Lietuva skelbia ambicingus tikslus kovoje su klimato kaita

 

Šiandien Paryžiuje Prancūzijos prezidentas Emanuelis Macrone‘as, pažymėdamas antrąsias Paryžiaus klimato kaitos susitarimo metines, sukvietė apie 100 šalių vadovus, 800 finansinių institucijų, pramonės, savivaldos ir kitų organizacijų atstovus į Vienos planetos aukšto lygmens susitikimą. Jame mūsų šaliai atstovauja aplinkos ministro Kęstučio Navicko vadovaujama Lietuvos delegacija.

Susitikimo tikslas – paraginti valstybių ir nevyriausybinių institucijų atstovus padidinti klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo įsipareigojimus bei paskatinti viešojo ir privataus sektoriaus lėšų skyrimą kovos su klimato kaita veiksmams. Viršūnių susitikimas svarbus siekiant mobilizuoti visų suinteresuotųjų pastangas ir suteikti postūmį neatidėliotiniems veiksmams Paryžiaus susitarimui įgyvendinti, pateikiant atsaką į JAV Prezidento D. Trumpo pareiškimą apie Amerikos ketinimus pasitraukti iš Paryžiaus susitarimo.

Aplinkos ministras K. Navickas numato pranešti apie Lietuvos savanoriškus įsipareigojimus dvigubai didinti klimato kaitos finansavimą, iki 2020 m. kasmet skiriant ne mažiau kaip 1 milijoną eurų besivystančiose šalyse įgyvendinamiems vystomojo bendradarbiavimo projektams, susijusiems su švarios energetikos, prisitaikymo prie klimato kaitos ir kt. sritimis. Tikimasi viešojo sektoriaus lėšomis paskatinti prisidėti ir privatų sektorių.

„Susitikimo metu pranešime apie ambicingus Lietuvos tikslus – siekti 45 proc. atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo iki 2030 m. ir 80 proc. iki 2050 m., taip pat kitus su klimato kaitos švelninimu susijusius tikslus, nustatytus Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos projekte“, – teigia K. Navickas.

Susitikimo aukšto lygmens segmente tikimasi šalių vyriausybių pareiškimų apie ambicingus veiksmus, susijusius su klimato kaitos švelninimu ir prisitaikymu prie jos, klimato kaitos finansavimo didinimu besivystančiose šalyse ir pareiškimų apie jungimąsi prie bendrų iniciatyvų, susijusių su anglies dioksido neutralumo pasiekimu, anglies dioksido kainos didinimu, akmens anglies atsisakymu, jūrų transporto emisijų mažinimu ir kt. Be to, vyks keturios apskritojo stalo diskusijos tarp valstybių, nevyriausybinių ir finansinių institucijų atstovų.

Viešųjų ryšių skyrius
2017-12-12

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode