Paminėtas laikraščio 10 metų jubiliejus

Ketvirtadienį Mažeikių politechnikos mokyklos laikraščio „Žvilgsnis“ jubiliejinio gimtadienio šventę organizavo mokyklos mokiniai – tai sumanumo ir idėjų nestokojanti apeigų ir švenčių organizatoriaus specialybės AO-40 grupė, vadovaujama užklasinio darbo organizatoriaus Vaido Andrijaičio.

Mokyklos laikraštį mokiniai pavertė „Žvilgsnio“ laivu, patys tapo jūreiviais, o laikraščio komanda – „tituluotais“ laivo įgulos nariais. Pirmoji į laivą buvo pakviesta „kapitonė“ – laikraščio redaktorė ir iniciatorė, mokyklos direktorė Vida Lumpickienė. Ji apžvelgė laikraščio dešimties metų kelio svarbiausius etapus.

Laikraštį „Žvilgsnis“ pradėjo leisti jaunųjų verslininkų būrelis, jo „gimimo diena“ – 2004 metų gruodžio 22 diena. Pirmajame numeryje puikavosi pačių mokinių sukurtas kryžiažodis, būrelio emblema. Jaunųjų verslininkų būrelio leidžiamo laikraščio apimtis po truputį didėjo, straipsniuose buvo rašoma apie mokykloje vykstančius renginius, susitikimus, ekskursijas. „Žvilgsnio“ redakcinei kolegijai kilo mintis, jog mokyklai reikia savo laikraščio! Ir 2005 metų rugsėjo 1 dieną išleidžiamas „Žvilgsnio“ penktasis numeris su mokyklos emblema. Tai data, kai būrelio laikraštis tampa mokyklos laikraščiu. Laikraščio leidyba rūpinasi jaunieji žurnalistai, maketuotojas – profesijos mokytojas Dangiras Gurauskas.

Vėliau redakcinę kolegiją papildė kalbos tvarkytoja Marijona Timinskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, ir korespondentė – profesijos vyr. mokytoja Bronislava Butnoriūtė. Nuo 2006 m. rugsėjo 1 d. pradeda dirbti vyr. socialinė pedagogė Ineta Grinkevičienė.

2007 mokslo metų pabaigoje „Žvilgsnio“ laikraštis visiškai kitoks – profesionalesnės išvaizdos, spalvingesnis, įspūdingesnis. Maketuotojas Dangiras pradeda naudoti „Microsoft Office Publisher“ programą, kuri suteikia daugiau galimybių maketuojant laikraštį.

Pati svarbiausia mūsų laikraščio ypatybė – apžvelgti praėjusio mėnesio mokyklinio gyvenimo įvykius, pateikti informaciją, krislelį humoro. Smagu jausti, jog suteikiame kitiems šiokį tokį malonumą. Su kiekvienu numeriu paliekame dalelę savęs. Mūsų komanda tikrai žino, kiek daug į laikraštį įdėta pastangų, meilės, šilumos. Leisdami mokyklos laikraštį, jaučiamės atlieką svarbų darbą, taip pat paįvairiname mokyklos kasdienybę, kuri be „Žvilgsnio“ būtų tikrai pilkesnė.

Po laikraščio kelio apžvalgos šventė tęsėsi. Į laivą buvo pakviestas kitas svarbus įgulos narys – laivo „virėjas“ – profesijos mokytojas Dangiras Gurauskas. Jis maketuoja laikraštį ir yra atsakingas už jo įvaizdį. Laivo „virėjui“ mokyklos šokių būrelis (vad. R. Žlibinas ) specialiai sukūrė šokį.

Laikraščio „Žvilgsnis“ kalbos tvarkytoja, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Marytė Timinskienė tapo laivo „šturmane“. Ji džiaugėsi, kad gali prisidėti prie to nelengvo darbo, kol parengiamas kiekvienas laikraščio numeris, džiaugėsi straipsnių autoriais, kurie mokyklos gyvenimą perkelia į laikraščio puslapius, ragino siūlyti naujų idėjų, aktyviau į laikraščio gyvenimą įsijungti mokinius.Buvo suorganizuota trumpa viktorina, jos metu patikrintos žiūrovų žinios apie laikraštį, jiems reikėjo atsakyti į kelis esminius klausimus: kada buvo išleistas pirmasis laikraščio numeris, kiek numerių išėjo per dešimtmetį ir pan. Teisingai atsakę į klausimus žiūrovai gavo prizus.

Laikraščio korespondentė ir platintoja profesijos mokytoja Bronislava Butnoriūtė tapo laivo „ryšininke“. Ji pirmoji kolektyvui pasiūlė naują laikraščio numerį bei sakė, kad dažnai sulaukia klausimo: „Kada bus naujas laikraštis?“ Korespondentė vyr. socialinė pedagogė Ineta Grinkevičienė paskelbta laivo „psichologe“, kuri ne tik kuria straipsnius, bet ir rūpinasi geru kolektyvo psichologiniu klimatu.Malonu, kad į mokyklos laikraščio „Žvilgsnis“ šventę atvyko ir svečių: laikraščio „Santarvė“ vyr. redaktorė Audronė Malūkienė, laikraščio „Būdas žemaičių“ vyr. redaktorė Birutė Šneideraitienė, laikraščio „Didmiestis“ atstovas Albinas Uikis bei Mažeikių regioninė televizija „Roventa“.

Taip pat sveikino mokiniai, mokytojai, Viekšnių skyriaus vedėja, aptarnaujančio personalo atstovai, Klaipėdos turizmo mokyklos mokinių tarybos prezidentas Žilvinas Selenis.

Smagiai ir žaismingai prisimintas laikraščio „Žvilgsnis“ dešimtmečio kelias. Kiekvieno „įgulos“ nario pasisakymą lydėjo daina, koncertavo AO-40 grupės mokiniai Nerijus Mongirdas, Jolanta Kriaučiūnienė, Gediminas Kontvainis.

Prisiminimui kiekvienam laikraščio redakcijos nariui įteikta šaržuota „laivo įgulos nuotrauka“. Už jas dėkojame profesijos mokytojai Astai Rimkienei. Laivo tematika apipavidalintas ir laikraščio redakcijos kabinetas (dėkojame vyr. dailės mokytojai Astai Perminienei), kur visi galėjo pavartyti laikraščių numerius nuo pat pirmo iki paskutinio – jubiliejinio – numerio.

Mokyklos direktorė V. Lumpickienė visiems komandos nariams, svečiams ir renginio organizatoriams įteikė padėkos raštus ir atminimo dovanėles.

„Žvilgsnio“ informacija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode