Pirmasis ir vienintelis Lietuvos karalius (teminis puslapis „Mes“)

Liepos 6 d. minėjome Lietuvos valstybės įkūrimo šventę, Mindaugo vainikavimą karaliumi. Ta proga norėtųsi atsigręžti į prieštaringus istorijos vingius ir prisiminti pirmąjį ir vienintelį Lietuvos karalių Mindaugą – asmenybę, pranokusią savo epochą politine strategija, mentalitetu, dvasine jėga…

Istorikai spėja, kad Lietuvos valstybė jau buvo sukurta ir vieno valdovo sujungta dar prieš pirmąjį Lietuvos karalių Mindaugą. Deja, tik apie jį turima tikslių istorijos duomenų. Istorijos šaltiniuose jis vadinamas Mindaugu Išmintinguoju. Nesunku atspėti, kodėl lietuviai jam suteikė tokį garbingą vardą – jis tuo metu (XIII a. pradžioje) sugebėjo vykdyti tokią lanksčią politiką, kuri niekais pavertė begales Kryžiuočių ordino planų. Labai reikšmingas Mindaugo politikos žingsnis – krikščionių tikėjimo priėmimas 1251 m. kovo 1 d. (data spėjama). Tada Livonijos ordino magistras iškilmingai pakrikštijo Mindaugą su žmona Morta ir dviem sūnumis Rukliu ir Rupeikiu bei daugeliu karių. Valdovui priėmus krikštą, 1251 metai, kai kurių istorikų nuomone, laikytini Lietuvos krikšto pradžia. Taigi Mindaugas yra ne tik valstybės suvienytojas, bet ir krikštytojas. Mokykliniuose vadovėliuose teigiama, kad Lietuvos krikštytoju laikomas didysis kunigaikštis Jogaila, o krikšto data – 1387 metai. Apsikrikštijęs Mindaugas pastatė savo valstybės sostinėje Vilniuje pirmąją Katedrą, kurios liekanų prieš keletą metų surasta dabartinės Vilniaus Arkikatedros požemiuose.

 Mindaugo karūnavimo, kaip Lietuvos valstybės europinio pripažinimo, diena jau buvo minima nepriklausomoje Lietuvoje prieš sovietinę okupaciją. Praėjęs penkiasdešimtmetis, kai visa, kas tautiška, kas žadina patriotinius jausmus, istorinę atmintį, buvo visokiais būdais persekiojama ir slopinama, Mindaugo karūnavimo prisiminimą išblukino. Atkūrę nepriklausomybę, stengiamės kuo daugiau sužinoti apie senąją mūsų valstybingumo istoriją. Lietuvos Respublikos parlamentas 1990 m. spalio 25 d. įstatymu „Dėl švenčių dienų“ liepos 6-ąją, Mindaugo karūnavimo dieną, paskelbė Valstybės švente.

Kuo Liepos 6-oji (Mindaugo karūnavimo diena) reikšminga istorijai ir šioms dienoms? Kokia yra Lietuva kaip valstybė? Ar tokioje valstybėje norėtų gyventi jaunimas? Šiais ir kitais jaunų žmonių diskutuotinais klausimais apklausėme pažįstamus jaunus žmones.

Lukas Damulis, 17 m., jaunasis šaulys:

„Liepos 6-ąją švenčiame pirmojo suvienytos Lietuvos valstybės valdovo, kunigaikščio Mindaugo vainikavimo karaliumi šventę – Valstybės dieną. Manau, kad istorijai reikšminga tuo, jog jis buvo pirmasis ir vienintelis Lietuvos karalius, pranokęs savo epochą politine strategija, dvasine jėga. Lietuva kaip valstybė turbūt labai paslaptinga, nes už Lietuvos vardo dar slypi kur kas daugiau, nei patys numanome. Tokioje valstybėje jaunimas norėtų gyventi, čia nėra nė kalbos, bet įdomu, ar pati valstybė rūpintųsi jaunimu, nes šiais laikais Lietuvoje nematau srities, kur jaunimas galėtų reikštis.“

Ingridas Baranauskas, 20 m.:

„Ši diena reikšminga tuo, jog tai buvo vienintelis Lietuvos karalius. Istorijai, mano manymu, tai didelė reikšmė, nes prisiminimai liko iki šių dienų. Dabar tai gal pavyzdys jaunimui, kaip galima siekti savo tikslų ir kaip seniau juos įgyvendindavo kiti. Lietuva kaip valstybė, manau, yra kiekvienam savotiškai didi ir paslaptinga, nes yra daug neatrastų ir neištyrinėtu dalykų. Jaunimas, bent jau aš taip manau, nenorėtų gyventi tokioje valstybėje, nes jie dar patys nežino, ko nori iš gyvenimo.“

Karolina Skerstonaitė, 14m., moksleivė:

„Tikriausiai reikšminga tuo, kad ir po daugelio metų mes prisimename ir pagerbiame Lietuvoje anuomet svarbų įvykį. Prisimename senuosius karalius ir kunigaikščius. Lietuva kol kas pakankamai stipri valstybė, bet sudėtinga išgyventi jaunimui, nes vis dėlto nedaugelis užaugę šiais laikais lieka Lietuvoje, gal dėl darbo trūkumo ar mokslų, na, bent jau tokia mano nuomonė, kad šiais laikais, kiek pastebime, jaunimo vis mažiau lieka tėvynėje.“


Laurynas Jonauskas, jaunimo organizacijos vadovas:

„Diena ypatinga tuo, jog turime sukaktį, kuria galime prisiminti šlovingus savo tautos ir valstybės laikus, pagrįstai didžiuotis, kad ir mes turėjome savo tikrą karalių (nors buvo dar gausybė garsių ir Lietuvai ypatingai nusipelniusių didžiųjų kunigaikščių). Prisimename, kad būtent mūsų karalius Mindaugas pirmą kartą suvienijo Lietuvą kaip valstybę ir tai buvo pamatas šiandieninės Lietuvos kūrimui. Be šių itin prasmingų momentų dar turime galimybę švęsti mūsų tautos šventę gražią vasaros dieną (visai kaip amerikiečiai su savo žymiąja Nepriklausomybės diena!). Dabar turime laisvę ir modernią valstybę su neribotomis galimybėmis jaunimui. Didelė dalis jaunų žmonių gali laisvai siekti aukštojo mokslo, keliauti po tolimiausias pasaulio šalis, jose dirbti ir gyventi ir grįžę atgal kurti dar geresnę Lietuvą!“

Jorūnas Čapkauskas, 15 m., moksleivis:

„Liepos 6-oji – labai reikšminga diena, nes šią ypatingą dieną Lietuva iš kunigaikštystės tapo karalyste, nes turėti karalių labai garbinga. Lietuva kaip valstybė, manau, labai prasta, būtent darbo ir pasiekimų srityje, nes jaunam žmogui, kaip man, labai sunku susirasti gerą darbą ar mokslo sritį, kurioje galėčiau pakankamai reikštis, o gyventi Lietuvoje labai sunku, todėl čia neketinu pasilikti baigęs mokslus.“

Kamilė German, 14 m., moksleivė:

„Ši data labai reikšminga. Tą dieną Mindaugas tapo Lietuvos karaliumi. Vienintelis karalius iš visų amžių. Kaip valstybė, Lietuva šiek tiek per silpna, kad joje gyventų jauni žmonės. Daug gyventojų šalyje yra neturtingi. Aš nenorėčiau gyventi Lietuvoje.“

 

 

Projektas „Iš praeities – į dabartį“. Remia

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode