Venkime žodyno klaidų (teminis puslapis „Kasdienybės mozaika“)

Žodyno tipo klaidos yra pavieniai suprielinksnėję ar suprieveiksmėję vietininkai: apimtyje, bėgyje, laike, laikotarpyje, pasekmėje, pasėkoje, eilėje, pirmoje eilėje, rezultate, išdavoje ir kt. Pasą turite sutvarkyti savaitės bėgyje (=per savaitę). Pasistengsime atvežti malkas laike trijų dienų (=per tris dienas). Viskas paaiškės mėnesio eigoje (=per mėnesį). Eilėje atvejų (=Daugeliu atvejų) kaltininkai lieka neišaiškinti. Pirmoje eilėje (=Pirmiausia) reikia kreiptis į gydytoją. Daržovės smulkiuose ūkiuose pagrinde (=dažniausiai) raunamos rankomis. Tie dalykai esmėje (=iš esmės) yra skirtingi. Tikrumoje (=Iš tikrųjų) reikėjo kitaip pasielgti. Tokio sprendimo pasėkoje patyrėme nuostolių (=Dėl tokio sprendimo buvo nuostolių). Nedarbo rezultate (=Dėl nedarbo, nedarbo rezultatas) – skurdas. Viso to išdavoje (=Dėl viso to) jis neteko darbo.

       Tokie vietininkai paprastai vartojami kaip kilmininko prielinksniai, o lietuvių kalbos kilmininkui jie svetimi.

Taip pat įsidėmėkime, jog būviui reikšti vietoj vietininko reikalingas įnagininkas arba prieveiksmis. Tymais jis sirgo lengvoje formoje (=lengvai, lengva forma). Romanas išleistas dviejuose tomuose (=dviem tomais). Instrukcija parašyta anglų kalboje (=anglų kalba). Norėčiau pristatyti tai vienokioj ar kitokioj formoj (=vienokia ar kitokia forma). Vaistai yra tablečių pavidale (=tabletės). Muzika atliekama greitame tempe (=greitai, greitu tempu).

Projektas „Iš praeities – į dabartį“. Remia

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode