Fokloro ansamblių vakaras ir susitikimas ramunių pievelėje

Antrąją Kalėdų dieną Sedos kultūros centre vyko tradicinis kalėdinis folkloro ansamblių koncertas. Tai buvo jubiliejinis, jau 20-asis, koncertas. Be saviškių ansamblių, dalyvavo Žemaitijos nacionalinio parko ansamblis „Platelee“ su „Plateliukais“. Sekmadienį Sedos Vytauto Mačernio gimnazijoje vyko šios gimnazijos dainų studijos „Vizija“ koncertas.

Nuo jauniausio iki vyriausio     

      Kalėdinį folkloro ansamblių vakarą vedė Kalėdų Senelis ir ateinančių metų simbolis Ožkelė (Edita Kleinauskienė). Koncertą pradėjo Sedos kultūros centro ansamblis „Rėmolee“, tradiciškai ir padainavęs ir pašokęs.

      Staigmena šiame kalėdiniame vakare buvo naujo Sedos kultūros centro vaikų folkloro ansamblio „Cyruliukai“ (vadovė Gražina Vainutienė) pasirodymas. Pasak vadovės, tai pirmasis jų pasirodymas.

      Po „Cyruliukų“ pasirodė „Rėmoliokaa“. Jų vadovė G.Vainutienė į sceną pakvietė ir buvusius šio ansamblio atstovus, šiemet baigusius gimnaziją ir tapusius studentais: Aušrinę, Albertą, Modestą ir Lauryną. „Rėmoliokų“ atstovė Aistė Balsytė susirinkusiems linkėjo laimės, sveikatos ir kuo geriausios nuotaikos.

      Sedos kultūros centro direktoriaus Gintauto Griškėno teigimu, dabar net trijų folkloro ansamblių nariai yra nuo paties mažiausio iki paties vyriausio: „Tuo labai džiaugiamės ir esame be galo laimingi. Taip pat tikimės, kad ir toliau taip bus.“

Krikštynos ir saldainių gausa           

Naujai susikūrusį ansamblį privalu buvo „pakrikštyti“. „Rėmolių“ ansamblio atstovai Algimantas Mockus ir Romualdas Mažrimas šlakstė mažuosius didele šluota negailėdami vandens, o kiti „Rėmolių“ nariai įteikė mažiesiems „cyruliukams“ po suvenyrą. „Krikštynose“ taip pat dalyvavo ir „Rėmoliokaa“ su „Platelees“.

      Po „krikštynų“ Kalėdų Senelis su Ožkele pradėjo saldainių dalinimo „ceremoniją“. Už papildomą dainą po saldainių krepšelį gavo visų vaikų ir jaunimo ansamblių nariai: ir „Cyruliukai“, ir „Plateliukai“, ir „Rėmoliokaa“, ir buvusieji „Rėmoliokaa“. Taip pat saldainiais apdalinti ir visi salėje buvę vaikai.

      Svečių folkloro ansamblis „Platelee“ į sceną išėjo kartu su „Plateliukais“. „Platelių“ atstovė Danguolė susirinkusiems linkėjo sveikatos ir stiprybės, o mažieji „Plateliukų“ nariai – Paulina ir Adrijus – dainavo kartu su dviem suaugusiais.

      „Platelių“ vadovo Aivaro Almino teigimu, kalėdiniuose folkloro vakaruose Sedoje jie pradėję dalyvauti beveik prieš 20 metų. „Tik gaila, kad per tokias šventes kaip Kalėdos ne visi ansamblio nariai gali čia atvažiuoti: švenčių proga pas daugumą atvyksta pasisvečiuoti giminaičiai“, – sakė A. Alminas.

Vasarą primenantis koncertas           

Sedos gimnazijos dainų studijos „Vizija“ koncerto pavadinimas skambėjo vasariškai – „Ramunių pievelėje“. Vasarą priminė ir ramunėmis išpuošta gimnazijos aktų salė. Netgi ant kvietimų į koncertą buvo pripiešta mažyčių ramunių žiedelių.

      Koncertą pradėjusi „Vizijos“ vadovė Inga Dvaržeckienė padeklamavo Janinos Degutytės eilėraštį „Rasa“, kuris dar labiau priminė vasarą. „Vizijos“ dainininkai dainavo ir ne kartą jau skambėjusias dainas, ir visai naujas. Taip pat pasirodė daug solisčių: Evelina Martinkutė padainavo dvi dainas, iš kurių vieną sukūrė pati „Vizijos“ vadovė. Pusseserės Skaistė Jonušaitė ir Rugilė Čiuldytė atliko dainelę „Žiogas“, o Greta Čiuldytė – „Angelėli baltas“.

      Koncertą paįvairino kai kurie „aksesuarai“: atlikdami vieną dainą, vyresnieji studijos dainininkai į sceną išėjo nešini mažytėmis žvakelėmis, o skambant dainai apie lietų, mažesnieji dainininkai rankose laikė išskleistus skėčius.

      Po koncerto „Vizijos“ vadovė padėkojo žiūrovams už buvimą kartu, o jos rankose pražydo daugybė gėlių. Laikinai einanti pareigas gimnazijos direktorė Aušra Kazlauskienė dėkojo už gražų koncertą ir linkėjo sėkmės tolesniame „Vizijos“ gyvenime.

Valerija KVEDARAITĖ

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode