Adventinėje vakaronėje dalyvavo ypatingų svečių

Nebe pirmus metus Sedos kultūros centras kartu su Sedos bendruomene rengia gražias, prasmingas adventines vakarones. Šiemet adventinis sediškių susiėjimas įvyko gruodžio 12-ąją Sedos kultūros centre. Dalyvavo vokalinis ansamblis „Volungėlės“ iš Mosėdžio (Skuodo r.)

Sveikino parapijos klebonas

Vakaronės vedėjas Gediminas Jokubauskas romantiškomis eilėmis pasveikino susirinkusiuosius. Prasmingą kalbą pasakė parapijos klebonas Modestas Ramanauskas: „Liūdesys plevena mano širdyje kaip ta žvakės liepsnelė. Ar aš priimsiu kitą žmogų, bandantį įeiti į mano namus? Ar aš priimsiu kitą žmogų, norintį kartu su manimi pasivažinėti rogutėmis? Ar Jūs priimsit mane, kai seksiu vaikams pasaką? Ar leisit man nušluoti sniegą ir pabarstyti obuoliais? Artėjant Kalėdoms, kuo daugiau džiaugsmo ir pasitikėjimo.“

      Ansamblis „Volungėlės“ pasekė muzikinę gyvenimo pasaką „Laiškai iš dangaus“. Vadovės V. Pajarskienės teigimu, šios kalėdinės programos scenarijų sukūrė viena iš ansamblio dainininkių Lina Klovienė. „Ji taip pat išvertė ir kai kurias dainas, o savo dukrytei Amelijai šioje kalėdinėje programoje sukūrė Angeliuko vaidmenį“, – sakė ansamblio vadovė.

Neįprasti paprasti dalykai

Pasak V. Pajarskienės, L.Klovienė, dirbdama mokytoja vidurinėje mokykloje, yra sukūrusi ne vieną scenarijų įvairiems spektakliams: „Ji sugeba kažkaip neįprastai perteikti paprastus dalykus. Štai „Laiškuose iš dangaus“ Angeliuko pintinėlėje suvyniotus į blizgantį popierių laiškus po vieną skaito visos ansamblio dainininkės. Perskaičiusios kiekviena jų kartu su Angeliuku prieina prie vieno iš salėje esančių žiūrovų ir pakviečia jį uždegti žvakę. Tai kartojasi tol, kol perskaitomi visi penki laiškai ir uždegamos penkios žvakės.“

      Tie laiškai – tai ištraukos iš žinomų literatūros kūrinių. Ypač vaizdžiai moterys perteikė ištrauką iš H. K. Anderseno pasakos „Mergaitė su degtukais“.

      Tarp „laiškų“ skaitymo skambėjo dainos, o kiekviena dainininkė kvietė žiūrovus kartu su jomis kartoti įvairius posakius: „Aš galiu atleisti“, „Aš moku mylėti“ ir kitus. Pasirodymo pabaigoje iš tos pačios Angeliuko pintinėlės dainininkės visiems žiūrovams išdalino po popierinę žvaigždutę, ant kurios buvo parašyti įvairūs linkėjimai: „Pasitikėjimo“, „Meilės“, „Vilties“ ir kitokie.

Valerija KVEDARAITĖ

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode