Diskusija apie jaunimo rengimą šeimai ir lytiškumą

 

Žolinės išvakarėse grupelė šeimų susirinko Liudvinave pasikalbėti apie lytiškumą, šeimos, Bažnyčios ir mokyklos vaidmenį ugdant jaunus žmones ir padedant jiems susiformuoti sąmoningą, krikščioniškomis vertybėmis grįstą požiūrį į šiuos prieštaringai vertinamus klausimus, ypač svarstomus priimant mokykloms skirtą programą. Šeimos atvyko iš Kauno, Vilkaviškio, Prienų, Plutiškių, Marijampolės ir Liudvinavo. Susitikimas vyko Katalikių moterų seklyčioje, istoriniame name, kurio statyba dar tarpukario metais rūpinosi Marija Borutienė, vyskupo Jono Borutos močiutė. Susirinkusius pasveikino ir diskusijoje dalyvavo Liudvinavo klebonas teol. m.dr. kun. Žydrūnas Kulpys. Tėvų grupei vadovavo Živilė ir Mindaugas Adviloniai, šalia kitų užsiėmimų dar savanoriaujantys Kauno šeimos centre Sužadėtinių rengimo santuokai programoje.

Soc. m. dr. Živilė Advilonienė pristatė su Bažnyčios mokymu nesuderinamą ir beveik prievarta siūlomą gender požiūrį į lytiškumą, šiuo metu Lietuvoje atstovaujamą Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacijos, kurią remia Tarptautinė Planuotos tėvystės organizacija (IPPF). Šis požiūris gana vienpusiškas ir tendencingas, siūlantis paaugliams kontraceptines priemones, lyčių įvairovę, seksualinių malonumų vaikymąsi be jokio susivaldymo, besibraunantis į mokyklas, kai daugelis tėvų net nesusigaudo, kas po juo slypi. Vakarų šalių skaudi patirtis ir bandymas priešintis šiai ideologijai atskleista filme Karas prieš vaikus ir Gabrielės Kuby knygoje Gender revoliucija. Šis požiūris šiuo metu labai ryškiai atspindimas Lietuvos žiniasklaidoje, daromas spaudimas programą rengiančiai Švietimo ir mokslo ministerijai, kaltinama atsilikimu ir kišimusi Bažnyčia.

Grupėje esantys tėvai išreiškė nerimą dėl savo vaikų, kurie panašų poveikį patiria iš televizijos, interneto, kai net animaciniai filmukai, ypač Disnėjaus, nėra nekalti. Kartais tėvai labai lengvai išleidžia vaikus į internetą, kad mažametis netrukdytų paduoda pažaisti išmanųjį telefoną.

Jaunimo grupelė, kurios pokalbį apibendrino ir tėvams pristatė Linas Braukyla, sakėsi šiuo požiūriu jaučiasi saugūs dėl aiškių šeimos vertybių, kai tėvai laiku paaiškina ir atsako į rūpimus klausimus, padeda ir katalikiškos mokyklos. Kai kurie jau dalyvavo ar dar žada dalyvauti programos Pažink save savaitgalyje, kur su bendraamžiais ir bendraminčiais aptartų lytiškumo klausimus. Tam pritarė ir susitikime dalyvavusi jauna Vilijos ir Evaldo Plečkaičių šeima, buvę šios programos savanoriai. Bet tenka pripažinti, kad toks jaunimas yra mažuma savo bendraamžių tarpe, kur kalbos apie skaistumą nėra dažnos, tačiau kartais per susitikimus mokyklose, tinkamai pateikus, susilaukia pritarimo, nes jauni žmonės svajoja apie tyrą meilę ir laimingą šeimą, tik ne visada mato gerų ir įkvepiančių pavyzdžių. Gaila, kad iš programos išbrauktas susilaikymo nuo lytinių santykių iki pilnametystės siekis, laikant jį bažnytiniu ir neatitinkančiu realybės.

Antroje susitikimo dalyje Mindaugas Advilonis pasiūlė apmąstyti ištrauką iš Evangelijos pagal Luką apie nusiminusius į Emausą keliaujančius mokinius, net neatpažįstančius su jais einančio Jėzaus. To nepamiršti svarbu ir šiuolaikiniams katalikams, turintiems aiškų Bažnyčios mokymą ir Kristaus pažadą pasilikti su tikinčiaisiais iki pasaulio pabaigos. Vienybę sustiprina Eucharistija ir valgymas prie vieno stalo. Beje, dažnai valgome kas sau, pvz., kebabus. Šeimoms reikia daugiau tiesioginio, gyvo bendravimo, pokalbių prie stalo, netgi tikrų žaidimų. Vaikai ir jaunimas tai patvirtino susitikimo metu žaisdami frisbį su Stravinskų šeimos iš Prienų jaunimu, o diską šiam žaidimui jie kartu su puikiais įspūdžiais parsivežė iš Pasaulio jaunimo dienų.

Besiskirstančios į namus šeimos jautėsi pastiprintos ir padrąsintos tikėjimo ir vilties žinia, kurią turime nešti į savo gyvenamą aplinką, ja dalintis sutrikusioje ir moralinius orientyrus praradusioje šių dienų visuomenėje.

Lina Braukylienė

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode