SSC

Nauja įranga leidžia patikimiau stebėti šalies požeminio vandens išteklių būklę

 

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (LGT), vykdydama ES fondų finansuojamą projektą, įsigijo naujos šiuolaikinės įrangos šalies požeminio vandens būklei stebėti. Ši įranga leidžia greičiau ir patikimiau atlikti požeminio vandens ir geologinės aplinkos tyrimus. Gauti duomenys naudojami vertinant šio vandens išteklių būklę ir jos kaitą, išaiškinant užterštas teritorijas, sprendžiant, ar taikomos aplinkosaugos priemonės yra pakankamai veiksmingos.

Naujoji įranga – tai padidinto pravažumo automobilyje įkurdinta mobilioji laboratorija. Ją sudaro rentgeno spindulių fluorescensijos spektrometras, kuriuo atliekamas dirvožemio, dumblo, uolienų ir grunto mėginių geocheminės sudėties kiekybinis įvertinimas. Tyrimų metu galima nustatyti net 58 cheminių elementų kiekius.

Įsigyta nauja nešiojamoji vandens tyrimų laboratorija leidžia lauko sąlygomis išmatuoti vandenyje ištirpusio deguonies kiekį, pH, savitąjį elektros laidį, temperatūrą. Padidinto pravažumo automobilis palengvino lauko darbus – patogiai sukomplektuota vandens ir grunto mėginiams paimti skirta įranga (elektros generatoriai, siurbliai, vandens pakėlimo sistemos, rankiniai grąžtai ir kt.), nuvežama prie atokiau esančių stebimųjų gręžinių ir tyrimo vietų.

Vandens cheminei sudėčiai tirti įsigytas stacionarus jonų chromatografas.

Pagrindinis požeminio vandens valstybinio monitoringo uždavinys – vertinti šio vandens išteklių atsinaujinimo šaltinius, cheminę būklę, kokybės kitimo tendencijas ir jas lemiančius veiksnius. Monitoringo darbų programą sudaro nuolatiniai požeminio vandens lygio matavimai, mėginių ėmimas ir jų laboratoriniai tyrimai.

Aplinkos ministerijos informacija

Taip pat skaitykite:

Powered by BaltiCode