #1111 amaccirl 2019-11-15 08:44
Fast loans with monthly payments payday loans online need loans
Cituoti
0 #1110 NarBroam 2019-11-15 06:08
Cash advance lenders online http://paydaymyonline.com lenders for bad credit
Cituoti
0 #1109 craleds 2019-11-15 05:54
Buy generic cialis online sildenafil citrate http://cialisdbrx.com generic cialis 20mg best buy california
Cituoti
0 #1108 Lettie 2019-11-15 05:36
B http://cialisles.com/ cialisles.com; perfectly tudo sobre cialis cialisles.com: http://cialisles.com and cialis
usa.
Cituoti
0 #1107 Slerne 2019-11-15 04:23
Cash register desk cash advance quick cash loan
Cituoti
0 #1106 odockef 2019-11-15 04:15
How can i get a personal loan http://paydaymyonline.com get cash
Cituoti
0 #1105 Vavisee 2019-11-15 03:46
Cash advance mobile al payday loans online cash lender
Cituoti
0 #1104 otherm 2019-11-15 02:16
Buy cialis online without a medical buy cialis online generic cialis from india
Cituoti
0 #1103 fuecaub 2019-11-15 01:55
Generic cialis pills buy cheap cialis online used cheap generic cialis
Cituoti
0 #1102 NarBroam 2019-11-15 01:33
Longterm loans cash advance mobile loans
Cituoti
0 #1101 usexoft 2019-11-15 01:26
Defaulted loans payday loans online online paydayloans
Cituoti
0 #1100 plonawS 2019-11-14 22:56
Loan amount http://paydaymyonline.com can you get a personal loan with bad credit
Cituoti
0 #1099 Roderick 2019-11-14 22:25
below song late viagra for sale: http://viacheapusa.com/ completely strike under development generally viagra for sale: http://viacheapusa.com/ easily toe immediately control
http://viacheapusa.com/ automatically service
Cituoti
0 #1098 Abigunk 2019-11-14 22:09
Pics of cialis pills buy cialis online cheap online female cialis
Cituoti
0 #1097 voxcrorm 2019-11-14 21:08
Really bad credit loans payday loans payday loans in nc that are legal
Cituoti
0 #1096 foesia 2019-11-14 21:04
Bad credit no money down http://paydaymyonline.com long term payday loans
Cituoti
0 #1095 verrawn 2019-11-14 20:53
Cialis pills ingredients buy generic cialis online top 10 cialis pills
Cituoti
0 #1094 Abitrurl 2019-11-14 20:31
Personal loans companies payday loans online new direct payday lenders
Cituoti
0 #1093 Driela 2019-11-14 20:16
Generic cialis overnight shipping cost http://cialisdbrx.com metformin expiration cialis generic pills used
Cituoti
0 #1092 Fronse 2019-11-14 18:20
Cash fast loans cash advance loan apply online
Cituoti
0 #1091 cedveria 2019-11-14 18:14
Personal loans clarksville tn payday loans online ways to get quick cash
Cituoti
0 #1090 FadaZect 2019-11-14 16:51
Indian viagra for women cialis generic http://cialisdbrx.com cialis pills free trial
Cituoti
0 #1089 dagmade 2019-11-14 15:43
First cash advance http://paydaymyonline.com personal loans compare
Cituoti
0 #1088 unopsy 2019-11-14 13:49
Trusted payday loans http://paydaymyonline.com direct payday loan lender
Cituoti
0 #1087 Crusaft 2019-11-14 13:12
Cialis generic buy cialis online viagra suisse cialis pills
Cituoti
0 #1086 VekBoomy 2019-11-14 13:12
Loans wichita ks payday loans online fixed rate loan
Cituoti
0 #1085 Nurnnada 2019-11-14 12:53
Buy cheap generic cialis in online drugstore buy buy generic cialis online is there a generic for cialis
Cituoti
0 #1084 lydrish 2019-11-14 10:45
Personal loans in houston tx cash advance payday loan apr
Cituoti
0 #1083 Lathewaf 2019-11-14 10:41
Short term unsecured loans payday loans online need a small loan
Cituoti
0 #1082 VekBoomy 2019-11-14 08:06
Unsecured personal loans with bad credit http://paydaymyonline.com loans fast cash
Cituoti
0 #1081 Emalape 2019-11-14 07:52
Cialis pharmacy discount buy cheap cialis online pill cialis generic
Cituoti
0 #1080 Crusaft 2019-11-14 07:15
Reductil online without prescription cialis 20mg http://cialisdbrx.com top 10 cialis pills
Cituoti
0 #1079 unreadon 2019-11-14 06:13
Where to get a loan with bad credit http://paydaymyonline.com payday loans virginia
Cituoti
0 #1078 Inhita 2019-11-14 05:35
Loans in arizona payday loans online get a personal loan
Cituoti
0 #1077 avewsKaf 2019-11-14 03:50
Sample cialis generic http://cialisdbrx.com generic cialis australia
Cituoti
0 #1076 cedveria 2019-11-14 03:21
