SSC

„Taiką pradedame kurti nuo savęs“: taip rašoma žinioje, kurią Japonijos vyskupų konferencija išplatino artėjant Hirosimos ir Nagasakio atominio bombardavimo, įvykusio 1945 m. rugpjūčio 6 ir 9 d., minėjimui. Jau 35 metus iš eilės Japonijos Bažnyčia rugpjūčio 6 – 15 dienomis mini dešimtdienį už taiką. Ši iniciatyva gimė po to, kai Jonas Paulius II 1981 m. vasario 25 d. paskelbė kreipimąsi dėl taikos.„Turime melstis už taiką, išmokti rūpintis taika ir vardan jos daryti viską“, dėstoma laiške, kurį pasirašo Nagasakio arkivyskupas Joseph Mitsuaki Takami, Vyskupų konferencijos pirmininkas. „Taika pasaulyje subyrėjo į šipulius. Jai nuolat grasinama: karas Sirijoje, fundamentalistų terorizmas, ginkluoti konfliktai siekiant kontroliuoti išteklius“. Toliau vyskupas kalba apie daugybę žmonių, tarp kurių moterys ir vaikai, kurie nužudomi, sužeidžiami, priversti bėgti, iš kurių atimtos normalios gyvenimo sąlygos ar net pats gyvenimas. Vyskupas kviečia melstis, kad būtų pasiektas susitaikymas ir pasaulyje plistų taikos dvasia.

Linkėdama, kad pasaulis ne tik būtų be atominių ginklų, bet kad jame neliktų jokių ginklų ir smurto, Tokijo Bažnyčia pabrėžia, kaip svarbu saugoti bendrąjį gėrį ir pažeidžiamiausius visuomenės narius, kaip rašė popiežius Pranciškus 2016 m. Pasaulinės taikos dienos proga. Šioje perspektyvoje vyskupai atkreipia dėmesį, kad negalima likti abejingais žmogžudysčių, tautybe, kultūra ar lytimi paremtos diskriminacijos, smurto namuose, neapykantos proveržių, lytinio išnaudojimo akivaizdoje, kurie vyksta Japonijoje ir  todėl reikia imtis atitinkamų priemonių. Laiške raginama išlikti budriais dėl nacionalinio saugumo įstatymo ir siūlymų įvesti pakeitimus konstitucijoje, kurie neišvengiamai įtrauktų japonų tautą į smurto ratą.

Tai nuoroda į naują įstatymą, įsigaliojusį kovo 30 d., leidžiantį Japonijai panaudoti jos ginkluotąsias pajėgas karinėse misijose užsienyje. Tai laikmečio lūžis šalies konstitucijoje, kuri draudė naudoti japonų ginkluotąsias pajėgas už šalies ribų. Tad Japonijos Bažnyčia kviečia puoselėti krikščionišką taikos suvokimą, kuris rūpinasi kiekvieno asmens gyvenimo orumu ir kuria artimumo santykius su Dievu ir kitais.

Turime stengtis neatstumti nei vieno, o mylėti, atleisti ir priimti kitą, nes nėra taikos ten, kur kažkas marginalizuojamas, įtakojamas, negerbiamas ar diskriminuojamas, – rašoma laiške. Galiausiai Japonijos vyskupų konferencija primena, kad taiką reikia pradėti kurti savo viduje. Visi tai galime ir turime daryti, nes tai užtikrintas kelias sukurti taiką visame pasaulyje, – rašo Japonijos vyskupai. 

Vatikano radijas

EPA nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Powered by BaltiCode