Vyko į kelionę

BĮ Mažeikių r. socialinių paslaugų tarnybos Vaikų dienos centro vaikai vyko į piligriminę kelionę po Šiaulių apylinkes. Į šią kelionę vaikus Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga pakvietė Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos „Caritas“.

Į kelionę piligrimai išsiruošė ankstų birželio 3-osios rytą. Pakeliui į Pranciškonų vienuolyną visi rankose su geriausiomis mintimis šildė rožančių, kurį ketino palikti Kryžių kalne. Vienuolyne keliauninkus pasitiko vienas iš brolių pranciškonų – papasakojo apie vienuolyną, vienuolius ir jų kasdienybę, aprodė koplyčią, vidinį kiemelį ir biblioteką. Vaikams buvo smalsu, ar tikrai vienuolis tikras, tačiau greit tuo įsitikino, o vienas berniukas net pasisakė, kad užaugęs norėtų būti vienuoliu ar kunigu. Vienuolyno koplyčioje vaikai dalyvavo šv. Mišiose ir kiekvienas vaikas gavo kunigo palaiminimą.

Apžiūrėję Kryžių kalną, vaikai nusprendė, kad suskaičiuoti visus kryžius kryželius čia neįmanoma. Visi keliauninkai sutartinai išsirinko kryžių, ant kurio pakabino atsivežtą rožančių. Vėliau piligrimai vyko į Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedrą. Katedros zakristijonas padovanojo vaikams šventų paveikslėlių ir maldelę, kartu su piligrimais aplankė visus katedroje esančius altorius. Vaikai katedroje uždegė žvakelę už Vaikų dienos centrą. Apsilankę katedroje, keliautojai šalia esančioje pievelėje su malonumu vaišinosi „Carito“ savanorių padovanotais ledais.

Paskutinis kelionės tikslas buvo Agailių koplyčia – tai visiems atvira koplyčia, esanti vidury miško, o šalia dar ir šaltinis. Vaikai prisipylė buteliukus šaltinio vandens – lauktuvėms namiškiams. Dar šiek tiek pasidžiaugę gaiviu miško oru keliauninkai susiruošė namo.

Renata DIDŽIULIENĖ

Socialinė darbuotoja

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode