SSC

Aplinkos ministerija spartina žingsnius vadybos sistemai LEAN įdiegti

 

Aplinkos ministerijos ir jos struktūrinių padalinių vadovų posėdis praėjusį penktadienį buvo skirtas aptarti, kaip sekasi diegti šiuolaikinės vadybos sistemos LEAN metodus. Pagrindinis šių metodų tikslas – optimizuoti vidaus procesus ir sukurti didžiausią vertę su mažiausiai išteklių.

Aplinkos ministerija yra viena pirmųjų, įgyvendinančių Vyriausybės projektą LEAN metodams įdiegti visose ministerijose ir Vyriausybės kanceliarijoje. Ji LEAN pradėjo taikyti praėjusią gegužę. Vasarą ministerijos struktūriniai padaliniai ėmėsi iš esmės peržiūrėti savo veiklos stebėsenos metodus.

Per vadovybės posėdį buvo aptarta nauja struktūrinių padalinių veiklos rodiklių sistema ir tolesni veiksmai ministerijoje diegiant LEAN. Artimiausiu metu numatom sukurti užduočių valdymo sistemą, kuri padaliniams padės geriau planuoti veiklą ir numatyti jos prioritetus, pasiekti išsikeltų tikslų ir rodiklių. Po to planuojama nuodugniai peržiūrėti vidinius procesus ir išsiaiškinti veiklos „nuostolius“ – vertės nekuriančius, nebūtinus veiksmus.

Posėdžio dalyviams buvo surengti ir praktiniai užsiėmimai, remiantis realiomis, kasdienėje veikloje kylančiomis problemomis. Be to, Vyriausybės kanceliarijos projektų vadovas Karolis Navickas juos supažindino su Aplinkos ministerijos užduočių planavimo ir valdymo standartu. Šis standartas artimiausiu metu bus pristatytas ir visam ministerijos kolektyvui.

Aplinkos ministerijos informacija

Taip pat skaitykite:

Powered by BaltiCode