Šv. Agotos šventė lopšelyje-darželyje „Pasaka“

Vasario 5 d. lopšelyje-darželyje „Pasaka“ paminėta šv. Agotos, Duonos globėjos, diena. Nuo seno lietuviai šią dieną garbino ugnies deivę Gabiją ir kasdienį maistą – duoną, o atėjus krikščionybei ši šventė buvo sutapatinta su šv. Agotos varduvėmis.

Vaikučiai į darželį atsinešė duonos, o auklėtojos jiems papasakojo apie duonos kelią nuo lauko iki stalo. Lygino „senovinį“ duonos kelią su „šiuolaikiniu“, įdomia forma supažindino su senomis lietuvių liaudies tradicijomis ir papročiais – kodėl duonelė laikoma šventa ir kaip švenčiama šv. Agotos šventė, kokiais prietarais seniau tikėta. Kilus gaisrui, duonos būdavo metama į ugnį, tikint, kad ugnis nurims ir nesunaikins namų. Šventinta duonelė būdavo užkišama po trobos rąstais palubėje, įkišama į namo pamatus. Tokios duonos gabaliuką padėdavo ant krosnies, kad ugnis iš namų neišeitų ir neišplistų. Kilus perkūnijai, tokią duoną laikydavo suspaudę rankoje, kad perkūną atbaidytų. Atėjus krikščionybei senoji lietuvių šventė buvo sutapatinta su šv. Agotos varduvėmis. Duona šią dieną pradėta šventinti bažnyčiose.

Jau daug metų tokią tradiciją tęsia ir „Pasakos“ ugdytiniai. Po įžanginės šventės dalies 7 grupių vaikai, lydimi savo auklėtojų, darželio vadovų bei kitų įstaigos darbuotojų būrio, išsiruošė į Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią. Čia jų laukė parapijos vikaras kunigas Klemensas Jaraminas, kuris pašventino atsineštą duoną ir kitus duonos gaminius. Jis padėkojo įstaigos vadovams už puoselėjamas tradicijas ir nuolatinį bendravimą bei tamprius ryšius su bažnyčia, o atsisveikindamas palinkėjo vaikams augti sveikiems, būti stipriems, gerbti duoną ir klausyti tėvelių.

Vytas ALEKNAVIČIUS

Nuotr. R.Meškauskienės

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode