SSC

Aplinkosaugininkai pradėjo vykdyti akciją „Kaminukas“

 

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento pareigūnai pradėjo akciją „Kaminukas“. Šiaulių agentūros specialistai dvi dienas tikrino įvairią veiklą vykdančias įmones ir asmenis Šiaulių mieste. Buvo patikrinti 8 juridiniai asmenys ir 6 fiziniai asmenys vykdantys veiklas pagal individualias pažymas.

Tikrinant juridinius asmenis pažeidimų nenustatyta, tačiau veiklą vykdantys fiziniai asmenys aplinkosauginių reikalavimų vis dar nepaiso. Patikrinimo metu nustatyta, kad 3 fiziniai asmenys kieto kuro krosnyse degino atliekas. Du jų gamina baldus, tad krosnis kūrenamos baldų gamybos atliekomis. Atliekas degino ir vienas automobilius remontuojantis vyras. Visiems tris surašyti protokolai. Už atliekų deginimą administracinių nusižengimų kodeksas fiziniams asmenims numato baudą iki 60 eurų, o juridiniams asmenims iki 170 eurų.

Vykdant patikrinimus nustatytas ir vienas atliekų nerūšiavimo atvejis. Automobilius remontuojantis vyras tepalais ir kitais pavojingais produktais užterštas atliekas metė į bendrą krūvą. Piliečiui surašytas protokolas ir gresia bauda iki 80 eurų.

Tikrinant kieto kuro katilus, pro aplinkosaugininkų akis nepraslydo ir kiti pažeidimai. Nustatytas vienas eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo atvejis. Automobilius neteisėtai ardantis vyras neturėjo jokių veiklą patvirtinančių dokumentų, nors šią veiklą vykdantys asmenys turi turėti taršos leidimus. Vyrui surašytas protokolas ir bus taikoma administracinė nuobauda. Administracinių nusižengimų kodeksas už ūkinės ar kitokios veiklos vykdymą, objektų naudojimą neturint Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme ar kituose aplinkos apsaugą ar gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyto leidimo, užtraukia baudą asmenims nuo 300 iki 560 eurų, juridinių asmenų vadovams – nuo 900 iki 1700 eurų ir kitiems atsakingiems asmenims – nuo 600 iki 1150 eurų. Taip pat vyrui įteiktas privalomas nurodymas nutraukti neteisėtą veiklą ir susidariusias atliekas priduoti atliekų tvarkytojams, o dokumentus pateikti Šiaulių agentūrai.

Aplinkos oro taršos kontrolė ir siekiant nustatyti aplinkosauginių reikalavimų pažeidimus bus vykdoma iki kovo 1 d.

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento informacija

Taip pat skaitykite:

Powered by BaltiCode