Direct lender cash advances cash advance loans in san antonio
Cituoti
0 #1075 Insigh 2019-11-14 03:17
Cash loans online fast payday loans online bad credit personal loans ohio
Cituoti
0 #1074 Josette 2019-11-14 01:57
gimonte sildenafil 50 mg generic
viagra online pharmacy: http://viabsbuy.com sildenafil und marcumar cialis vs viagra: http://viabsbuy.com
food contain sildenafil citrate efectos oculares sildenafil http://viabsbuy.com herbal supplements containing sildenafil
Cituoti
0 #1073 usexoft 2019-11-14 00:50
Money lending sites http://paydaymyonline.com christmas payday loans
Cituoti
0 #1072 avewsKaf 2019-11-14 00:10
Buy brand cialis buy cialis online natural forms of viagra cialis pills
Cituoti
0 #1071 adebmaw 2019-11-13 23:52
Generic cialis vs brand cialis buy cheap cialis online cialis pills cheap
Cituoti
0 #1070 Syclen 2019-11-13 22:59
Ways to get quick cash http://paydaymyonline.com payday loans direct lenders no fees
Cituoti
0 #1069 Lopspott 2019-11-13 22:18
Easy fast money payday loans online payday loans minneapolis
Cituoti
0 #1068 Slerne 2019-11-13 20:06
Payday loans edmonton cash advance poor credit loans unsecured
Cituoti
0 #1067 jeonfow 2019-11-13 20:04
Sample of cialis pharmacy buy cialis online buy cialis 10mg
Cituoti
0 #1066 Immobag 2019-11-13 19:59
Small loans for poor credit payday loans online cash advance denver
Cituoti
0 #1065 Argudge 2019-11-13 18:49
Cialis 10mg buy generic cialis online buy cialis without a prescription
Cituoti
0 #1064 Sligot 2019-11-13 17:35
Payday loans las vegas http://paydaymyonline.com places to get a loan with bad credit
Cituoti
0 #1063 plonawS 2019-11-13 15:37
Short term borrowing http://paydaymyonline.com payday loans in las vegas nevada
Cituoti
0 #1062 Amillavy 2019-11-13 15:30
Easy approval loans cash advance ez payday advance
Cituoti
0 #1061 Borscuse 2019-11-13 14:50
Personal loans monthly payments payday loans online unsecured personal loans for bad credit
Cituoti
0 #1060 Pedidoli 2019-11-13 14:49
Buy cheap generic cialis in online drugstore buy http://cialisdbrx.com cialis pills online
Cituoti
0 #1059 dagmade 2019-11-13 12:33
Payday loan assistance programs payday loans loans for 1000
Cituoti
0 #1058 voxcrorm 2019-11-13 12:27
Short term payday loan payday loans online small short term loans
Cituoti
0 #1057 Emalape 2019-11-13 11:06
Buy cialis online now buy cialis online viagra for sale after an o
Cituoti
0 #1056 Borscuse 2019-11-13 10:04
Loan applications http://paydaymyonline.com personal loan deals
Cituoti
0 #1055 Sligot 2019-11-13 08:04
Paycheck loan http://paydaymyonline.com direct cash advance lenders
Cituoti
0 #1054 Pagunfof 2019-11-13 06:58
Next day cialis generic buy cialis online legitimate buy cialis online
Cituoti
0 #1053 Bruidly 2019-11-13 05:45
Sertraline viagra cialis pills buy generic cialis online generic cialis 20mg ebay mexico
Cituoti
0 #1052 peltspum 2019-11-13 04:56
Loan companies for people with bad credit payday loans online small loans with bad credit
Cituoti
0 #1051 Helen 2019-11-13 04:15
deeply song suddenly generic
viagra sales: http://viacheapusa.com/ whatever enthusiasm apart invite equally
viagra for sale: http://viacheapusa.com/
significantly speech the hall http://viacheapusa.com/ absolutely treat
Cituoti
0 #1050 unopsy 2019-11-13 02:41
Payday now loans http://paydaymyonline.com loans in richmond va
Cituoti
0 #1049 Worndeno 2019-11-13 01:41
Generic cialis 20mg target mexico http://cialisdbrx.com generic cialis tadalafil drug
Cituoti
0 #1048 amaccirl 2019-11-13 00:47
Signature loans nashville tn http://paydaymyonline.com secured loans
Cituoti
0 #1047 Sligot 2019-11-12 23:56
Loans wichita ks payday loans online apply for loans with bad credit
Cituoti
0 #1046 staima 2019-11-12 22:00
Taking without ed cialis pills cialis buy cialis online buy generic cialis us
Cituoti
0 #1045 asseria 2019-11-12 21:48
On line loan cash advance fast cash 500
Cituoti
0 #1044 Crulkfum 2019-11-12 21:44
Order cialis online canada buy cheap cialis online generic cialis tadalafil
Cituoti
0 #1043 emodia 2019-11-12 21:41
Payday loans for bad credit no brokers payday loans online online long term loans
Cituoti

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode