Dar kartą apie prielinksnių vartojimą (teminis puslapis „Kasdienybės mozaika“)

 Netaisyklingas prielinksnių vartojimas – ypač dažna mūsų kalbos klaida, todėl vadovaudamiesi posakiu, jos ,,kartojimas – mokslų motina“, dar kartą atkreipiame dėmesį į dažniausiai pasitaikančias klaidas.

Prielinksnis ant nevartotinas veiksmo laikui reikšti, todėl sakytina Močiutė atvažiavo dviem dienoms (o ne ant dviejų dienų); Rytojaus dieną (o ne Ant rytojaus) pasveikau. Taip pat šis prielinksnis nevartotinas, kai žymimas ne paviršius, o nurodoma kryptis į vidų arba buvimas viduje, todėl sakytina Pavėlavau į autobusą (o ne ant autobuso). Prielinksnis ant nevartotinas ir veiksmo priemonei, nesusijusiai su vieta, reikšti. Taigi Mokosi skambinti pianinu (o ne ant pianino); Gaudė žuvį su sliekais (o ne ant sliekų). Nevartotinas minėtas prielinksnis ir veiksmo ar būsenos pobūdžiui reikšti, tad Dirba dviem etatais (o ne ant dviejų etatų); Kiek aš supratau (o ne Ant kiek aš supratau), ne jis kaltas; Nuomoju butą (o ne Gyvenu ant buto); Pirkome televizorių išsimokėtinai (o ne ant išsimokėjimo). Netinka prielinksnį ant vartoti paskirčiai, siekimui, tikslui reikšti, todėl sakykime Pasilik pinigų maistui (o ne ant maisto); Jisai tai padarė iš keršto (o ne ant keršto); Pakvietė pietų (o ne ant pietų); Susidėjome dovanai (o ne ant dovanos).

      Prielinksnis į nevartotinas laiko tarpui, per kurį kartojasi veiksmas, reikšti, todėl Treniruotės vyksta triskart per savaitę/ savaitėje (o ne į savaitę).

      Prielinksnis prie nevartotinas veiksmo sąlygoms reikšti junginiuose: prie (kokių) aplinkybių, prie uždarų durų, prie ligos, prie (kokių) norų, prie progų, prie (kokių) sąlygų, prie (kokios) temperatūros, tad sakysime Tokiomis sąlygomis (o ne Prie tokių sąlygų) sunku dirbti; Ir geriausių norų turėdamas/ Kad ir labai norėdamas (o ne Ir prie geriausių norų) negalėsiu tavęs pasitikti; Pirma proga/ Progai pasitaikius/ Radę, turėdami progą (o ne Prie progos) aplankykite šią parodą; Aukštoje temperatūroje/ Kai temperatūra aukšta/ Esant aukštai temperatūrai (o ne Prie aukštos temperatūros) metalai lydosi. Netinka šis prielinksnis ir keitimo santykiui reikšti, tad vartotina Pinigai bus keičiami vienas už šimtą/ vienas su šimtu/ šimtas į vieną (o ne santykiu vienas prie šimto).

      Būkime atidūs savo kalbos kultūrai.

Projektas „Iš praeities – į dabartį“. Remia

                     

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode